01   Podlassische Stiftung für Regionale Entwicklung
02   Podlassischer Bürgschaftsfond GmbH
03   Podlassische Kapitalfond GmbH
04   Regionale Schulungszentrum GmbH
05   Podlassische Agentur für Energieverwaltung
06   Regionale Finanzistitut
07   Zentren für die Unterstützung des Business
08   Darlehen


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Deutch » Podlassische Stiftung für Regionale Entwicklung » Abgeschlossene Programme
 
 
Abgeschlossene Programme 2005/02/15


Projekt


Termine

Lokalni Doradcy Przedsiębiorczości
i Programów UE

Lokale Berater für Unternehmertum und EU-Programme

April 2002 - Juni 2003

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

Schulklub für Unternehmertum und Mentoring

Februar 2004 -November 2004

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Schulklub für Unternehmertum

September 2002 - Januar 2003

„Pomysł na biznes”

„Business-Idee”

September 2001 - Januar 2004

MIKRO-START - fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim

MIKRO-START (Fond für Mikrodarlehen für kleine und mittlere Unternehmen sowie eine wirtschaftliche Aktivität in der Woiwodschaft Podlaskie aufnehmende Personen

Juli 2001 - August 2002

Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE)

Das Internet in der Aktivität kleiner und mittlerer Firmen (PHARE)

August - September 2000

Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP

Der Bau eines Konsultations-Beratungs-Netzes auf der Basis des Landes-Dienstleistungs-systems für kleine und mittlere Unternehmen

Juni 2000 — Juni 2004

Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Europie (Polish Bussines for Europe) PHARE

Vorbereitung der polnischen Unternehmen auf das Funktionieren in Europa

Juni 1999 — März 2000

The Credo Management Support Programme financed by PHARE-CREDO (Die PFRR ist Aufsichtsorganisation im Bezug zu vier Projekten)

April 1999 — Dezember 2000

Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE)

Das Programm einer Unterstützung der Privatisierung kommunaler Unternehmen (PHARE)

August 1998 — Februar 2000

Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego (PHARE)

Technische Hilfe ausländischer Experten in kleinen und mittleren Unternehmen der Region Podlassien (PHARE)

März 1998 — Oktober 1999

Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP (PHARE)

Promotion der Kreditbürgschaften für kleine und mittlere Unternehmen (PHARE)

Juli 1997 - Juni 1998

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Polnisch-Britisches Entwicklungsprogramm von Unternehmertum

Januar 1995 — Dezember 1999

Satzungsziele
Abgeschlossene Programme
Zusammenfassung

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS