01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Informacje prasowe
 
 
Mniej wniosków o dotacje, ale lepszej jakości 2006/01/20

29 grudnia 2005r. minął kolejny termin składania wniosków w ramach Programu SPOWKP działanie 2.3. Na ten termin do Podlaskiej Regionalnej Instytucji Finansującej wpłynęły 133 wnioski o dofinansowanie. W porównaniu do poprzednich terminów jest to liczba o połowę mniejsza. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest większe zrozumienie celów programu wśród podlaskich przedsiębiorców. Działanie 2.3 skierowane jest do firm, które w swojej działalności chcą wprowadzić innowacyjne rozwiązania.

- Jakość przedkładanych projektów teraz jest dużo wyższa niż w poprzednich terminach oraz w większym stopniu wpisują się w założenia programu – mówi Andrzej Parafiniuk Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego pełniącej na Podlasiu rolę RIF.

W 2005 r. w ramach SPOWKP 2.3 złożono 516 wniosków, zaś w ramach działań 2.1 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo)- tylko 32 wnioski. Fundacja podsumowała, że dzięki wnioskom składanym przez naszych przedsiębiorców na Podlasie w ramach (SPOWKP 2.3) trafiło 42.529.784,45 PLN i w ramach (SPOWKP 2.1) – kwota 349.090,00 PLN. Dzięki tym środkom wiele przedsiębiorstw mogło lepiej się rozwijać - podnieść jakość produktów i świadczonych usług oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

Już za kilka dni przedsiębiorcy mogą składać kolejne wnioski o dofinansowanie. W najbliższym czasie (16 stycznia i 13 lutego 2006) RIF mija termin składania wniosków w ramach programu PHARE 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Jest to program regionalny, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Wnioski składać należy do Regionalnej Instytucji Finansującej w Białymstoku.

Dodać trzeba, że choć liczba wniosków o dotacje unijne na Podlasiu wzrasta z roku na rok, to od roku 2003 spada liczba przyznanych dotacji. I tak np. w 2003 roku przedsiębiorcy z Podlasia złożyli 580 wniosków we wszystkich dostępnych programach, z czego dotacje przyznano 318 wnioskodawcom. W 2004 roku do Regionalnej Instytucji Finansującej wpłynęło 909 wniosków z czego zrealizowano 206 dotacji. W najbliższym czasie podsumowany zostanie 2005 rok.

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS