01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Strefa Beneficjenta
 
 
Przydatne informacje dla Beneficjentów POIG

Szanowni Beneficjenci,

W związku z realizacją przez Państwa projektów objętych dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom oraz napotykanym problemom poniżej zamieszczamy materiały informacyjne, które mogą służyć pomocą w prawidłowym zrozumieniu zawartej umowy o dofinansowanie oraz jej rozliczeniu. Niniejsze dokumenty zostały opracowane przez specjalistów Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa podlaskiego, w oparciu o dokumenty programowe oraz wytyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w trosce o jak najbardziej efektywne wdrażanie programu POIG w naszym regionie.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt zmieniających się zapisów i unormowań w poszczególnych umowach o dofinansowanie w zależności od rundy aplikacyjnej, na którą składany był wniosek o dofinansowanie oraz terminu zawarcia umowy. Dlatego też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na uregulowania zawarte w Państwa umowach, gdyż to one są dla Państwa obowiązujące.

Z uwagi na zmieniające się warunki aplikowania o dotacje, jak również zmieniające się zapisy umów o dofinansowanie przedstawione materiały informacyjne należy traktować jako poglądowe, nie są one źródłem prawa, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Regionalnej Instytucji Finansującej

Działanie 1.4-4.1

Lp.

Tytuł opracowania

Plik

Rozmiar

Data
zamieszczenia

1.

Zasady wypełniania wniosku o płatność 1.4-4.1 POIG

233kB

2011-11-16

2.

Zasady rozliczania projektów 1.4-4.1 POIG

550kB

2011-11-16

3.

Instrukcja wypełniania punktu 11 oraz 13

493kB

2011-11-16

4.

Przykładowy Harmonogram rzeczowo-finansowy

552kB

2011-11-16

Działanie 4.4

Lp.

Tytuł opracowania

Plik

Rozmiar

Data
zamieszczenia

1.

Zasady wypełniania wniosku o płatność 4.4 POIG

225kB

2011-11-16

2.

Zasady rozliczania projektów 4.4 POIG

495kB

2011-11-16

3.

Obowiązki wynikające z Umowy 4.4 POIG

279kB

2011-11-16

Działanie 6.1

Lp.

Tytuł opracowania

Plik

Rozmiar

Data
zamieszczenia

1.

Rozliczenie projektu i wypłata dofinansowania 6.1 POIG

510kB

2011-11-16

Działanie 8.1

Lp.

Tytuł opracowania

Plik

Rozmiar

Data
zamieszczenia

1.

Zasady wypełniania wniosku o płatność 8.1 POIG

143kB

2011-11-16

2.

Zasady rozliczania projektów 8.1 POIG

180kB

2011-11-16

3.

Obowiązki wynikające z Umowy 8.1 POIG część 1

305kB

2011-11-16

4.

Obowiązki wynikające z Umowy 8.1 POIG część 2

215kB

2011-11-16

5.

Zasady rozliczania zaliczki w projektach 8.1 POIG

165kB

2011-11-16

Działanie 8.2

Lp.

Tytuł opracowania

Plik

Rozmiar

Data
zamieszczenia

1.

Zasady wypełniania wniosku o płatność 8.2 POIG

143kB

2011-11-16

2.

Zasady rozliczania projektów 8.2 POIG

142kB

2011-11-16

3.

Obowiązki wynikające z Umowy 8.2 POIG część 1

306kB

2011-11-16

4.

Obowiązki wynikające z Umowy 8.2 POIG część 2

220kB

2011-11-16

5.

Zasady rozliczania zaliczki w projektach 8.2 POIG

165kB

2011-11-16

POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS