01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Informacje prasowe
 
 
PFRR zdobyła tytuł Innowacyjnej Organizacji 2010/01/22

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w dniu 15 grudnia 2009 r. zdobyła tytuł Innowacyjnej Organizacji - I miejsce w ogólnopolskim konkursie Krajowi Liderzy Innowacji — edycja 2009.

Ankieta konkursowa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zawierała listę i opisy wielu działań uwzględnianych do wyłonienia laureta. Na uwagę zasługuje różnorodność podejmowanych inicjatyw - ich skala/zasięg (od inicjatyw lokalnych po międzynarodowe), różnorodność grup odbiorczych (począwszy od młodzieży szkolnej po doświadczone przedsiębiorstwa) oraz autorskie sposoby ich realizacji i finansowania (od źródeł regionalnych po bezpośrednie wsparcie z Brukseli). Wysoko ocenione zostało także kompleksowe podejście Fundacji do propagowania i wspierania innowacji poprzez swoją ofertę od informacji, doradztwa, szkoleń po instrumenty finansowe: poręczenia, inwestycje kapitałowe, pożyczki oraz dotacje.


Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji – 2009 to przedsięwzięcie o zasięgu ogólnokrajowym i otwartym charakterze. Uczestnikami konkursu mogły być:

 • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
 • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
 • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/ podmioty (niewymienione w pozostałych grupach),
 • Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
 • Grupa 5 - banki spółdzielcze (banki małe, średnie, duże)
  Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji pozarządowych, Banków Spółdzielczych oraz Uczestników indywidualnych jest bezpłatne.

Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegały się o tytuły w następujących kategoriach:

 • Innowacyjna Firma,
 • Innowacyjny Produkt,
 • Innowacyjna Usługa,
 • Innowacyjna Gmina,
 • Innowacyjna Organizacja,
 • Innowacyjny Projekt,
 • Innowacyjny Bank Spółdzielczy.

Konkurs składał się z dwóch edycji:

 • regionalnej (16 województw)
 • ogólnopolskiej

W poszczególnych województwach przeprowadzone były seminaria pt. „Innowacje bliżej nas” połączone z ogłoszeniem wyników na szczeblu regionalnym, a konkurs został zakończony ogłoszeniem wyników ogólnopolskich w Warszawie 15 grudnia 2009r.

Kryteria oceny decydujące o przyznaniu tytułu dla Grupy 3 w Kategorii „Innowacyjna organizacja”:

 1. organizowanie konferencji, projektów szkoleniowych i edukacyjnych,
 2. propagowanie w ramach swojej działalności idei innowacji w środkach masowego przekazu,
 3. organizowanie nowatorskich programów wsparcia dla członków organizacji,
 4. przygotowanie wydawnictw i opracowań z dziedziny innowacji.

Źródło: informacja własna, www.liderzyinnowacji.pl

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS