01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Wschód Zielonego Biznesu
 
 
Szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Wschód Zielonego Biznesu”

Z przykrością informujemy, że Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest zmuszona do zaprzestania realizacji projektu „Wschód Zielonego Biznesu”.

W dniu 25 czerwca 2014r. PFRR wypowiedziała Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu „Wschód Zielonego Biznesu” w ramach działania 2.1.1 POKL „Zielone światło”. Decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu została podjęta po otrzymaniu z PARP informacji o braku możliwości udzielania pomocy de minimis po 30 czerwca 2014 r. aż do momentu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2012r. poz. 1064 z póź. zm.) - przy czym termin nowelizacji rozporządzenia nie jest znany. Fakt ten uniemożliwia przekazywanie pomocy de minimis przedsiębiorcom, a tym samym w praktyce uniemożliwia zawieranie z Państwem umów w ramach projektu.

W trosce o rzetelność usług oraz naszą wiarygodność nie możemy wziąć na siebie zobowiązań, których z przyczyn niezależnych nie będziemy w stanie zrealizować.

Wschód Zielonego Biznesu” jest realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, „Zielone światło!” - wsparcie rozwiązań proekologicznych.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego oraz ich pracowników.

W celu doboru właściwej formy i zakresu szkoleń oraz doradztwa do specyfiki i sposobu działania danego przedsiębiorstwa, w każdej firmie biorącej udział w projekcie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych w zakresie rozwiązań proekologicznych.

Firmy otrzymają usługi idealnie dopasowane do potrzeb.

SZKOLENIA

Proponowana tematyka szkoleń:

  • gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie: metody pozyskiwania odpadów do produkcji energii, technologie produkcji energii z odpadów, tworzenie partnerstwa w celu zagospodarowania odpadów na cele energetyczne, sposoby zmniejszania zanieczyszczeń, redukcja zużycia materiałów, przepisy prawa;
  • odnawialne źródła energii, wybór i dostosowanie OZE do potrzeb przedsiębiorstwa, analiza efektywności instalacji, zmiany w przepisach prawa;
  • energooszczędność: technologie i metody postępowania zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie, termomodernizacja, budownictwo
  • eko-marketing, jak tworzyć i wykorzystać wizerunek przedsiębiorstwa ekologicznego, eco-label;
  • systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie – obowiązki i korzyści płynące z wdrożenia, EMAS, ISO 14001, ISO 50001,
  • produkcja rolna na potrzeby energetyki – uprawa roślin energetycznych, wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej zwierzęcej i roślinnej do wytwarzania biogazu;
  • przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, prawa i obowiązki przedsiębiorców;

80 godzin szkoleń/pracownika

Najlepsi wykładowcy

Terminy szkoleń dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw

DORADZTWO

Każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma usługi doradcze w zakresie proekologicznym w oparciu o zagadnienia i problemy wskazane w analizie potrzeb w postaci „Planu wdrażania działań proekologicznych”.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres wzb@pfrr.pl lub wypełnić on-line.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

INFORMACJA:

Szkolenia i doradztwo są bezpłatne i stanowią pomoc de minimis.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS