01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Informacje prasowe
 
 
Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem 2005/02/18

W dniu 17 lutego 2004 roku o godz. 12:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Szkoleniowego przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem , które zostały przyznane Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz podmiotom zależnym: Podlaskiemu Funduszowi Poręczeniowemu, Podlaskiemu Funduszowi Kapitałowemu oraz Regionalnemu Centrum Szkoleniowemu.


Program uroczystości wręczenia Certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem przedstawiał się następująco:

 • 12:00-12:10 Powitanie gości, wystąpienie Prezesa Zarządu PFRR, Andrzeja Parafiniuka
 • 12:10-12:15 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Fundacji, Józefa Mozolewskiego
 • 12:15-12:25 Wystąpienie przedstawiciela Lloyd’s Register Polska Sp. z o.o., Leszka Sitkowskiego
 • 12:25-12:40 Konferencja prasowa
 • 12:40-13:00 Poczęstunek

Fundacja od początku swej działalności dąży do doskonalenia oferty w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanych inicjatyw rozwoju regionalnego. Dzięki realizacji Polsko-Brytyjskiego Program Rozwoju Przedsiębiorczości (1994-99) Fundacja została wyposażona w zasady postępowania i procedury ułatwiające zarówno obsługę beneficjentów jak i pracę wewnętrzną. W kolejnych latach system zarządzania był rozwijany i doskonalony, a jego odpowiednie funkcjonowanie znajdowało potwierdzenie w stosownych certyfikatach:

 • od 2000 roku - akredytacja Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • od 2001 roku - certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000
 • obecnie – certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem wg norm: ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1996 oraz ISO 14001:1996

Oddziaływanie Fundacji w zakresie rozwoju regionalnego i rozwoju przedsiębiorczości jest niepodważalne. Fundacja dysponuje obecnie kilkunastoma programami, które znacząco wpływają na poziom aktywności społeczno-gospodarczej w województwie podlaskim. Wymienić tu należy chociażby:

 • Programy dotacji (Fundacja pełni rolę jedynej w województwie Regionalnej Instytucji Finansującej dla programów Phare oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowanych na rozwój przedsiębiorstw i kadr nowoczesnej gospodarki)
 • Inwestycje kapitałowe (Podlaski Fundusz Kapitałowy działający przy Fundacji jest jedynym w województwie funduszem typu venture capital kierującym ofertę wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiającym pozyskanie kapitału na rozwój)
 • Poręczenia kredytów gospodarczych (Podlaski Fundusz Poręczeniowy działający przy Fundacji ma zasięg regionalny i plasuje się w krajowej czołówce tego typu instytucji)
 • Mikropożyczki (w ostatnich trzech latach Fundacja rozwinęła unikalną ofertę finansowania małych przedsiębiorstw, która znajduje szerokie zainteresowanie wśród osób podejmujących działalność gospodarczą i wśród mikroprzedsiębiorstw)
 • Informacje i usługi kooperacji o zasięgu europejskim (Podlaskie Centrum Euro Info jest jedyną instytucją w regionie realizującą zadania wyznaczone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw w programie wieloletnim dla MSP, od początku ocenianą bardzo wysoko przez Komisję Europejską)
 • Promocja odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędności (Podlaska Agencja Zarządzania Energią od ponad roku realizuje zadania wyznaczone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu w ramach programu SAVE)
 • Profesjonalne usługi szkoleniowe i doradztwa gospodarczego (Regionalne Centrum Szkoleniowe należy do wiodących firm szkoleniowych w regionie)

Realizując cele statutowe Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego uwzględnia potrzeby pracowników i partnerów korzystających z oferty Fundacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego Fundacja podejmuje wysiłki, aby jej działalność nie powodowała negatywnych skutków środowiskowych.

Fundacja jako jedna z pierwszych w kraju agencji rozwoju regionalnego wdrożyła i poddała certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem. Wyrażamy nadzieję, że będzie to bodziec zarówno dla przedsiębiorców jak i innych podmiotów życia społecznego i gospodarczego na Podlasiu, żeby stosować najlepsze rozwiązania organizacyjne, sprzyjające jakości, bezpieczeństwu i higienie pracy oraz zapewniające racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, które są cennym atutem naszego regionu.

Robert Girejko
Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS