01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2012
 
 
Skąd wziąć pieniądze na zgłoszenie i ochronę wynalazku? - Program Patent Plus 2012/12/21

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Programu Patent Plus wspiera:

 • badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,
 • analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową,
 • opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku,
 • zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (patent europejski),
 • zgłoszenia wynalazku w trybie PCT,
 • zgłoszenia w procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o patent),
 • koszty postępowania spornego.

W ramach Programu nie można będzie uzyskać wsparcia na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż relatywnie niskie koszty uzyskiwania ochrony patentowej na terenie RP nie uzasadniają interwencji publicznej. Wsparcie nie obejmuje również okresowych opłat ochronnych po udzieleniu patentu europejskiego lub międzynarodowego.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach Programu zalicza się:

1) Koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego:

 • koszty analiz zasadności ekonomicznej objęcia wynalazków ochroną patentową,
 • koszty badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,
 • koszty opracowania strategii komercjalizacji wynalazku,
 • koszty przygotowania zgłoszenia patentowego, w tym czynności wykonywane przez rzecznika patentowego,
 • koszty tłumaczenia zgłoszenia patentowego, w tym tłumaczenia przysięgłego,
 • koszty postępowania spornego.

2) Opłaty urzędowe poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku za zgłoszenie wynalazku, w regionalnych lub międzynarodowych urzędach ochrony własności przemysłowej, wnoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem uprawnionego zawodowego pełnomocnika.

3) Opłaty za wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o patent.

Nabór wniosków 19 grudnia 2012 r. - 18 stycznia 2013 r.

Pełny opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/

Opracowała:

Wioletta Zajkowska
BISNEP Białystok

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS