01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt SUPER » Informacje
 
 
Podsumowanie spotkania projektu SUPER 2017/03/17

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego była 8 i 9 marca gospodarzem spotkania zespołu projektu SUPER Supporting ecoinnovations towards international markets. Realizowany jest on w ramach programu Interreg Europe, który ma na celu jak najlepsze dopasowanie polityk europejskich do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Wraz z kolegami ze Szwecji, Danii, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Grecji, Łotwy i Litwy pracujemy nad rekomendacjami dla lokalnych władz w zakresie zmian dokumentów dotyczących wspierania przedsiębiorców wprowadzających i chcących wprowadzać ekoinnowacje w swoich firmach.

W trakcie spotkania omówione zostały przede wszystkim postępy w realizowanym w ramach projektu badaniu dotyczącym wdrażania ekoinnowacji w europejskich firmach. W naszym regionie przeprowadziliśmy już wszystkie zaplanowane wywiady pogłębione z przedstawicielami firm z sektora MŚP. Skupiliśmy się na branżach wskazanych jako inteligentne specjalizacje województwa, których wpływ na gospodarkę regionu określany jest jako największy. Osobiste rozmowy z respondentami pozwoliły na zebranie ciekawego i wartościowego materiału badawczego, który posłuży do przygotowania raportu. W badaniu przyjęliśmy podejście jakościowe, ponieważ według nas pozwala ono lepiej poznać złożone i różnorodne opinie rozmówców.

Materiał zebrany w naszym regionie będzie wykorzystany do przygotowania międzynarodowego raportu. Dzięki niemu będziemy mogli porównać sytuację w województwie podlaskim do sytuacji w innych regionach Europy, a przez to zapoznać się z dobrymi praktykami stosowanymi za granicą oraz zainspirować partnerów rozwiązaniami wdrażanymi w Podlaskiem.

www.interegeurope.eu/SUPER

 
Informacje

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS