01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » PHARE
 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia programu Phare 2015/03/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

 
 
Zakończenie wdrażania Phare w województwie podlaskim 2008/09/08

W październiku 2006r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zakończyła wdrażanie programów dotacji Phare 2003 skierowanych do przedsiębiorców. Była to już czwarta i zarazem ostatnia edycja Phare dostępna w województwie podlaskim. W latach 2002-2006, w ramach Phare (2000, 2001, 2002, 2003), podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.

Realizowane regionalne programy Phare przez PFRR:

 1. Phare 2000 PL0008.02.02 Rozwój MŚP w województwie podlaskim
  - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 2. Phare 2001 PL01.06.09.02 Program Promocja Rozwoju MSP w województwie podlaskim:
  - Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  - Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
  - Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych
  - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 3. Phare 2002 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia dla MSP:
  - Fundusz dotacji Inwestycyjnych
  - Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
 4. Phare 2003 2003/004-379/05.04 Regionalny Program Wsparcia dla MSP:
  -Fundusz dotacji Inwestycyjnych
  -Program Rozwoju Przedsiębiorstw

PFRR wdrażała również sektorowe programy dotacji w ramach programów Phare (bez zarządzania funduszem dotacji – realizowania płatności):

 1. Phare 2000 PL0003.07 Krajowy Program Rozwoju MSP:
  - Program „Przygotowanie do działania na rynku europejskim”
  - Program Wstęp do Jakości
  - Program Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw
 2. Phare 2000 PL0003.12 Krajowy Program Rozwoju Eksportu:
  - Program Wprowadzenie do Eksportu
  - Program Promocja Eksportu
 3. Phare 2002
  - Fundusz Wsparcia na Doradztwo
  - Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 4. Phare 2003
  - Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
  - Wsparcie na doradztwo
  - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
  - Ścieżki od innowacji do biznesu
  - Wsparcie na doradztwo
  - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Spośród 20 programów operacyjnych Phare, administrowanych przez PFRR, największym powodzeniem cieszyły się programy inwestycyjne (82% wszystkich złożonych wniosków). Cieszyć może poziom wykorzystania dostępnych budżetów w ramach programów regionalnych Phare. Wartość wypłaconych przedsiębiorcom środków, w stosunku do wartości dostępnych budżetów, osiągnęła odpowiednio: Phare 2000 - 90,0%, Phare 2001 — 79,3%, Phare 2002 — 95,7%, Phare 2003 — 92,7%.

PFRR ponadto zajmowała się w latach 2002 — 2004 wdrażaniem i zarządzaniem w województwie podlaskim Funduszem Dotacji na realizację małych inwestycji infrastrukturalnych dla uprawnionych gmin w ramach Phare 2000 PL0008.02.06 -Małe Inwestycje Infrastrukturalne.

Tych z Państwa, którzy chcą poznać więcej aspektów wdrażania Phare w województwie podlaskim, serdecznie zapraszamy do odebrania (w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15 oraz w RIF przy ul. Waszyngtona 29) bezpłatnej publikacji „Dotacje inwestycyjne w województwie podlaskim. Phare 2000-2001”. W publikacji szczegółowo omówiono proces wyboru i realizacji projektów oraz ich wymierne efekty. Przedstawiono również wyniki badania ankietowego przedsiębiorców — beneficjentów Phare - w kontekście oceny warunków programów oraz zasadności i skuteczności udzielonego wsparcia.

POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
»Archiwum
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS