01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje » Archiwum
 
 
Informacja - Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 POPW 2015/10/26

Jeszcze do 30 października 2015 r., można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 POPW, w ramach którego dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 
 
Informacja - Kierunek praca - czyli studia podyplomowe dopasowane do potrzeb rynku 2015/09/25

Województwo Podlaskie jest, według badań Forbesa, na czwartym miejscu w Polsce pod względem procentowego udziału na rynku pracy, specjalistów zatrudnianych w branży ICT. Na rynku lokalnym pojawia się coraz więcej miejsc pracy i nowych możliwości. Nie, nie tylko dla programistów! Można powiedzieć, że każdego dnia mamy kilka aktualnych ofert. Kolejne firm informatyczne powstają tu jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Nie dziwi zatem, że Podlasie doczekało się wreszcie rynkowych, nowoczesnych kierunków studiów podyplomowych, takich jak „Marketing Internetowy”, „Front-End Development”, czy „Bezpieczeństwo systemów i sieci”. Politechnika Białostocka rusza w tym roku akademickim z kolejnymi.

 
 
Informacja - Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji w powiecie hajnowskim 2015/09/14

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” ogłasza trzecią rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno - oświatową, obejmującą kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej z gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

 
 
Informacja - Wsparcie w ramach dużego bonu 2015/03/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 trwa nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 
 
Informacja - Szansa na wsparcie dla twojego przedsiębiorstwa - ostatni nabór do projektu ISR 2014/11/24
Ruszył piąty, ostatni już nabór firm do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) - rekrutacja trwa do 15 grudnia 2014 r.
 
 
Informacja - 16 konkursów na aplikacje internetowe w europejskich konkursach FI-PPP 2014/10/16

Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie Internetu przyszłości (Future Internet Public-Private Partnership, FI-PPP) jest realizowane od 2011 roku dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej (KE) i europejskich firm informatycznych. Jego celem jest zaangażowanie partnerów przemysłowych, naukowych i biznesowych w rozwój innowacji internetowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z PARP i Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym (PCSS) organizuje 23 października 2014r. w Poznaniu warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konkursach FI-PPP . Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, nowopowstających firm (start-up) i przedsiębiorców oraz naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji w branży internetowej.

 
 
Informacja - Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) - konsultacje 2014/08/31

Od lipca 2013 roku Unia Europejska i Stany Zjednoczone negocjują porozumienie handlowe - Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Ma ono na celu zlikwidowanie barier handlowych dla licznych gałęzi gospodarki, tak aby ułatwić zakup i sprzedaż dóbr i usług między UE a USA. Strony negocjują m.in. następujące zagadnienia: obniżenie stawek celnych dla wszystkich sektorów, różnice w wymogach technicznych, standardach i procedurach dopuszczenia towarów do obrotu, jak również otwarcie obu rynków dla usług, inwestycji i zamówień publicznych.

Komisja Europejska chce poznać najczęstsze problemy, jakie pojawiają się podczas eksportu dóbr do USA tak, aby móc wynegocjować dla europejskich obywateli i przedsiębiorców jak najlepsze warunki umowy handlowej (TTIP). W tym celu zainicjowała konsultacje internetowe, których tematem są bariery handlowe napotykane przez przemysł europejski oraz poszczególne spółki w interesach z amerykańskimi partnerami.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne KE dostępne do końca października 2014r. 2014/08/13

Do końca października osoby zainteresowane mogą wyrazić swoje stanowisko podczas trwających konsultacji społecznych dotyczących różnych rodzajów polityki UE.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne KE dotyczące ochrony jakości produktów nierolniczych 2014/08/13

Nazwy, takie jak szampan lub prosciutto di Parma (szynka Parmeńska) – identyfikują produkty rolne, które posiadają szczególne cechy związane z miejscem ich pochodzenia i są chronione na poziomie UE.

Tradycyjne produkty nierolnicze, takie jak Marmo di Carrara (marmur), noże Solingen czy też tartan – szkocka krata – nie posiadają jeszcze ochrony w całej UE – poza prawem krajowym.

 
 
Informacja - Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami 2014/07/28

Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP .

Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne UE dostępne do końca września 2014 roku 2014/07/28

Do końca września podmioty zainteresowane wyrażenia swojej opiniii wpływem na różne rodzaje polityki UE mogą wyrazić swoje stanowisko podczas trwających konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne są formą dialogu społecznego prowadzoną pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi.

Poniżej znajduje się wykaz tematów konsultacji społecznych wraz z określeniem obszaru polityki i linkiem do szczegółowego opisu każdego tematu konsultacji, których data zakończenia mija we wrześniu 2014 roku:

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 2014/06/10

Do 15 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje na temat realizacji jej najnowszej strategii politycznej dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), przedstawionej w komunikacie pt.: „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011) 681). Wyniki konsultacji posłużą w pracach Komisji nad wytyczeniem kierunku polityki dotyczącej CSR w 2014 roku.

 
 
Informacja - Wymiany zagraniczne dla młodych przedsiębiorców 2014/06/09

Młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, którego celem jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów z doświadczonymi przedsiębiorcami w trakcie pobytu w innych krajach UE, przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

 
 
Informacja - Program Vulcanus in Europe: praktyki dla studentów z Japonii 2014/06/05

W ramach programu Vulcanus in Europe wszystkie firmy działające w sektorze przemysłowym w UE mogą ubiegać się o stażystę. Firmy mogą zaprosić studenta z Japonii na staż, który trwa przez 8 miesięcy (sierpień 2015 – marzec 2016).

 
 
Informacja - Skuteczny program wsparcia przedsiębiorców - podsumowanie 2014/04/15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera firmy zmagające się ze skutkami spowolnienia gospodarczego, realizując ogólnopolski program Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). 2,5 letnia pomoc ekspertów okazała się potrzebna i skuteczna.

 
 
Informacja - Dotacja w ramach Dużego Bonu w PARP 2014/02/24

Dotacja w ramach Dużego Bonu przeznaczona jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 
 
Informacja - Polski Most Krzemowy - nowy projekt PARP 2014/01/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 styczeń 2014 r. nowy termin - 4 luty 2014r.). Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

 
 
Informacja - Spotkania biznesowe z ekspertami innowacyjności z Berlina 2014/01/17

Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) w Berlinie zaprasza średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski do udziału w spotkaniach biznesowych - „Droga do rozwoju". Zaaranżujemy dla Państwa spotkanie z wybranymi ekspertami z Berlina, którzy od lat działają jako interdyscyplinarni doradcy strategiczni. Spotkanie oferuje Państwa firmie możliwość weryfikacji oferty czołowych ekspertów innowacyjności w kontekście zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

 
 
Informacja - Skąd wziąć pieniądze na zgłoszenie i ochronę wynalazku? - Program Patent Plus 2014/01/15

W imieniu Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zachęcamy do udziału w III edycji konkursu Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

 
 
Informacja - Wspieranie europejskiej przedsiębiorczości 2014/01/10

Dzięki małym firmom w Europie co roku powstaje 4 mln nowych miejsc pracy, ale pod względem ducha przedsiębiorczości UE nie dorównuje USA i Chinom. Według danych Eurobarometru nr 354 – raport „Entrepreneurship in the Eu and beyond” tylko 11 procent Europejczyków prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy około 40 procent chciałoby być swoim własnym szefem. O wiele korzystniej przedstawia się sytuacja w tym zakresie w USA i Chinach, gdzie ponad połowa ankietowanych wolałaby być samozatrudniona.

 
 
Informacja - Misje gospodarcze KE organizowane w 2013 roku 2014/01/10

Polscy przedsiębiorcy w 2013 roku mieli możliwość nawiązania zagranicznej współpracy gospodarczej z firmami mającymi swoje siedziby zarówno w EU, jak i poza jej terenem. Do krajów takich jak: Peru, Chile, Grecja, Meksyk, Kolumbia, Rosja, Chiny, Izrael, Tajlandia, Wietnam, Birma, Tunezja i Portugalia, Komisja Europejska zorganizowała misje gospodarcze w ramach inicjatywy „Mission for Growth” [1]. Przedsiębiorstwa z państw Unii Europejskiej w 2013 roku miały możliwość spotkania się z wybranymi przedsiębiorstwami z ww. krajów w ramach organizowanych misji gospodarczych.

 
 
Informacja - Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiej turystyki 2014/01/02

Z uwagi na wszechobecne zmiany w UE i na całym świecie, mające wpływ na europejski przemysł turystyczny, Komisja Europejska chce zidentyfikować kluczowe wyzwania oraz możliwości rozwoju sektora turystycznego, jakie dają zachodzące zmiany. W tym celu przeprowadza konsultacje, które mogą pomóc w przeglądzie prawodawstwa bezpośrednio wpływającego na sektor turystyczny.

 
 
Informacja - Sukces projektu ISR realizowanego przez PARP 2014/01/02

Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki spowolnienia, zbliża się do końca. Przez dwa lata uczestnicy programu skorzystali z 1500 różnorodnych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, szacowanych na łączną kwotę ponad 27 mln złotych.

 
 
Informacja - Nowe zasady wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2014 2013/12/20

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) od początku 2014 roku zmieni się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawienia faktury.

 
 
Informacja - Elektroniczne formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego 2013/12/19

Zbliża się okres wypełniania obowiązków podatkowych dotyczących sporządzania i przekazywania urzędowi skarbowemu informacji o dochodach, deklaracji rocznych oraz zeznań rocznych. Przy realizacji powyższych czynności zachęcamy podatników i płatników do korzystania z dostępnej elektronicznej formy przesyłania dokumentów. Wykorzystanie narzędzi informatycznych gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych, oszczędność czasu oraz ograniczenie kosztów i nakładów pracy. Możliwość elektronicznego składania deklaracji mają podatnicy i płatnicy.

 
 
Informacja - PARP ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór II 2013/12/10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie wsparcia na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu CSR.

 
 
Informacja - Zmiany w ustawie o VAT 2013/10/14

Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która:

 1. zwalnia z podatku VAT dostawę artykułów przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej;
 2. zgodnie z dodanymi do art. 99 ustępami 3a-3c, ogranicza możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne podatnikom dokonującym dostaw towarów wymienionych w nowo dodanym do ustawy załączniku nr 13 (tj. wyrobów stalowych, paliw i złota), jeżeli ich łączna wartość sprzedaży netto przekroczy w danym miesiącu kwotę 50.000 zł;
 3. wprowadziła nowy Dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach;
 4. rozszerza listę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, do których stosowany jest mechanizm „odwrotnego obciążenia”.
 
 
Informacja - Konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 2013/10/03

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych on-line projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Zebrane opinie i uwagi na temat kierunków wsparcia, określonych w dokumencie, zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

 
 
Informacja - Dyrektywa UE w sprawie zagrożenia polami elektromagnetycznymi 2013/09/19

29 czerwca 2013 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE. Kraje członkowskie mają czas na jej implantację do 1 lipca 2016 r.

 
 
Informacja - Mikrodotacje dla podmiotów i przedsięwzięć pobudzających aktywność gmin powiatu hajnowskiego 2013/09/11

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja ogłosiła pierwszą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji dla podmiotów oraz przedsięwzięć pobudzających aktywność następujących gmin powiatu hajnowskiego w zakresie ich samorealizacji społecznej, zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości:

 
 
Informacja o projekcie „Zaprojektuj Swój Zysk" 2013/09/10

Celem projektu Zaprojektuj Swój Zysk" (ZSZ) jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy zyskują wiedzę jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

 
 
Informacja - Rekrutacja na studia podyplomowe Design Management 2013/09/10

Instytut Wzornictwa Przemysłowego wraz ze Szkołą Główną Handlową zapraszają do udziału w rocznych studiach podyplomowych "Design Management -Zarządzanie rozwojem nowego produktu", które dają szansę na rozwinięcie pożądanych na rynku kompetencji menedżera wzornictwa.

 
 
Informacja - Szybka reakcja PARP na spowolnienie gospodarcze 2013/08/26

Z usług dedykowanych przedsiębiorcom odczuwającym skutki spowolnienia gospodarczego w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) korzysta 210 firm - łącznie ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Widać już pozytywne efekty wdrożonych w przedsiębiorstwach działań doradczych i szkoleniowych.

 
 
Informacja - Nowa dyrektywa UE w sprawie rachunkowości 2013/08/22

19 lipca 2013 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, (Dyrektywa zastąpiła Czwartą i Siódmą dyrektywę prawa spółek). Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 czerwca 2013 r. Kraje członkowskie mają czas na jej implantację do 20 lipca 2015 r.

 
 
Informacja - Dotacje dla firm z różnych sektorów związane z oszczędzaniem energii i promowaniem odnawialnych źródeł energii 2013/07/18

Do 12 sierpnia 2013 roku jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne (tj. spółki prawa handlowego (w tym: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, itd.), spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, uczelnie niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe i inne) realizujące zadania publiczne w zakresie administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu mogą złożyć wniosek o dofinansowanie projektów związanych z:

 
 
Informacja - IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami 2013/06/26

Szanowny Przedsiębiorco!

 • Jeśli chciał(a) by Pan(i) mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
 • Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 • Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.
 
 
Informacja - Kolejni przedsiębiorcy uzyskają wsparcie z PARP w projekcie ISR 2013/04/17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. PARP opublikował listę rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach ostatniego, czwartego naboru.

 
 
Informacja - Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR 2013/03/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.), ogłasza konkurs o udzielenie wparcia na wdrożenie CSR.

 
 
Informacja - Firmy zainteresowane programem wsparcia PARP 2013/03/25

Program wsparcia w ramach Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w gorszej sytuacji rynkowej. Od października 2011 roku do udziału w programie zgłosiło się łącznie 750 firm. Z końcem lutego 2013r. zakończył się czwarty nabór do usługi ISR i wyłoniono wstępną listę zakwalifikowanych do wsparcia podmiotów.

 
 
Informacja - Zapytanie ofertowe Grupy OBI - okazja dla producentów 2013/02/26

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z oferty Grupy OBI, która poszukuje w ramach projektu Global Sourcing, producentów zainteresowanych współpracą.

 
 
Informacja - Panel konsultacyjny: „Niekonwencjonalne paliwa kopalne (np. gaz łupkowy) w Europie” 2013/02/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w panelu konsultacyjnym: „Niekonwencjonalne paliwa kopalne (np. gaz łupkowy) w Europie” organizowanym w ramach projektu Enterprise Europe Network.

 
 
Informacja - Ankieta dotycząca OZE 2013/02/15

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi obecnie na terenie województwa podlaskiego program identyfikacji barier rozwoju generacji małoskalowej. Rozwinięta sieć źródeł generacji małoskalowej stanowi skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym, zagospodarowaniu odpadów i pozostałości z produkcji rolnej czy przemysłu spożywczego do celów energetycznych. Warunkiem niezbędnym do szybkiego i sprawnego rozwoju generacji małoskalowej jest przede wszystkim eliminacja bądź ograniczenie czynników stanowiących bariery jej rozwoju. Dlatego też istotnym elementem powyższego programu jest badanie prowadzone w oparciu o ankietę.

 
 
Informacja - Plan organizacji międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z zakresu OZE 2013/02/15

Politechnika Białostocka w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałanie 2.1.1 PO KL - "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych - planuje organizację międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z zakresu:

 • Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Uzyskanie dofinansowania umożliwi udział przedstawicieli przedsiębiorstw w Studiach Podyplomowych w 60-70% dofinansowanych ze środków UE.

 
 
Informacja - Rusza czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania 2013/01/02

Rusza czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PARP rozpoczyna nabór 28 grudnia 2012 r. Aplikować mogą firmy, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.

 
 
Informacja - II edycja polsko-amerykańskiego programu "US-Poland Innovation Hub" 2012/12/18

W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org) już po raz drugi uruchomiono program US-Poland Innovation Hub. Inicjatywa ta ma być akceleratorem dla młodych polskich firm w zdobywaniu światowych rynków. Celem Innovation Hub jest wybór innowacyjnych polskich firm i przygotowanie ich do wejścia na rynek globalny (Go Global Poland).

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne w miesiącach styczeń-luty 2013 2012/12/17

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej zostały zamieszczone tematy konsultacji społecznych, których termin zakończenia mija w miesiącach styczeń-luty 2013 roku. Konsultacje społeczne są formą dialogu społecznego prowadzoną pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi. Konsultacje społeczne to także możliwość wyrażenia swojej opinii i wpływ na politykę EU.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne dostępne do końca 2012 roku 2012/12/05

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej zostały zamieszczone tematy konsultacji społecznych, których termin zakończenia mija w miesiącu grudniu 2012 roku. Konsultacje społeczne są formą dialogu społecznego prowadzoną pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi. To także możliwość wyrażenia swojej opinii i wpływ na politykę EU.

 
 
Informacja - Dotacje z RPO WP w grudniu 2012r. 2012/11/28

W dniu 13 listopada 2012 na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego zaktualizowano harmonogram ogłaszania konkursów w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2007-2013.

 
 
Informacja - Dotacje dla firm dostępne do 7 grudnia 2012 - RPO WP działanie 1.4 2012/10/22

Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do działania 1.4.

Termin składania wniosków rozpoczął się od 15 października 2012 roku, a skończy się 07 grudnia 2012 roku do godz. 15.00.

 
 
Informacja - "Dlaczego nie zainwestowałeś w polsce wschodniej?" 2012/09/20

Rusza kampania promocyjna Polski Wschodniej - Makroregionu obejmującego 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. To atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, tereny położone w Unii Europejskiej.

W celu zwiększenia zainteresowania inwestorów zagranicznych, przyspieszenia tempa rozwoju społeczno - gospodarczego oraz rozwoju turystyki biznesowej w Makroregionie, ustanowiony został Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

 
 
Informacja - Społeczne konsultacje nt. "Planu Działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku" 2012/09/18

Podlaski Ośrodek Enterprise Europe Network zachęca do udziału w społecznych konsultacjach nt. "Planu Działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku". Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu krajowym i europejskim na temat nowych priorytetów działania w dziedzinie wsparcia przedsiębiorczości do 2020 r.

 
 
Informacja - Trzeci nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania 2012/09/04

3 września 2012 r. rozpoczęła się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu Instrumenty Szybkiego Reagowania. Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną — w tym 3 mikro, 8 małych, 59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

 
 
Informacja - Konsultacje Komisji Europejskiej „Obywatele UE: Twoje prawa — Twoja przyszłość” 2012/08/29

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne „Obywatele UE: Twoje prawa – Twoja przyszłość” skierowane do wszystkich obywateli i wszelkiego rodzaju organizacji w UE. Dzięki konsultacjom chce poznać przeszkody, które napotykają w życiu codziennym obywatele europejscy, którzy mieszkają, uczą się, pracują, robią zakupy lub podróżują w UE. Chce również poznać pomysły dotyczące sposobów usunięcia tych przeszkód i dalszego rozwoju obywatelstwa UE.

 
 
Informacja - Polsko-amerykański program US-Poland Innovation Hub w Dolinie Krzemowej - „GO GLOBAL POLAND!” 2012/08/20

Informujemy, że US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy) uruchomiła program skierowany do kadry zarządzającej i menagerów przedsiębiorstw, które planują wejść ze swoją ofertą na rynek amerykański oraz znaleźć partnerów i pozyskać inwestorów.

 
 
Informacja - Dotacje dla firm w 2012 - technologie komunikacyjne i informacyjne RPO WP działanie 1.4 2012/07/16

Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP - Działanie 1.4 RPO WP.

 
 
Informacja - Konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości" 2012/07/02

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do wyrażenia swojej opinii na temat projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości” organizowanego przez Komisję Europejską. Swoją opinię można wyrazić do dnia 13 lipca 2012 roku. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a także organizacje i zrzeszenia branżowe.

 
 
Informacja - Przedsiębiorco wyraź swoje zdanie, ono może zmniejszyć biurokrację w Twoim kraju! 2012/06/14

Zachęcam do udziału w panelu konsultacyjnym ogłoszonym przez Komisję Europejską na temat najbardziej uciążliwych aktów prawnych.

Ograniczenie biurokracji i umożliwienie przedsiębiorcom, żeby skoncentrowali swe wysiłki na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej zostało uznane za priorytet na najwyższym poziomie w UE. Z inicjatywy przewodniczącego Barroso, Komisja Europejska intensyfikuje wysiłki na rzecz wsparcia gospodarczego Europy i środowiska biznesowego. Podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania obciążenia prawnego dla MŚP, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw oraz większego zaangażowania MŚP w proces stanowienia prawa i ocenę postępów w redukcji obciążeń administracyjnych.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne dostępne w miesiącach lipiec-wrzesień 2012r. 2012/06/05

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/yourvoice zostały zamieszczone tematy konsultacji społecznych, których termin zakończenia mija w miesiącach lipiec — wrzesień 2012.

Konsultacje społeczne są formą dialogu społecznego prowadzoną pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi. Konsultacje społeczne to także możliwość wyrażenia swojej opinii i wpływ na politykę EU.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne dostępne do końca czerwca 2012r. 2012/06/01

Konsultacje społeczne to forma dialogu społecznego prowadzona pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi i jednocześnie możliwość wyrażenia swojej opinii i wpływ na politykę EU. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu uzyskania opinii, stanowisk, czy też propozycji od instytucji i osób, których w sposób pośrednio lub bezpośrednio mogą dotyczyć proponowane przez administrację rozwiązania.

 
 
Informacja - Inicjatywa CORNET — finansowanie badań na potrzeby branż przemysłowych 2012/05/23

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło 14. konkurs na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET. Wnioski w konkursie można składać do 28 września 2012 r.

 
 
Informacja - Konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości" 2012/05/18

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości” (ang. Open Consultation on the European Tourism Label for Quality Systems Initiative). Konsultacje potrwają do dnia 13 lipca 2012 roku. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział osoby fizyczne, przedsiębiorstwa a także organizacje i zrzeszenia branżowe.

 
 
Informacja - Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13 - Partnerstwo dla prewencji” 2012/05/10

18 kwietnia 2012 r. ruszyła Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–13 - Partnerstwo dla prewencji, która zachęca kadrę kierowniczą, pracowników i inne zainteresowane strony do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią.

 
 
Informacja - Wzrost składki wypadkowej 2012/04/19

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U.2012 nr 0 poz. 285) od dnia 1 kwietnia 2012 obowiązują nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe i zawierają się w przedziale 0,67 % do 3,86 % podstawy.

 
 
Informacja - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu: dotacje po raz pierwszy dla przedsiębiorców 2012/04/05

Od 29 marca do 9 maja 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Projekty infrastrukturalne. Na dofinansowanie projektów przeznacza środki w wysokości nie większej niż 10 587 600 euro, co stanowi równowartość 43 843 251,60 zł (wg. kursu euro z dnia 28 lutego 2012 r. określonego przez Europejski Bank Centralny). Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs.

 
 
Informacja - Sprawozdanie o odpadach do 15 marca 2012 roku 2012/03/02

Do 15 marca 2012 każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady, jak również wytwórca komunalnych osadów ściekowych, ma obowiązek przekazywania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 37 ustawy o odpadach) za rok 2011.

 
 
Informacja - Nabór firm do projekt Instrument Szybkiego Reagowania 2012/03/02

5 marca 2012r. rozpoczyna się kolejna rekrutacja firm, które chcą skorzystać z nieodpłatnego pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku spowolnienia gospodarczego.

 
 
Informacja - Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - konsultacje społeczne 2012/02/22

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej w sprawie stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami.

 
 
Informacja - Imprezy targowe firm branży meblarskiej organizowane do końca marca 2012 roku w Polsce 2012/02/15

Firmy reprezentujące m.in. następujące branże: Meble, Architektura, Wyposażenie wnętrz, Budownictwo i Ogród mogą uczestniczyć w następujących imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terenie Polski w terminie do końca marca 2012 roku:

 
 
Informacja - PARP promuje telepracę 2012/02/08

18 lutego dobiegnie końca projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, którego głównym zadaniem jest propagowanie zdalnej formy zatrudnienia wśród właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw. W ramach działań na terenie całej Polski zostały przeprowadzone dofinansowane szkolenia, które trwały nieprzerwanie od kwietnia 2010 do grudnia 2011 roku.

 
 
Informacja - Dotacje dla firm w województwie podlaskim z Działania 1.4 RPOWP 2012/02/03

Do 16.03.2012r. firmy z województwa podlaskiego mogą ubiegać się o dotacje w ramach Działania 1.4 "Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 mln PLN.

 
 
Informacja - Projekt systemowy „Instrument Szybkiego Reagowania” 2012/02/02

Od października 2011r. przedsiębiorcy, którzy odczuwają niekorzystne skutki spowolnienia gospodarczego, a sytuacja finansowo-ekonomiczna ich firm uległa pogorszeniu, mogą zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Przedsięwzięcie jest zaprojektowane i realizowane przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerem, Małopolską Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne dostępne do końca lutego i marca 2012 roku 2012/01/25

Konsultacje społeczne powstały w wyniku inicjatywy interaktywnego kształtowania polityki i prowadzone są za pomocą strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/yourvoice.

 
 
Informacja - Mniej obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców w 2012 roku. 2012/01/12

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy prawne wprowadzające ułatwienia dla firm, wprowadzające poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej i tym samym ograniczające obowiązki informacyjne przedsiębiorców.

Do najważniejszych rozwiązań, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, należą m.in.:

 
 
Informacja - Możliwość wyszukania biznesowego partnera zagranicznego 2011/12/14

Na stronie internetowej BISNEP znajduje się wyszukiwarka i baza danych, których celem jest pomoc przedsiębiorcom w nawiązaniu współpracy zagranicznej - www.bisnep.pl/baza-ofert/

W bazie danych znajdują się przetłumaczone na język polski oferty i zapytania firm zagranicznych. Zainteresowane firmy mogą zapoznać się z wszystkimi ofertami umieszczonymi w bazie danych albo skorzystać z wyszukiwarki w celu wyszukania konkretnej oferty. Wyszukanie firm następuje poprzez zaznaczenie m.in. następujących kryteriów: branży, rodzaju współpracy, wyboru konkretnego państwa, typu współpracy lub słowa kluczowego.

 
 
Informacja - Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA) 2011/12/09

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA) została ustanowiona przez Unię Europejską w 1996 r. z siedzibą w Bilbao. EU-OSHA jest głównym punktem referencyjnym dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 
 
Informacja - Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku 2011/12/05

Minister Finansów określił wysokości maksymalnych stawek podatków lokalnych w 2012 roku dotyczących nieruchomości.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 19 października 2011 r. na 2012 rok stawki podatków lokalnych – podatków od nieruchomości nie mogą być przez rady gmin ustalone na wyższych poziomach niż poniższe stawki maksymalne:

 
 
Informacja - Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2012 roku 2011/12/05

Minister Finansów określił wysokości maksymalnych stawek opłat lokalnych w 2012 roku.

Maksymalne stawki opłat lokalnych dotyczą następujących opłat:

 • targowej,
 • miejscowej,
 • uzdrowiskowej,
 • od posiadania psów.
 
 
Informacja - Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2012r. 2011/12/01

Minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały od 2012 roku zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w obwieszczeniu z dnia 20.10.2011 r.

 
 
Informacja - „Jak eksportować do Francji?” 2011/11/21

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza do uczestnictwa w cyklu internetowych seminariów "Jak eksportować do Francji?" skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem dóbr i usług do Francji. Partnerem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i kancelaria Salans.

 
 
Informacja - Nowe limity podatkowe w 2012 roku 2011/11/21

Na podstawie kursów euro NBP z 30 września 2011 i 1 października 2011 ustalana jest grupa ważnych wskaźników podatkowych i gospodarczych na 2012 rok. W tym roku 1 października przypadł w sobotę, a tego dnia NBP nie podaje kursu walut. Do wskaźników przeliczanych na 30 września, jak i do limitu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, przeliczanego na 1 października, zastosowanie ma kurs z 30 września 2011 r, który wynosił 1 euro = 4,4112 zł. Kurs euro na dzień 3.10.2011r. wynosił 4,4370 zł.

 
 
Informacja - Internetowe seminaria z zakresu ochrony praw własności intelektualnej na terenie Chin 2011/11/17

Zapraszamy zainteresowanych do zarejestrowania się na internetowe seminaria z zakresu ochrony praw własności intelektualnej na terenie Chin. Cykl bezpłatnych seminariów organizowane są w ramach projektu China IPR SME Helpdesk finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 
 
Informacja - Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na analizy środowiskowe oraz audyty energetyczne 2011/11/04

Firmy z branży spożywczej, produkcji materiałów budowlanych oraz zarządzania odpadami informujemy, że wciąż dostępne są środki na dofinansowanie analizy środowiskowej oraz audytu energetycznego.

 
 
Informacja - Konsultacje społeczne: możliwość wyrażenia swojej opinii i wpływ na politykę EU 2011/11/03

Konsultacje społeczne to forma dialogu społecznego prowadzona pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu uzyskania opinii, stanowisk, czy też propozycji od instytucji i osób, których w sposób pośrednio lub bezpośrednio mogą dotyczyć proponowane przez administrację rozwiązania.

Konsultacje społeczne powstały w wyniku inicjatywy interaktywnego kształtowania polityki (IPM) i prowadzone są za pomocą strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/yourvoice.

 
 
Informacja - Panel konsultacyjny: Podpisy elektroniczne i identyfikacja elektroniczna 2011/11/03

W dniach od 2 do 22 listopada 2011 roku organizowany jest bezpłatny panel konsultacyjny mający na celu zebranie opinii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat podpisu elektronicznego i identyfikacji elektronicznej.

Panel organizowany jest przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

 
 
Informacja - Dotacje w wysokości do 50 mln złotych w ramach PROW 2011/10/27

Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i centra dystrybucji mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 50 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 działanie "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". ARiMR przeznaczyła na dotacje w ramach tego działania ponad pół miliarda złotych.

 
 
Informacja - Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w 2011 i 2012 roku 2011/10/26

11 października 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego ustalił harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013 (RPO WP) na lata 2011 i 2012.

Dotacje dla samorządów i firm są finansowane głównie z dodatkowej puli 36 mln euro, którą Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał za sprawną realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania. Dzięki uzyskanej przez Urząd Marszałkowski premii dwukrotnie o dotacje będą mogły starać się przedsiębiorstwa w ramach działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

 
 
Informacja - Dotacje na działalność gospodarczą dla rolników 2011/10/17

Od 17 października do 4 listopada 2011 roku w Oddziałach Regionalnych ARiMR będą przyjmowane wnioski o pomoc z działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanego z PROW 2007 – 2013.Tylko do 14 października 2011 roku, można jeszcze składać wnioski na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

 
 
Informacja - „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” rusza 26 września 2011 2011/09/01

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja od 26 września do 7 października 2011 r. będą przyjmowane wnioski o pomoc z działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007-2013. Na realizację inwestycji przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

 
 
Informacja - Portal Promocji Eksportu - źródło informacji dla eksporterów 2011/08/17

Ministerstwo Gospodarki pod adresem www.eksporter.gov.pl prowadzi Portal Promocji Eksportu. Jest to internetowy system informacji eksportowej dla przedsiębiorców.

Portal przedstawia najważniejsze informacje gospodarcze istotne dla polskiego eksportera, umożliwia bezpłatny dostęp do wiarygodnej, aktualnej informacji gospodarczej, ułatwia polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami.

 
 
Informacja - Asysta w prowadzeniu działalności - nowa usługa PARP 2011/08/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w czerwcu wprowadziła nową usługę — Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, której celem jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności, jak również firmom z dłuższym stażem na rynku. Jest to usługa częściowo odpłatna (całkowity koszt dla przedsiębiorcy to maks. 120 zł), i składa się z dwóch zasadniczych etapów.

 
 
Informacja - Szansa na pozyskanie partnera zagranicznego: Baza Regionalnych Projektów Kooperacyjnych 2011/07/27

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. otworzyła Bazę Regionalnych Projektów Kooperacyjnych (Regional Trade and Investment Offers), w której podmioty zainteresowane pozyskaniem inwestora zagranicznego mają możliwość zamieszczania ofert, a inwestorzy zagraniczni mają możliwość pozyskania informacji o polskich przedsiębiorcach lub samorządach poszukujących partnera zagranicznego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

 
 
Informacja - Projekt: „Zaprojektuj Swój Zysk” 2011/06/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zawarła z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa.

Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

 
 
Informacja - Zmiana przepisów: Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych. 2011/06/13

Od 1 lipca 2011r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych . Nowa ustawa dokonuje zmian w ponad 90 aktach prawnych m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami, o obrocie instrumentami finansowymi, o działalności ubezpieczeniowej, o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także w kodeksie spółek handlowych i wielu innych.

 
 
Informacja - Ankieta dotycząca oczekiwań pracodawców branży ICT 2011/06/06

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi prace mające na celu wprowadzanie zmian w programach studiów, tak aby treści w nich zawarte były jak najbardziej dopasowane do realiów rynku pracy. Kluczowym elementem tego procesu, jest pozyskanie informacji zwrotnej od przedsiębiorców, którzy obecnie zatrudniają absolwentów WI/PB lub w przyszłości mogą stać się ich pracodawcami.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oczekiwań pracodawców branży ICT w stosunku do profilu kształcenia studentów na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 
 
Informacja - Rzecznicy małych i średnich firm w Europie 2011/05/30

Europejscy rzecznicy małych i średnich firm – to nowy pomysł Komisji Europejskiej, którego celem jest ułatwianie życia przedsiębiorcom. Chodzi o monitorowanie, czy wspólnotowe regulacje są respektowane w każdym kraju członkowskim.

 
 
Informacja - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 2011/05/25

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, działając jako Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem ogłasza nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów o charakterze transgranicznym, które będą odpowiadać jednemu z poniższych działań:

 
 
Informacja - Twój głos w Europie - aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej 2011/05/16

Strona internetowa Komisji Europejskiej „Twój głos w Europie” oferuje wszystkim zainteresowanym dostęp do konsultacji, forów dyskusyjnych oraz innych narzędzi, które umożliwiają każdemu obywatelowi aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej.

 
 
Informacja - TED - możliwości biznesowe w Europie 2011/04/18

TED (Tenders Electronic Daily) oferuje bezpłatny dostęp do możliwości przeglądania, wyszukiwania i sortowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych według kraju, regionu, branży i innych kryteriów biznesowych. Jest aktualizowany pięć razy w tygodniu i pojawia się w nim około 1500 ogłoszeń o zamówieniach z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza nich. Informacje o każdym dokumencie dotyczącym zamówienia są publikowane w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Wszystkie ogłoszenia pochodzące z instytucji Unii Europejskiej publikuje się w całości w tych językach.

 
 
Informacja - CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju 2011/04/18

CORDIS (Community Research and Development Information Service for Science, Research and Development — Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju) to oficjalne źródło informacji na temat zaproszeń do składania wniosków związanych z siódmym programem ramowym (7PR). Serwis oferuje dostęp do narzędzi internetowych, które łączą naukowców, ustawodawców, administrację oraz najważniejszych uczestników, działających na polu badań naukowych.

 
 
Informacja - Dotacje na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Działanie 4.1 POIŚ 2011/03/31

Od 11 do 27 kwietnia 2011r. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia nieinwestycyjne związane z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14 001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

 
 
Informacja - Dotacja na kolektory słoneczne 2011/03/16

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego realizuje Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3 - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

 
 
Informacja - WUP zaprasza pracodawców do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych 2011/03/08

Pracodawco! - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu Centrum umiejętności 45+ w zakresie następujących specjalności:

 • SolidWorks, AutoCAD, Grafika komputerowa,
 • Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Organizator sprzedaży internetowej,
 • Prawo jazdy kategorii D oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona,
 • Samodzielny księgowy, Księgowość podstawowa, Kadry i płace,
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego, Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych,
 • Operator frezarek sterowanych numerycznie CNC
 • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych
 
 
Informacja - Europejska sieć www.start-up.cat 2011/03/08

Podlascy przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu mają stworzoną możliwość nawiązania współpracy gospodarczej poprzez europejską sieć www.start-up.cat.

Platforma Start-up powstała w wyniku realizacji projektu X-INTER finansowanego przez władze Katalonii — generalitat kataloński (Generalitat de Catalunya). Katalonia to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów Hiszpanii, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się pod względem badań i rozwoju, regionów Europy.

 
 
Informacja - Nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące baterii i akumulatorów oraz przypomnienie o innych obowiązkach 2011/03/03

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r.. Nr 79, poz. 666) wprowadziła szereg nowych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wobec marszałka województwa, którzy prowadzą działalność w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów oraz sprzedaży detalicznej baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

 
 
Informacja - Oferta Polsko-Gruzińskiej Izby Gospodarczej 2011/02/08

Gruzja wcieliła w życie przejrzysty i niski system podatkowy oraz liberalne prawo pracy. Przeprowadziła reformę celną. Może poszczycić się stabilną sytuacją fiskalną i solidnym sektorem bankowym w kraju. Dzięki temu znajduje się w czołówce rankingu państw przyjaznym inwestorom. Aby ułatwić współpracę obydwu krajów , reaktywowano działalność Polsko-Gruzińskiej Izby Gospodarczej.

 
 
Informacja - Nowy obowiązek przedsiębiorców - raport roczny o emisjach do KOBiZE 2011/02/08

W dniu 28 lutego 2011 roku mija termin na złożenie raportu za 2010 rok do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Przez 2 najbliższe lata podmioty będą musiały podwójnie raportować w dużej mierze te same dane, zarówno do Urzędów Marszałkowskich jak i do KOBiZE.

 
 
Informacja - Składki na ZUS w 2011 roku 2011/01/20

Od 1 stycznia 2011 obowiązuje nowa wyższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 2015,40 w całym roku. Kwota ta stanowi nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2011 rok.

 
 
Informacja - Zmiany VAT - wyższe stawki i nowe PKWiU 2010/12/28

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie nowe stawki VAT zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zmiana na charakter czasowy i będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013. Jest to największa zmiana w zakresie stawek VAT od wprowadzenia w Polsce tego podatku w 1993 r.

Podwyższeniu o jeden punkt procentowy ulegnie stawka 22 proc. na 23 proc. oraz 7 proc. na 8 proc. Wprowadzona została nowa stawka w wysokości 5 proc. (zastępująca w pewnej części stawkę 3 proc.), która obejmie część produktów żywnościowych, ale także książki i czasopisma specjalistyczne (to tej pory opodatkowane stawką 0-proc.).

 
 
Informacja - Zmiana przepisów - faktury elektroniczne 2010/12/28

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 244, poz. 1627) od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przesyłać i przechowywać faktury w formie elektronicznej bez stosowania podpisu elektronicznego.

 
 
Informacja - Bezpieczeństwo zakupów w sieci 2010/11/15

We wrześniu ruszyła nowa strona Certyfikatu Euro-Label w Polsce – www.euro-label.com.pl . Strona została przygotowana z myślą o wszystkich użytkownikach rynku e-commerce. Dla osób, które lubią kupować w sieci lub dopiero planują podjąć taką formę zakupów, umieszczona została lista praw konsumenckich, o których warto pamiętać kupując w sieci. Z kolei właściciele sklepów internetowych znajdą na niej zestawienie praw i obowiązków jakie nałożył na nich ustawodawca.

 
 
Informacja - Poszukiwania innowacyjnych technologii 2010/11/08

Przedstawiciel funduszu Challenge Partners, reprezentujący firmę Coca-Cola, poszukuje możliwości zainwestowania w projekty innowacyjne w Polsce. Coca-Cola jest zainteresowana technologiami i projektami na różnym etapie rozwoju, zarówno tymi we wstępnej fazie badań, jak i bliskich komercjalizacji.

 
 
Informacja - 7PR: Zgłoszenia tematów do 6 konkursu w zakresie Środowisko 2010/10/15

7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro. Z Programu korzystać mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowo-badawcze. 7 PR składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

 
 
Informacja - Nowe limity podatkowe w 2011 roku 2010/10/06

Większość limitów podatkowych na rok następny jest obliczanych na podstawie kursu euro z dnia 1 października, który w tym roku wynosił 3,9465 zł. Ten kurs decyduje m.in. o tym, kto w przyszłym roku będzie mógł wybrać ryczałt, która firma skorzysta z preferencji przewidzianych dla małych podatników oraz jaką kwotę będzie można zaliczyć do kosztów w jednorazowej amortyzacji. Po przeliczeniu okazuje się, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą niższe.

 
 
Informacja - Aktualności gospodarcze 2010/10/06

5 października 2010 r. Rada Ministrów zdecydowała w Rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 69 zł do kwoty 1386 zł.

 
 
Informacja - Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska 2010/09/01

31 sierpnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 149, poz. 997), które rozszerzyło katalog wykroczeń za jakie Inspekcja Ochrony Środowiska może wymierzyć karę w postaci mandatu.

 
 
Informacja - Przetwórcy i „krusowcy” na start - ARiMR ogłosił terminy przyjmowania wniosków o dotacje 2010/08/09

Kolejne dwa działania skierowane do rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców uruchamia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2010 roku.

 
 
Informacja - Nabór projektów w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PORPW 2010/06/24

Wojewoda Podlaski informuje, iż w dniu 21 czerwca 2010r. wpłynęło pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczące upublicznienie informacji o rozpoczęciu naboru projektów w trybie konkursowym w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 
 
Informacja - Dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw z ARiMR 2010/06/10

Od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. odbędzie się nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W województwie podlaskim wnioski będzie przyjmowało Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR mieszczące się w Białymstoku przy ul. Lipowej 32A.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich.

 
 
Informacja - Inicjatywa Europejska Budynków Efektywnych Energetycznie 2010/06/10

25 czerwca 2010r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Dzień Informacyjny - Forum dyskusyjne Europejska Inicjatywa Budynków Efektywnych Energetycznie — polska perspektywa (w ramach Dni Informacyjnych COOPERATION - 21-25.06.2010). Współorganizatorami są National Liason Point E2BA, ITB (Instytut Techniki Budowlanej), PPTB (Polska Platforma Technologiczna Budownictwa) (TBC).

 
 
Informacja - Konsultacje w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2010/06/10

Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu poznanie opinii przedsiębiorców i wszystkich innych zainteresowanych podmiotów w temacie Dyrektywy w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów GPSD (2001/95/EC).

Konsultacje dotyczą takich aspektów jak standaryzacja procedur w ramach Dyrektywy, harmonizacja metod kontrolowania bezpieczeństwa produktów, zasady badania i obserwacji rynku w omawianym temacie, ujednolicenie obecnych i przyszłych działań z istniejącymi przepisami.

 
 
Informacja - Dotacje na prace badawcze w sektorze MŚP 2010/05/21

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wydał nową publikację skierowaną do przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w 7 Programie Ramowym programów badawczych UE. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem prac badawczych i rozwojowych mogą skorzystać przede wszystkim z dwóch działań: Badania na rzecz MŚP oraz Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP, jak również wybranych obszarów tematycznych.

 
 
Informacja - Dotacje na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 2010/04/23

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków ze środków PO IiŚ — Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (Priorytet IX), w ramach Działania 9.4. Wnioski można składać od 17 do 31 maja 2010r. w siedzibie ministerstwa.

Projekt instalacji produkującej energię elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych może otrzymać aż 40 mln zł dofinansowania.

 
 
Informacja - Diety dla transportowców 2010/03/05

W dniu 15 lutego 2010 roku ukazała się interpretacja ogólna Ministra Finansów o sygnaturze DD2/033/259/PMN/09/1113, długo wyczekiwana przez firmy transportowe, która reguluje kwestie diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych.

 
 
Informacja - ZUS nie wydaje legitymacji ubezpieczeniowych 2010/02/19

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2010 roku nie mają możliwości uzyskania w ZUS LEGITYMACJI UBEZPIECZENIOWYCH.

Od 1 stycznia 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzają obecnie dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 
 
Informacja - Rejestracja i zgłaszanie klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych 2010/02/15

Jeżeli Państwa firma zajmuje się produkcją lub importem chemikaliów to 2010r. jest decydującym rokiem dla rejestracji i zgłaszania klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych.

 
 
Informacja - Składki na ZUS w 2010 roku 2010/02/05

Od 1 stycznia 2010 obowiązuje nowa niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 1 887,60 w całym roku. Kwota ta stanowi nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2010 rok.

 
 
Informacja - Konsultacje publiczne w sprawie opóźnień w płatnościach przez Komisję Europejską 2010/02/01

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos Diamandouros, zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach publicznych na temat problemów z opóźnieniem płatności przez Komisję Europejską.

 
 
Informacja - Ankieta dotycząca Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 2010/01/26

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T), Urząd Miejski w Białymstoku Departament Strategii i Rozwoju zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza, w ramach którego mogą Państwo wyrazić swoje zainteresowanie oraz wskazać preferowane formy współpracy.

 
 
Informacja - Komisja Europejska ogłosiła konkurs na najciekawszy film promujący przedsiębiorczość 2010/01/22

Komisja Europejska zachęca do refleksji nad ideą przedsiębiorczości. Wystarczy krótki, ciekawy film. Do wygrania w sumie 22,773 €. Konkurs European Entrepreneurship Video Award 2010 skierowany jest do wszystkich przedsiębiorczych miłośników kina. Zachęca do udowodnienia własnej kreatywności oraz umiejętności poprzez produkcję krótkiego filmu, który będzie odpowiedzią na pytania dotyczące przedsiębiorczości:

 
 
Informacja - Komisja Europejska zaprasza do konsultacji raportu na temat e-faktur 2010/01/12

Jednostka DG-Enetrprise zajmująca się zagadnieniem „e-faktury” opracowała wraz z grupą ekspertów raport końcowy z prac nad wprowadzeniem e-faktur. Raport zachęca do podjęcia działań w celu przyspieszenia korzystania z e-fakturowania, w szczególności przez MŚP.

 
 
Informacja - Zwolnienie podmiotowe VAT w roku 2010 i 2011 2010/01/12

Od dnia 1 stycznia dla 2010 r. kwota limitu obrotu, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 100.000 zł, a od dnia 1 stycznia 2011 r. - 150.000 zł. Do końca 2009 r. kwota ta wynosiła 50.000 zł.

 
 
Informacja - Spotkania warsztatowe przed konkursem dla doświadczonych naukowców – Program IDEAS 2010/01/12

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna kolejny cykl spotkań warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski do najbliższego konkursu dla doświadczonych naukowców (ERC-2010-AdG).

 
 
Informacja - Nowy limit zwolnienia podmiotowego VAT w 2010 2010/01/12

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie uległa kwota obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. W 2010 roku limit wzrósł z ubiegłorocznych 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Ministerstwo Finansów w opracowanym na swojej stronie internetowej informatorze określa, jak korzystać z nowego limitu.

 
 
Informacja - Nowe obowiązki firm w 2010 r. - FEP 2010/01/12

Zmiana przepisów prawa od 01.01.2010 r. — nowy, dodatkowy obowiązek pracodawców zatrudniających pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

 
 
Informacja - Komisja Europejska poszukuje ekspertów w ramach 7PR 2009/12/09

W związku z nowymi konkursami Komisja Europejska (KE) poszukuje naukowców i innych ekspertów (np. z przemysłu) działających w obszarze tematycznym Żywność Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia do oceny wniosków.

 
 
Informacja - Dotacje dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego 2009/12/04

W dniu 2 listopada 2009 r. pojawiła się informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków od dnia 17 listopada 2009 r. dla działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. W pierwszej kolejności są przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy od grup producentów rolnych lub ich spółek. Po upływie 42 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji czyli od 15 grudnia 2009 wnioski o dotacje będą mogli składać pozostałe podmioty działające w przetwórstwie rolnym. Nabór trwa nie dłużej niż do końca grudnia 2009.

 
 
Informacja - Analiza działania 1.4 RPO WP Wsparcie Inwestycyjne Przedsiębiorstw 2009/12/02

Działanie 1.4 w RPOWP wymaga od przedsiębiorcy stosunkowo skromnych rozwiązań innowacyjnych. Stosunkowo, gdyż działania w POIG są zdecydowanie bardziej wymagające, ale środki finansowe również zdecydowanie większe.

 
 
Informacja - Analiza działań POIG wspierających inwestycje w przedsiębiorstwach 2009/12/02

Nowy okres programowania 2007 — 2013 przyniósł szereg nowych możliwości, które mają posłużyć szybszemu rozwojowi gospodarczemu całego kraju. Większość funkcjonujących na rynku podmiotów prywatnych czy publicznych ma możliwość ubiegania się o finansowanie swoich, zarówno miękkich jak i inwestycyjnych, inicjatyw ze środków przyznanych nam przez Komisję Europejską i budżet państwa w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

 
 
Informacja - Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową 2009/12/02

Podstawową lekturą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu lub usług jest Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego(Dz. U. nr 141, poz. 1176), która nakłada na przedsiębiorcę – sprzedawcę szereg obowiązków. Najważniejsze z nich to udzielanie kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru, podanie nazwy towaru, określenie producenta oraz podanie ceny towaru oraz ceny jednostkowej za dany towar.

 
 
Informacja - Nowe obowiązki biur rachunkowych 2009/12/02

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązująca od 22 października 2009r. nakłada nowe obowiązki na biura rachunkowe. Ustawa poszerza listę „instytucji obowiązanych” o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 
 
Informacja - Otwarte konkursy w ramach 7 Programu Ramowego 2009/11/30

Informujemy, że w ramach 7 Programu Ramowego obecnie otwarte są konkursy w tematach:

 
 
Informacja - Weryfikacja numeru VAT partnera z UE 2009/11/06

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ (dostępnej również w języku polskim) umożliwia podmiotom, uczestniczącym w obrocie wewnątrzwspólnotowym, sprawdzenie poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych VAT-UE swoich kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 
 
Informacja - Zmiana w zakresie składania informacji podsumowujących VAT 2009/11/03

23 października 2009 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która ma dostosować przepisy w zakresie podatku VAT do dyrektyw UE.

Jedną ze zmian wynikających z nowelizacji jest rozszerzenie obowiązku składania informacji podsumowujących oraz zmiana terminu jej składania.

 
 
Informacja - Istotne zmiany w zasadach wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych 2009/10/26

Od stycznia 2010 roku zostaną wprowadzone istotne zmiany w zasadach wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Najważniejsza z nich dotyczy konieczności umieszczania w dokumentach numeru PESEL.

 
 
Informacja - Akcja "Praca na czysto" 2009/10/20

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w akcji „Praca na czysto” organizowanej przez Ministerstwo Środowiska , która z jednej strony pomaga kreować proekologiczny wizerunek firm uczestniczących, a z drugiej strony zachęca innych przedsiębiorców do kreowania dobrych nawyków.

 
 
Informacja - Nowe kody PKD 2009/10/20

Tylko do końca 2009 roku można stosować Polską Klasyfikację Działalności — PKD 2004 oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług — PKWiU 1997. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą do końca roku posiadać zaktualizowane wszystkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS, REGON) z oznaczeniami według nowej klasyfikacji PKD.

 
 
Informacja - "Platforma Usług Elektronicznych" - e-usługi dla przedsiębiorców w ZUS" 2009/10/19

Platforma Usług Elektronicznych to jeden z projektów mających na celu pełną informatyzację jednostek administracji publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontakt przedsiębiorców z ZUS-em będzie możliwy bez wychodzenia z domu (np. za pośrednictwem Internetu lub telefonu).

 
 
Informacja - Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych 2009/10/19

Osoba niepełnosprawna może jednorazowo otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej.

 
 
Informacja - Nowe limity podatkowe w 2010 roku 2009/10/14

Większość limitów podatkowych na rok następny jest obliczanych na podstawie kursu euro z dnia 1 października, który w tym roku wynosił 4,2228 zł. Ten kurs decyduje m.in. o tym, kto w przyszłym roku będzie mógł wybrać ryczałt, która firma skorzysta z preferencji przewidzianych dla małych podatników oraz jaką kwotę będzie można zaliczyć do kosztów w jednorazowej amortyzacji.

Następujące limity będą obowiązywać w odniesieniu do 2010 roku:

 
 
Informacja - Dotacje na ochronę własności przemysłowej 2009/09/29

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN. Poddziałanie 5.4.1 umożliwia wsparcie związane z uzyskaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz z wszczęciem i prowadzeniem postępowań w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu lub innych praw własności przemysłowej.

 
 
Informacja - Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu 2009/09/16

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Ma ona na celu ochronę miejsc pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzeń za okres postoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy oraz finansowanie studiów i szkoleń dla pracowników.

 
 
Informacja - Nowe konkursy w 7 Programie Ramowym 2009/09/07

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w dniach 8-11 września 2009r. Dni Informacyjne "Możliwości finansowania badań przez Komisję Europejską w programie Współpraca, 7. Programu Ramowego". Spotkania odbędą się w nowym budynku Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie i poprowadzą je eksperci z poszczególnych branż.

 
 
Informacja - Nowe zasady podlegania ubezpieczeniu w KRUS 2009/09/07

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). W wyniku wprowadzenia nowelizacji wzrosną składki na ubezpieczenia społeczneopłacane przez rolników (wzrost wysokości składek dotyczy także rolników, którzy prowadzą dodatkowo działalność gospodarczą).

 
 
Informacja - Przedsiębiorcy mają prawo spisywać dane osób odwiedzających firmę 2009/08/31

Na podstawie informacji przekazanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) — firmy mają prawo spisywać dane osób wchodzących do budynków, tworząc w ten sposób KSIĘGI WEJŚĆ I WYJŚĆ.

 
 
Informacja - Dotacja na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2009/08/31

Pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, może otrzymać, na wniosek, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości do 47 470 zł. Wnioski przyjmują w Białymstoku Urząd Miejski lub Powiatowy Urząd Pracy, do udzielania refundacji bowiem zostali upoważnieni przez Ustawę odpowiednio Prezydent miasta na prawach powiatu lub Starosta.

 
 
Informacja - Nowy numer indentyfikacyjny EORI w UE 2009/08/31

Z dniem 1 lipca 2009r. pojawił się obowiązek rejestrowania w systemie EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) podmiotów krajowych i zagranicznych uczestniczących w transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty.

 
 
Informacja - Fundusze pożyczkowe finansują rozwój MŚP 2009/08/31

Rozpoczęcie, funkcjonowanie i rozwój każdej firmy wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych sposobów finansowania, takich jak środki własne, kredyt bankowy, leasing, fundusze unijne, fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe.

 
 
Informacja - Bon na innowacje — przedłużony termin składania wniosków 2009/08/31

Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła okres przyjmowania wniosków do programu „Bon na innowacje” do dnia 15 września 2009 roku.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

 
 
Informacja - Bezpłatne wyjazdy na Cypr — oferta współpracy gospodarczej 2009/08/20

Przypominamy, że Cypryjskie Centrum Promocji Handlu przy Ambasadzie Republiki Cypru w Warszawie organizuje wyjazdy na Cypr. Oferta skierowana jest do polskich przedsiębiorców szczególnie zainteresowanych współpracą z producentami cypryjskimi i importem cypryjskich produktów do Polski lub współpracą z cypryjskimi firmami usługowym.

 
 
Informacja - 7 Program Ramowy – konsultacje internetowe 2009/08/20

W roku 2010 Komisja Europejska planuje szeroką dyskusję na temat możliwości uproszczenia procesu uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej dotyczących prac badawczo rozwojowych. Aby zgromadzić wszystkie sugestie i propozycje Komisja uruchomiła specjalną stronę internetową i zaprasza wszystkich zainteresowanych do dyskusji.

 
 
Informacja - Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm w roku 2009 2009/08/10

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez mikro i małe firmy na wsparcie w wysokości maksymalnie 15 000,00 zł w ramach Programu „Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm - rok 2009”. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 
 
Informacja - Otwarto nowe konkursy w 7 Programie Ramowym 2009/08/07

30 lipca 2009r. Komisja Europejska ogłosiła konkursy w większości priorytetów tematycznych 7 Programu Ramowego. Zostały otwarte konkursy we wszystkich priorytetach programu Cooperation (Współpraca), w programie Ideas (Pomysły) oraz w sześciu z siedmiu priorytetów programu Capacities (Możliwości) (wyjątek stanowi temat: "Spójny rozwój polityk badawczych").

 
 
Informacja - Współpraca z Cyprem 2009/07/14

Cypryjskie Centrum Promocji Handlu przy Ambasadzie Republiki Cypru w Warszawie istnieje od lutego 2006. Przedmiotem działania Centrum jest szeroko rozumiana promocja usług i produktów cypryjskich na polskim rynku, promocja Cypru jako interesującego centrum biznesu, jak również pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i cypryjskimi.

 
 
Informacja - Współpraca polsko-bułgarska 2009/07/14

Mamy przyjemność zaprezentować aktualne możliwości współpracy z firmami bułgarskimi. Informacje zostały nadesłane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii.

 
 
Informacja - e-biblioteka programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) 2009/07/13

Przedsiębiorcy zainteresowani problematyką pozyskiwania i zarządzania energią mogą bezpłatnie korzystać z zasobów e-biblioteki uruchomionej w ramach programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy(IEE) na stronie: http://www.iee-library.eu

 
 
Informacja - Opłaty za korzystanie ze środowiska 2009/07/08

31 lipca 2009 roku minie termin złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska oraz dokonania należnych wpłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2009 roku. Zgodnie bowiem z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska następujące elementy korzystania ze środowiska, zostały objęte naliczaniem i uiszczaniem opłat:

 
 
Informacja - Zwolnienia z opłacania składek do FP i FGŚP 2009/07/06

Od 1 lipca 2009 pracodawcy zatrudniający starsze osoby zyskają ulgę w opłacaniu składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ulga trwa 1 rok, dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz byli zarejestrowani w urzędzie pracy w ciągu 30 dni przed podpisaniem umowy. Realnie firmy z tego zwolnienia skorzystają najwcześniej od sierpnia. Zwolnienie obowiązuje bowiem począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę ze starszym pracownikiem.

 
 
Informacja - Zasady prowadzenia eksportu z Polski do Federacji Rosyjskiej świeżych owoców i warzyw 2009/07/01

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przekazujemy do informacji „Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu z Polski do Federacji Rosyjskiej świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów.”

 
 
Informacja - Możliwości nawiązania dwustronnej współpracy z partnerami wschodnimi 2009/06/19

Przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Moskwie, przeprowadzili rozmowy gospodarcze z reprezentantami władz Obwodu Rostowskiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów, zaplanowano organizację misji gospodarczej oraz ustalono potencjalne kierunki współpracy:

 
 
Informacja - Dobry czas dla Białegostoku 2009/06/16

W pierwszym kwartale 2009 roku miasto Białystok osiągnęło najwyższe dochody ogółem w stosunku do dochodów z pierwszego kwartału 2008 roku. Procentowo wzrosły one do poziomu 125 procent w porównaniu z dochodami osiągniętymi w tym samym okresie w roku poprzednim. Drugie miejsce w tym rankingu zajął Poznań osiągając poziom 116 procent a trzecie Katowice 114 % i tuż za nimi z wielkością 113 % Lublin. Dla porównania dochody Warszawy osiągnęły poziom 89 %.

 
 
Informacja - Dotacja na wyposażenie stanowiska pracy z Funduszu Pracy 2009/06/07

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla nowo zatrudnianej osoby bezrobotnej. Refundacja nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oferuje maksymalnie 18 000 zł. Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą stanowić zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

 
 
Informacja - Bezpieczny podpis elektroniczny w korespondencji z ZUS 2009/06/07

Od 21 lipca 2009r. bezpieczny podpis elektroniczny będzie jedyną uznawaną formą potwierdzania przesyłek elektronicznych w korespondencji z ZUS. Tego też dnia wygaśnie ważność wszystkich niekwalifikowanych certyfikatów elektronicznych, którymi dotychczas można było opatrywać przesyłaną do ZUS-u dokumentację rozliczeniową. Do korzystania z elektronicznej formy przekazu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż pięć osób.

 
 
Informacja - 7PR przygotowanie wniosku: Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA 2009/06/07

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w 7 Programie Ramowym zachęcamy do korzystania z nowej publikacji KPK dotyczącej składania wniosku w ramach Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA. Poradnik zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu wniosku projektu. Może być również przydatny dla partnerów przygotowujących się do udziału w innych projektach i programach.

 
 
Informacja - 7PR: nowy konkurs w priorytecie Zdrowie 2009/06/07

30 lipca 2009 ma zostać ogłoszony kolejny konkurs w Priorytecie Zdrowie w ramach 7 Programu Ramowego. Konkurs będzie składał się z szeregu niezależnych konkursów:

 
 
Informacja - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 2009/06/07

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zatrudnić na 2 lata wysoko wykwalifikowane kadry naukowe lub oddelegować swojego pracownika na staż lub szkolenie w jednostce naukowej. Firma będzie mogła w 100% sfinansować takie przedsięwzięcie, a wniesienie wkładu własnego do przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Projekt taki na terenie województwa podlaskiego można zrealizować w ramach konkursu zamkniętego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dotyczącego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Konkurs odbywa się w okresie 29.05.2009 – 03.07.2009r.

 
 
Informacja - „Paszport do eksportu” — dotacje na rozwój polskiego eksportu 2009/06/02

Od 15 czerwca do 10 lipca 2009r potrwa II runda przyjmowania wniosków. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi 36 478 896,00 zł.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują rozpoczęcie działalności eksportowej lub prowadzą jątylko na małąskalęmogą skorzystać z działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Informacja - AEO — upoważniony przedsiębiorca 2009/05/25

Upoważniony przedsiębiorca (AEO - Authorised Economic Operators) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw AEO:

 • świadectwo AEO (AEOC)— uproszczenia celne,
 • świadectwo AEO (AEOS)- bezpieczeństwo i ochrona,
 • świadectwo AEO (AEOF)— uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona.
 
 
Informacja - Bon na innowacje 2009/05/19

Od dnia 18 maja do 15 sierpnia b.r. (lub do wyczerpania środków finansowych) mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach programu Bon na innowacje. Wdrażaniem tego programu zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Otrzymanie Bonu na innowacje pozwoli sfinansować badania naukowe do wysokości 15 tys. złotych. Wsparcie można przeznaczyć na zakup usług badawczych prowadzących do wdrożenia lub udoskonalenie produktu lub technologii. Dodatkowo istnieje możliwość finansowania usług doradczych świadczonych przez jednostkę naukową.

 
 
Informacja - Ulga na powrót 2009/05/19

Ministerstwo Finansów uruchomiło w serwisie „Podatki” zakładkę „Praca za granicą – nowe zasady opodatkowania”. Serwis został uruchomiony z myślą o osobach, które pracują poza granicami Polski. Korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozliczania dochodów uzyskanych za granicą wprowadziła ustawa znosząca różnice w ich opodatkowaniu.

 
 
Informacja - Zawieszenie działalności a podatek VAT 2009/05/19

Wraz z wejściem w życie (20 września 2008 r.) ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mają możliwość zawiesić działalność gospodarczą.

 
 
Informacja - Obowiązki w zakresie stosowania kas rejestrujących w 2009r. 2009/05/15

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i dotyczy podatników sprzedających towary i świadczących usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

O zaistnieniu obowiązku stosowania kas rejestrujących decyduje wielkość obrotów z działalności, niezależnie od tego, czy obrót z tej działalności osiągają podatnicy opłacający podatek VAT czy też zwolnienie podmiotowo lub przedmiotowo.

 
 
Informacja - Prowadzenie działalności przez polskiego przedsiębiorcę w Unii Europejskiej 2009/05/12

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, przejawiająca się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw członkowskich w dowolnym kraju na terenie UE. Polski przedsiębiorca może prowadzić działalność w krajach Unii Europejskiej pod warunkiem spełnienia przepisów prawa na dwa sposoby:

 • na zasadzie delegacji działalności
 • na podstawie prawa obowiązującego w poszczególnych krajach UE
 
 
Informacja - Badania na rzecz MŚP oraz stowarzyszeń MŚP - 7 Program Ramowy 2009/05/06

W ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego znalazły się dwa działania adresowane bezpośrednio do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu szczegółowego Capacities (Możliwości) ogłoszone zostaną jeszcze w 2009 roku 2 konkursy:

 • Badania na rzecz MŚP
 • Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

Całkowity budżet przewidziany na te działania wynosi 1 336 mln EUR.

 
 
Informacja - Współpraca sektora nauki i przedsiębiorstw - nowe możliwości finansowe w 7 Programie Ramowym 2009/04/29

7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. W 7 letnim okresie realizacji programu do wykorzystania jest prawie 54 miliardy euro.

24 kwietnia 2009r. został ogłoszony konkurs w ramach programu szczegółowego PEOPLE (Ludzie). Konkurs dotyczy współpracy przemysłu z nauką: Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways – IAPP. Na konkurs przeznaczono budżet w wysokości 65 milionów Euro. Termin składania wniosków upływa 27 lipca 2009. Poziom dofinansowania: do maksymalnej kwoty 100% kosztów kwalifikowanych. Czas trwania projektu to 3-4 lata.

 
 
Informacja - Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 2009/04/29

Z dniem 31 marca 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą składać w Urzędzie Miasta/Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji —„EDG-1”.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualizacja danych są zwolnione z opłaty.

 
 
Informacja - Nabór wniosków do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2009/04/27

5 maja 2009r. rusza nabór wniosków do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

 
 
Informacja - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada problemy związane z opóźnieniem płatności przez Komisję Europejską 2009/04/03

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandouros, rozpoczął badanie sprawy dotyczącej terminowości płatności przez Komisję Europejską. Podjęcie się tego dochodzenia wynikło ze skarg otrzymanych od firm, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, uniwersytetów i innych organizacji zaangażowanych w projekty i kontrakty finansowane z funduszy UE. Rzecznik chce prześledzić kroki, jakie zostały podjęte przez Komisję ostatnimi czasy do opanowania problemu opóźnień w płatnościach.

 
 
Informacja - Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce 2009/03/31

Cudzoziemcy, aby pracować legalnie w Polsce muszą uzyskać zezwolenie na pracę (o ile jest to wymagane). Wykonywanie pracy niekoniecznie musi mieć formę umowy o pracę, mogą to być także inne umowy przewidziane przez kodeks cywilny (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także świadczenie usług na zasadzie delegacji (powyżej 30 dni w roku) oraz pełnienie funkcji w zarządzie podmiotów gospodarczych.

1 lutego 2009 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wychodzą one naprzeciw postulatom przedsiębiorców upraszczając procedurę i ograniczając liczbę wymaganych dokumentów analizowanych przez administrację w trakcie procedury.

 
 
Informacja - Czy firmy mogą mieć wpływ na kształtowanie polityki EU? 2009/03/30

Za pośrednictwem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i ośrodka Enterprise Europe Network przedsiębiorcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag do Komisji Europejskiej na temat sytuacji problemowych związanych z polityką Unii Europejskiej.

Jeżeli zaobserwowali Państwo jakikolwiek problem w związku ze stosowaniem w Polsce i innych krajach procedur unijnych — istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu do ośrodka Enterprise Europe Network w ramach usługi SME Feedback.

 
 
Informacja - Praktyczne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w państwach Unii Europejskiej 2009/03/30

Komisja Europejska i władze krajowe prezentują praktyczne informacje oraz usługi administracji publicznej on-line w różnych językach dla przedsiębiorstw pragnących prowadzić działalność w innym państwie UE.

Na stronie znajduje się praktyczny przewodnik prowadzenia działalności w Europie np.:

 • informacje o podatku VAT,
 • jak zarejestrować firmę w innym państwie,
 • jak chronić własność intelektualną,
 • jak zatrudniać pracowników z zagranicy, itp.
 
 
Informacja - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia internetowy interaktywny przewodnik do składania skarg 2009/03/18

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandouros, zaprezentował interaktywny przewodnik do składania skarg, który jest dostępny na jego stronie internetowej. Przewodnik ma trafiać bezpośrednio do obywateli Państw Członkowskich Unii,przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji i kierować ich problemy do właściwego organu, który najlepiej rozpatrzy ich skargi lub wnioski o udzielenie informacji.

Nowy interaktywny przewodnik Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępny w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej na poniższej stronie internetowej: www.ombudsman.europa.eu

 
 
Informacja - Baza danych badań rynkowych dla przedsiębiorstw 2009/03/17

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do zapoznania się z pionierską, na bieżąco aktualizowaną bazą danych badań rynkowych dla przedsiębiorstw w nowym serwisie dla biznesu: www.naukaigospodarka.pl

Korzystając z rozbudowanego portalu internetowego dzięki pomocy ekspertów z każdej dziedziny nauki, pokonasz przeszkody rozwojowe Twojej Firmy. Serwis zawiera m.in. bazę badań rynkowych/naukowych dla przedsiębiorstw. Badania można przeglądać m.in. terytorialnie np. województwo, ale również wg innych wybranych kryteriów.

 
 
Informacja - Harmonogram uruchamiania w 2009 roku działań PROW 2007-2013 dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność gospodarczą 2009/03/16

10 marca 2009 roku na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony harmonogram uruchamiania działań pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w tym dla działań przeznaczonych dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością w tegorocznych naborach wniosków jest to, że m.in. w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007-2013.

 
 
Poszukiwanie zagranicznych partnerów technologicznych 2009/03/11

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego świadczy podlaskim przedsiębiorcom bezpłatną usługę polegającą na wyszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w zakresie transferu technologii (np. sprzedaż/zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencji), wiedzy (know-how) oraz rozwoju nowych technologii (np. prace badawcze oraz wdrożeniowe nad nowymi technologiami/produktami).

Umożliwiamy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z oferującymi lub poszukującymi opisane przez Państwa technologie zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami.

 
 
Informacja - Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i jednocześnie wykonujących pracę nakładczą 2009/03/06

Od 1 marca 2009 r. uległy zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku prowadzenia jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonywania pracy nakładczej. Zmiany te spowodowane są wejściem w życie art. 9 ust. 2b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeśli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Osoba taka może być dobrowolnie objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy nakładczej.

 
 
Informacja - Rekompensata dla osób, które nie mają możliwości przejścia na emeryturę pomostową 2009/02/26
Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych osoby, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury, mogą uzyskać rekompensaty. Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, co w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury.
 
 
Informacja - Przychody emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą 2009/02/26

Emeryci i renciści prowadzący działalność gospodarczą do dnia 2 marca 2009 roku mają obowiązek przekazania do ZUS informacji o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach.

Informację należy dostarczyć do oddziału ZUS-u, który wypłaca emeryturę lub rentę.

 
 
Informacja - Kalendarz podatnika i płatnika w 2009 roku 2009/02/24

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy i płatnicy są zobowiązani do dokonania określonych czynności m.in. złożenia deklaracji, zaliczek, zawiadomień i oświadczeń. Powyższa ustawa określa konkretne terminy oraz krąg osób zobowiązanych do dokonania tych czynności. Aby ułatwić wykonywanie obowiązków podatkowych Ministerstwo Finansów opracowało Kalendarz podatnika i płatnika w 2009 r. dotyczący dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2009 roku.

Szczegółowa informacja w tej kwestii znajduje się na stronnie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl - Podatek dochodowy od osób fizycznych — Kalendarz podatnika i płatnika w 2009 r. dotyczący dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2009 roku.

 
 
Informacja - Składki ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w 2009 roku 2009/02/10

Ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej funkcjonuje od 25 sierpnia 2005 roku. Od tego czasu osoby, które rozpoczęły, bądź rozpoczną prowadzenie własnej firmy mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 
 
Informacja - Składki na ZUS w 2009 roku 2009/01/30

Od 1 stycznia 2009 na podstawie obowiązującej od 27 grudnia 2008 r. ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1417) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi w całym roku nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2009 rok — jest to kwota 1 915,80 zł. Podstawa obliczania składek wzrasta, w porównaniu z grudniem o ponad 134 zł, ale będzie stała przez cały rok.

 
 
Informacja - Zmiana sposobu rejestracji działalności gospodarczej 2008/12/05

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 od 31 marca 2009r. zacznie funkcjonować jedno okienko, w którym będą rejestrowali się przedsiębiorcy i załatwiali wszystkie sprawy związane z wprowadzanymi przez siebie zmianami w działalności gospodarczej.

 
 
Informacja - Zmiany w ustawie o VAT od 1 stycznia 2009r. 2008/12/05

Od 1 stycznia 2009r. zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 209, poz. 1320) wejdą w życie następujące zmiany:

 
 
Informacja - Zmiany w ustawie o VAT od 1 grudnia 2008r. 2008/12/05

Z dniem 1 grudnia 2008r. wchodzi w życie większość ważnych dla przedsiębiorców zmian w ustawie o VAT wprowadzanych nowelizacją ustawy z 7 listopada 2008r. (Dz.U. nr 209, poz. 1320):

 
 
Informacja - Zmiany w prawie podatkowym 2008/11/28

Przedstawiamy poniżej krótkie informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym w 2009 roku:

 1. Nowe rozliczenia VAT dla kas fiskalnych od 01 grudnia 2008 roku
 
 
Informacja - Zawieszenie działalności gospodarczej 2008/11/25

Na podstawie ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy i swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888), która weszła w życie 20 września 2008 przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Uprawnienie dotyczy zarówno firm jednoosobowych jak również spółek cywilnych i spółek handlowych: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

 
 
Informacja - Niekwalifikowany zakup środków transportu w ramach Działania 3.1.1 PROW 2008/11/25

Departament Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi iż zakup środków transportu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

 • Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) – według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A);
 • Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B);
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD 60.24.C) – według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności

nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013. Ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodów PKD.

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS