01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Szkolenia i doradztwo personalne » Osiągnięcia
 
 
Osiągnięcia 2004/11/22

RCS Sp. z o.o. działa od 1995 roku. Obecnie zaliczane jest do grona najlepszych firm szkoleniowo-doradczych w Polsce, które współtworzą Krajową Izbę Firm Szkoleniowych. Od 2001 roku posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w zakresie usług szkoleniowych i doradztwa personalnego. Wdraża nowatorskie rozwiązania w dziedzinie kształcenia ustawicznego oraz tworzy programy szkoleniowe odpowiadające wymogom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Realizuje liczne projekty szkoleniowe związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i rozwojem zasobów ludzkich na Podlasiu. Organizuje szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, aktywizuje absolwentów oraz bezrobotnych. RCS posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (m.in. Phare). Do października 2004 RCS przeszkoliło łącznie ok. 14 tys. osób, w tym blisko 70 % stanowiła kadra menedżerska i pracownicy firm oraz instytucji.

Oto nasze ważniejsze projekty:

  • Phare 2001 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich — Promocja Zatrudnienia i RZL” PL 01.06.09.01-02-10 — Szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników sektora MSP w woj. podlaskim, zbadanie potrzeb szkoleniowych i przeszkolenie do chwili obecnej 900 osób z sektora MSP — projekt w trakcie realizacji (do 31.12.2004)

  • Phare 2000 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich”PL 0008.02.01.002 — Szkolenia dla pracowników sektora MSP w woj. podlaskim - zbadanie potrzeb szkoleniowych i przeszkolenie 900 właścicieli i pracowników firm sektora MSP. Realizacja 2003-2004 r.

  • Phare 2000 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich”PL 0008.02.01.001 — Szkolenia i doradztwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem w woj. podlaskim - przeszkolenie ponad 1400 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem w zakresie przedsiębiorczości. Realizacja 2003-2004r.

  • Program Phare PL 0003.07 Krajowy Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Przygotowanie do działania na rynku europejskim” — projekt doradczo-szkoleniowy dla pracowników i kadry menedżerskiej przedsiębiorstw sprywatyzowanych w drodze leasingu pracowniczego — w projekcie wzięło udział 6 przedsiębiorstw z woj. podlaskiego, w ramach projektu przeszkolono 319 osób. Realizacja 2002-2003 r.

  • „Aktywizacja społeczno-zawodowa tatarskiej mniejszości etnicznej”— projekt dla 90 osób bezrobotnych z Podlasia poprzez doradztwo zawodowe, reorientację zawodową i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem kultury i tradycji tatarskiej - British Know How Fund. Realizacja 2001 r.

  • „Restrukturyzacja zatrudnienia na terenach wiejskich w woj. podlaskim”- szkolenia dla osób z terenów wiejskich w zakresie prowadzenia pozarolnicznej działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków budżetowych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przeszkolono 125 osób. Realizacja 2001 r.

  • „Nowe Horyzonty”— szkolenia i doradztwo dla 700 osób zagrożonych bezrobociem w wyniku restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw w woj. podlaskim (FASTY, tkaczki) — projekt sfinansowany przez British Know How Fund. Realizacja 1998-2000 r.
O Nas
Osiągnięcia
Szkolenia
Doradztwo personalne
Kontakt

 
   

RCS Sp. z o.o. | ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok
Biuro: | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: rcs@pfrr.pl |WWW: www.rcs-hr.pl | NIP: 542-10-29-618 | REGON: 050369657
KRS: 0000044161 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 50.000 zł