01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Startuj w Biznesie » Rekrutacja
 
 
Wyniki oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „Startuj w Biznesie” 2010/05/18

Informujemy, iż do projektu „Startuj w Biznesie” elektronicznie zgłosiło się 789 osób. Do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego złożonych zostało 667 dokumentów rekrutacyjnych. Na etapie oceny formalnej zostały odrzucone 52 wnioski. W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu oceny merytorycznej dokumentacji zakwalifikowało się 615 osób.

 
 
FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji 2010/04/21
1. Czy w formularzu zgłoszeniowym należy wpisać adres zamieszkania czy zameldowania?
 
 
Rekrutacja do projektu Startuj w Biznesie 2010/03/30

Aby wziąć udział w projekcie Startuj w Biznesie należy kolejno:

  1. Zapoznać się z regulaminem projektu (555kB)
  2. Dokonać rejestracji on-line pod adresem http://rejestracja.pfrr.pl
  3. Wypełnić komputerowo dokumenty rekrutacyjne:
    a) Formularz zgłoszeniowy SwB (499kB)
    b) Zarys pomysłu SwB (440kB)

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do biura projektu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Startuj w Biznesie
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej upływa 30 kwietnia 2010r. (poprzedni termin 23 kwietnia 2010r.). W przypadku dostarczenia dokumentacji drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej termin upływa 30 kwietnia o godzinie 15.00. Wnioski złożone po terminie będą automatycznie odrzucane.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na udział w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne podlegają ocenie zgodnie z Kartą Oceny Formalnej (414kB) i Kartą oceny Merytorycznej (417kB). Osoby, które uzyskają min. 25 punktów (z 50 możliwych) zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy odbędą się w dniach 10-28 maja 2010r. Po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych z oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej oraz z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie stworzona lista rankingowa. Do projektu zostanie przyjętych 140 osób.

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
»Usługi szkoleniowo-doradcze
»Nabór wniosków
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS