01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Startuj w Biznesie
 
 
Startuj w Biznesie. Subregion bielski - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2017/01/03
""

Od 1 stycznia 2017 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie do 31 grudnia 2018 r., poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie min. 1 kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:

 • powiat bielski
 • powiat hajnowski
 • powiat siemiatycki
 • gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby od 30 roku życia
 • bezrobotne,
 • nieaktywne zawodowo,
 • poszukujące pracy,
 • spełniające jednocześnie minimum 1 kryterium:
  • osoby w wieku 50+,
  • kobiety,
  • niepełnosprawni,
  • długotrwale bezrobotni
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z możliwości wsparcia w ramach projektu wykluczone są osoby, które:

 • miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilno-prawna) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą (podmiotem świadczącym wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu)
 • uczestniczą w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie
 • posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha przeliczeniowe

Wsparcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • Pakiet Podstawowy Szkoleń - 21 godzin. Zakres merytoryczny: formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, zobowiązania publiczno – prawne, zatrudnienie, obowiązki pracodawcy, biznes plan;
 • Pakiet Dodatkowy Szkoleń- 14 godzin. Zakres merytoryczny (do wyboru 2 szkolenia): Marketing i promocja, Księgowość w małejfirmie, Trening interpersonalny, Zarządzanie i techniki sprzedażowe, Techniki negocjacji,Obsługa klienta;
 • Indywidualne doradztwo z zakresu pisania biznes planów – 5 godzin. Każdy z uczestników projektu odbędzie 2 spotkania z doradcą biznesowym w zakresie sporządzania biznesplanu;
 • Dotację inwestycyjną w wysokości maksymalnej 23 000 zł;
 • Wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1750 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy po 600 zł miesięcznie;
 • Specjalistyczne wsparcie towarzyszące– spotkanie z doradcą w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności oraz jednodniowe szkolenie z zakresu finansowania działalności;
 • Forum Wymiany Doświadczeń.

Termin realizacji projektu

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 1 345 000,80 zł, płatność ze środków europejskich wynosi 1 143 250,68zł.

Biuro projektu:

 • Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 730 18 42

Informacje można uzyskać również w:

 • Hajnówce – ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 51 87
 • Białymstoku – ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. 85 740 86 83.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 
Aktualności

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS