01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne
 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 2013/02/26

Siedziba Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundatorów:

Antoni Poźniak Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
Witold Karczewski Izba Przemysłowo-Handlowa

Maciej Zenon Żywno

Sejmik Województwa Podlaskiego
Józef Mozolewski Związek Zawodowy NSZZ Solidarność
Irena Muszkiewicz-Herok Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Bohdan Józef Paszkowski Podlaski Urząd Wojewódzki
Tadeusz Truskolaski Urząd Miejski w Białymstoku

 
Cele statutowe 2004/04/22

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • ekologii.
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności pożytku publicznego.
 
 
Zarząd 2004/04/06
Prezes Zarządu Wiceprezesi Zarządu
Andrzej Parafiniuk Adam Kowalczuk
Marek Dźwigaj
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS