01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » AMBASADOR BIZNESU
 
 
Informacje ogólne o Konkursie "Ambasador Biznesu" 2005/03/15

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw "Ambasador Biznesu" jest cyklicznie organizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info. Celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm w województwie podlaskim, które mogą poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej, propagowanie ich działalności oraz promocja produktów i usług przez nie oferowanych. Ponadto konkurs ma na celu kreowanie opinii klientów o lokalnie działających przedsiębiorstwach, co w efekcie ma przyczynić się do wzrostu popytu na oferowane przez nie produkty i usługi.

W menu po prawej stronie można odnaleźć szczegółowe informacje o przebiegu i wynikach poprzednich edycji Konkursu.

Etapy Konkursu

Konkurs odbywa się zwykle w dwóch etapach:

  • Etap I - Zainteresowane firmy przesyłają do organizatora ankietę konkursową. W oparciu o dane zawarte w ankiecie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dokonuje wyboru grupy ok. 15 firm do drugiego etapu.
  • Etap II - Firmy poddawane są szczegółowej ocenie na podstawie informacji zebranych przez ekspertów delegowanych przez komisję konkursową.

Komisja Konkursowa

Komisję konkursowę tworzą przedstawiciele władz regionu, instytucji naukowych, organizacji przedsiębiorców, mediów oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

Firmy uczestniczące w konkursie oceniane są na podstawie kryteriów obiektywnych (m.in. wielkość i dynamika: sprzedaży, kapitałów własnych, zatrudnienia, udziału eksportu w sprzedaży) oraz subiektywnych (m.in. nowoczesność technologii, pozycja firmy na rynku, jakość oferty, warunki pracy w firmie, dobór źródeł finansowania, wizerunek firmy).

Nagrody w konkursie:

  • Zwycięzca otrzymuje tytuł i statuetkę: AMBASADOR BIZNESU oraz nagrodę pieniężną wręczaną przez Prezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
  • Wojewoda Podlaski przyznaje nagrodę "Podlaskiego Żubra" firmie, która posiadała największy udział eksportu,
  • Marszałek Województwa Podlaskiego przyznaje nagrodę firmie, która zanotowała największy wzrost zatrudnienia,
  • Firmy, które zajęły miejsca 2 i 3 otrzymują tytuł Laureata Konkursu oraz nagrody rzeczowe.
 
AMBASADOR BIZNESU
»XIII Edycja - 2011
»XII Edycja - 2010
»XI Edycja - 2009
»X Edycja - 2008
»IX Edycja - 2007
»VIII Edycja - 2006
»VII Edycja - 2005
»VI Edycja - 2004
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS