01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2012
 
 
Międzynarodowe Targi "Wire Russia 2013", Moskwa, 25-28 czerwca 2013r. 2012/12/10

Polsk a Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłoszony został nabór przedsiębiorców branży metalowo-maszynowej na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Wire Russia 2013 odbywających się w dniach 25-28 czerwca 2013 r. w Moskwie (Federacja Rosyjska).

Udział w targach adresowany jest do przedsiębiorste działających w sektorze metalowo-maszynowym, w szczególności w produkcji drutów i kabli wg niżej podanych kategorii:

 • maszyny do produkcji kabli, przewodów oraz ich wykończenia (Machines for wire production and finishing);
 • materiały mające zastosowanie w produkcji przewodów oraz przewodów i kabli specjalnego przeznaczenia (Materials, special wires and cables);
 • technologie służące do testowania przewodów i kabli (Testing technology);
 • technologie formowania materiałów (do produkcji kabli i przewodów) oraz maszyn służących łączeniu ich elementów (Materials-forming technology, machines for connecting elements);
 • narzędzia służące inżynierii procesowej (Tools for process engineering);
 • technologie związane z dokładnym pomiarem (Measuring, controlling and regulating technology);
 • rynek wtórny maszyn służących produkcji i obróbce kabli (Second-hand machines);
 • maszyny do produkcji sprężyn (Spring manufacturing machines);
 • materiały pomocnicze w inżynierii procesowej (Auxiliary materials for process engineering);
 • specjalistyczne jak np. inżynieria systemowa (Specialist areas e.g. systems engineering etc.);
 • maszyny do produkcji kabli z włókna szklanego (Machines for glass-fibre cable production);
 • kable z włókna szklanego (Glass-fibre cables);
 • produkcja innych rodzajów towarów kablowych (Manufacturing of other wire goods);

W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, w sektorze metalowo -maszynowym w szczególności w produkcji drutów i kabli wg powyższych kategorii.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 14 stycznia 2013 r. roku godzina 12:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać tylko: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl
tel.22 334-99-50
wraz z dopiskiem: BPW - targi Wire Russia 2013

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Uczestnictwo w targach jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS