01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Startuj w Biznesie » Dokumenty do pobrania
 
 
Dokumenty do pobrania

Nazwa dokumentu

Typ pliku

Rozmiar

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie Nowe!
- wersja z dnia 23.09.2011r.

400kB

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy SwB
- wersja z dnia 22.04.2010r.

500kB

Załącznik 2 Zarys pomysłu SwB

441kB

Załącznik 3 Karta oceny formalnej rekrutacji
- wersja z dnia 22.04.2010r.

415kB

Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej rekrutacji
- wersja z dnia 22.04.2010r.

417kB

Załącznik 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie z oświadczeniem o uczestnictwie tylko w 1 projekcie

388kB

Załącznik 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

461kB

Załącznik 7 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
- wersja z dnia 27.10.2010r.

399kB

Załącznik 8 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja z dnia 27.10.2010r.

397kB

Załącznik 9 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
- wersja z dnia 29.04.2011r.

401kB

31kB

Załącznik 10 Wzór Biznesplanu do 6.2
- wersja z dnia 27.10.2010r.

644kB

32kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

- wersja z dnia 29.06.2011r.

340kB

Załącznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja z dnia 15.04.2011r.

430kB

Załącznik 13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków
- wersja z dnia 30.11.2010r.

444kB

Załącznik 14 Karta oceny formalnej
- wersja z dnia 27.10.2010r.

429kB

Załącznik 15 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
- wersja z dnia 27.10.2010r.

456kB

Załącznik 16 Załącznik do traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską

92kB

Załącznik 17 Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
- wersja z dnia 29.12.2010r.

390kB

Załącznik 18 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
- wersja z dnia 29.04.2011r.

273kB

Załącznik 19 Harmonogram rzeczowo - finansowy
- wersja z dnia 27.10.2010r.

272kB

Załącznik 20 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych
- wersja z dnia 27.10.2010r.

270kB

Załącznik 21 Oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kal. i dwóch latach poprzednich pomocy de minimis
- wersja z dnia 27.10.2010r.

270kB

Załącznik 22 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
- wersja z dnia 27.10.2010r.

273kB

Załącznik 23 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja z dnia 27.10.2010r.

271kB

Załącznik 24 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych
- wersja z dnia 15.03.2011r.

435kB

Załącznik 25 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- nowy dokument od dnia 29.04.2011r.

500kB

Załącznik 26 Instrukcja do załącznika nr 25
- nowy dokument od dnia 29.04.2011r.

450kB

Załącznik 27 Karta oceny formalnej - przedłużone wsparcie pomostowe
- nowy dokument od dnia 29.04.2011r.

280kB

Załacznik 28 Aneks do umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
- nowy dokument od dnia 23.09.2011r.

280kB


Wersje archiwalne

Nazwa dokumentu

Typ pliku

Rozmiar

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 22.09.2011r.

385kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 28.06.2011r.

329kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 28.04.2011r.

387kB

Załącznik 9 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 28.04.2011r.

400kB

Załącznik 18 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 28.04.2011r.

273kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 14.04.2011r.

512kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 14.04.2011r.

329kB

Załącznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 14.04.2011r.

298kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 21.02.2011r.

512kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 21.02.2011r.

337kB

Załącznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 21.02.2011r.

299kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 28.12.2010r.

386kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 28.12.2010r.

337kB

Załącznik 17 Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
- wersja obowiązująca do dnia 28.12.2010r.

390kB

Załącznik 13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków
- wersja obowiązująca do dnia 29.11.2010r.

450kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 02.11.2010r.

386kB

REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

578kB

Załącznik 7 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

399kB

Załącznik 8 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

397kB

Załącznik 10 Wzór Biznesplanu do 6.2
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

644kB

Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

471kB

Załącznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

430kB

Załącznik 14 Karta oceny formalnej
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

429kB

Załącznik 15 Karta oceny merytorycznej
- wersja obowiązująca do dnia 26.10.2010r.

456kB

Regulamin projektu
- obowiązujący do dnia 18.05.2010r.

561kB

Dokumenty, które obowiązywały do dnia 21.04.2010r.

1.2MB

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
»Usługi szkoleniowo-doradcze
»Nabór wniosków
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS