01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne
 
 
Cele statutowe 2004/04/22

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • ekologii.
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności pożytku publicznego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań, celem których jest wypełnienie luk w istniejącej infrastrukturze wspierania biznesu. Obejmuje to następujące inicjatywy:

 • Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości.
 • Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym.
 • Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego.
 • Nieodpłatną działalność szkoleniowo – doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu.
 • Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej.
 • Wspieranie rozwoju małych i średnich firm.
 • Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.
 • Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej.

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS