01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2015
 
 
Eastern Economic Congress - Liderzy Przyszłości, 24-25.09.2015, Białystok 2015/08/31

Eastern Economic Congress — Liderzy Przyszłości to wydarzenie towarzyszące II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2015r. Skierowany jest do uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych, a naczelną ideą przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu.

Projekt zainicjowany został w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i jest obecnie kontynuowany na Śląsku. W zorganizowanych w ramach tego przedsięwzięcia wykładach udział wzięło ok dwóch tysięcy studentów. Sukces projektu zachęcił organizatorów do podjęcia tej inicjatywy, w nowej formule, podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego. W białostockiej odsłonie projektu do udziału zaproszona zostanie młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Misja i cele

Kreatywność, zapał i świeże spojrzenie na rzeczywistość to niekwestionowana siła ludzi młodych. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał i przekuć go na kapitał społeczny, konieczne jest umiejętne pokierowanie tą siłą, wskazanie młodym dróg rozwoju już u progu dorosłości. Celem spotkania młodzieży z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, jest zachęcenie uczniów do świadomego wybierania ścieżki kariery oraz odpowiedzialnego wkraczania na niełatwy rynek pracy.

W kontekście nurtów tematycznych wiodących podczas II edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego — potencjał rozwojowy Polski Wschodniej, jej specyfika i problemy, relacje polityczno-gospodarcze między Wschodnią Europą, Polską i Unią Europejską — zwrócenie się w kierunku młodzieży stanowi wyraźny sygnał, że ich potencjał, wizje, ale także wymagania już wkrótce będą definiować na nowo rzeczywistość społeczno-gospodarczą regionu i kraju. Stąd też silna potrzeba budowania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej za miasto, region i kraj, w którym żyją.

Włączając młodzież szkolną do programu Wschodniego Kongresu Gospodarczego, organizatorzy zwracają uwagę na konieczność poszerzania oferty edukacji biznesowej dla młodych, kształcenia liderów przyszłości, którzy niedługo staną się nowym głosem w debacie publicznej.

Formuła

Wydarzenie łączy w sobie cechy wykładu, panelu dyskusyjnego oraz swobodnej rozmowy zaproszonych gości z uczniami.

  • Cześć I Wystąpienia prelegentów
  • Część II Panel dyskusyjny
  • Część III Pytania od uczestników

Przewidywany czas: 2 godziny

Tematy poruszane podczas spotkania będą oscylowały wokół miejsca Polski Wschodniej w Europie i na świecie oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy kraju. Do udziału w spotkaniu zamierzamy zaprosić wybitnych przedsiębiorców, praktyków biznesu z dużym doświadczeniem, którzy w sposób inspirujący poprowadzą spotkanie z młodzieżą. Prace nad agendą spotkania oraz listą gości trwają.

Uczestnicy

Wydarzenie dedykowane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku. W wydarzeniu udział weźmie około 300 osób, uczniów i nauczycieli. Szkoły współpracujące przy projekcie zostaną aktywnie włączone w organizację oraz dokumentację wydarzenia.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS