01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Startuj w Biznesie » Aktualności
 
 
Nowe wersje dokumentów 2011/09/23

Od dnia 23 września 2011r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • REGULAMIN Projektu Startuj w Biznesie
 • Załacznik 28 Aneks do umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego (nowy dokument)

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu "Dokumenty do pobrania"

 
 
Ogłoszenie o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2011/09/09

Uczestnicy projektu na podstawie § 10 ust. 16 Regulaminu projektu Startuj w biznesie złożyli do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 5 wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 
 
Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2011/08/10

W wyniku naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wpłynęło 50 wniosków, w tym 1 wniosek został dostarczony po terminie. W trakcie oceny formalnej odrzucono 15 wniosków, do oceny merytorycznej zostały przekazane 34 wnioski.

 
 
Nowe wersje dokumentów 2011/06/29

Od dnia 29 czerwca 2011r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu "Dokumenty do pobrania"

 
 
Zakończenie naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe 2011/06/16

W wyniku naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Startuj w biznesie” do godz. 15.00 w dniu 09.06.2011r. wpłynęło 49 wniosków. Procedura oceny wniosków jest podzielona na dwa etapy: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obu etapów oceny.

 
 
Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie "Startuj w Biznesie" 2011/05/20

Informujemy, że w dniach 1-9 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu „Startuj w biznesie” mogą składać wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Dokumentacja powinna zawierać Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 do Regulaminu projektu Startuj w Biznesie) wraz z następującymi załącznikami:

 
 
Nowe wersje dokumentów 2011/04/29

Od dnia 29 kwietnia 2011r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • Regulamin projektu Startuj w biznesie
 • Załącznik 9 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik 18 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

oraz dodano nowe dokumenty:

 • Zalacznik_do_Z9_Realizacja_prognozy_finansowej
 • Załącznik 25 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik 26 Instrukcja do załącznika nr 25
 • Załącznik 27 Karta oceny formalnej - przedłużone wsparcie pomostowe

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu "Dokumenty do pobrania".

 
 
Nowe wersje dokumentów 2011/04/15

Od dnia 15 kwietnia 2011r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • Regulamin projektu Startuj w biznesie
 • Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
 • Załacznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu "Dokumenty do pobrania"

 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 24.02.2011 2011/03/01

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2011r. zmianie uległa kolejność osób na liście rankingowej wniosków z dnia 22.02.2011r. W związku z powyższym kwota dofinansowania została przyznana kolejnemu Uczestnikowi projektu z Listy rankingowej wniosków, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 24.02.2011(1.2MB)

 
 
Nowe wersje dokumentów 2011/02/22

Od dnia 22 lutego 2011r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • Regulamin projektu Startuj w biznesie
 • Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
 • Załacznik 12 Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu "Dokumenty do pobrania"

 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego - 22.02.2011r. 2011/02/22

Informujemy, że w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Pośredniczącej POKL w województwie podlaskim na przyznanie dodatkowej dotacji inwestycyjnej wraz z podstawowym wsparciem pomostowym kolejnej osobie na liście rankingowej, osoba znajdująca się na pozycji 64 listy rankingowej z dnia 16.02.2011 r. uzyska w/w wsparcie. Objęcie kolejnej osoby wsparciem jest możliwe ze względu na oszczędności w puli środków przeznaczonych na dotacje inwestycyjne i podstawowe wsparcie pomostowe powstałe po zakończeniu prac KOW.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego(1MB)

 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2011/02/16

Informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednego z Uczestników projektu zmianie uległa kolejność osób na liście rankingowej wniosków z dnia 31.01.2011r. W związku z powyższym kwota dofinansowania została przyznana kolejnemu Uczestnikowi projektu z Listy rankingowej wniosków, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1MB)

 
 
Ogłoszenie o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2011/01/31

Uczestnicy projektu na podstawie § 8 ust. 14 Regulaminu projektu Startuj w biznesie złożyli do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 23 wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Ponowna ocena wniosków odbywała się na podstawie § 8 ust 16 Regulaminu projektu „Startuj w biznesie”. Wnioski były oceniane przez dwóch członków KOW, którzy nie brali udziału w pierwszej ocenie merytorycznej wniosków. Ocenie podlegał cały wniosek oraz załączniki z uwzględnieniem uwag przedstawionych we wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku. Zgodnie z § 8 ust. 16 Regulaminu projektu „Startuj w biznesie” wynik powtórnej oceny jest ostateczny i wiążący.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1.2MB)

 
 
Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2010/12/30

W wyniku naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego od uczestników projektu „Startuj w biznesie” wpłynęły 124 wnioski, w tym 1 wniosek został dostarczony po terminie. Ocenie formalnej nie podlegał jeden komplet dokumentacji, który nie zawierał Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Do oceny merytorycznej zostały przekazane 122 wnioski.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1MB)

 
 
Nowe wersje dokumentów 2010/12/29

Od dnia 29 grudnia 2010r. obowiązują nowe wersje dokumentów:

 • Regulamin projektu Startuj w biznesie
 • Załącznik 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
 • Załącznik 17 Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań

Wszystkie dokumenty są dostępne w menu " Dokumenty do pobrania "

 
 
Nowa wersja Załącznika 13 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków 2010/11/30

Od dnia 30 listopada 2010r. obowiązuje nowa wersja Załącznika 13 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.

Pliki (nowy i archiwalny) są do pobrania w dziale Dokumenty do pobrania.

 
 
Liczba otrzymanych wniosków w ramach projektu „Startuj w biznesie” 2010/11/18

W wyniku naboru wniosków od uczestników projektu „Startuj w biznesie” do godz. 15.00 w dniu 15 listopada 2010 r. wpłynęły 123 wnioski. Procedura oceny wniosków jest podzielona na dwa etapy: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obu etapów oceny.

 
 
Możliwość sfinansowania utworzenia stron internetowych 2010/11/03

Informujemy o zmianach w § 8 pkt 2 Regulaminu Projektu. W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania dotyczące możliwości sfinansowania utworzenia stron internetowych/portali informujemy, że dodaliśmy nową kategorię do katalogu zakupów inwestycyjnych. Obecnie wsparcie finansowe może być przeznaczone na sfinansowanie:

 
 
Nabór wniosków w projekcie "Startuj w Biznesie" 2010/10/29

Informujemy, że Uczestnicy projektu "Startuj w Biznesie" mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego od 8 do 15 listopada 2010 r.

Więcej informacji tutaj

 
 
Lista rankingowa uczestników projektu "Startuj w Biznesie" 2010/06/15

W dniu 28 maja 2010 r. zakończyła się rekrutacja do projektu „Startuj w biznesie”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 667 zgłoszeń, z czego 615 poprawnych formalnie, które podlegały dwuetapowej ocenie merytorycznej.

 
 
Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do projektu „Startuj w biznesie” 2010/06/02

W dniu 28 maja 2010 r. została zakończona rekrutacja do projektu Startuj w biznesie. W wyniku rekrutacji została stworzona lista rankingowa, która zostanie podana do wiadomości po uzyskaniu akceptacji wyników rekrutacji przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie wskaźników dotyczących kategorii uczestników projektu określonych w § 5 ust. 14 Regulaminu projektu Startuj w biznesie.

 
 
Zmiany w Regulaminie projektu "Startuj w biznesie" 2010/05/20

W związku ze zmianą „Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” zmianie uległy niektóre postanowienia Regulaminu projektu Startuj w biznesie. Proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem. Zmiany zostały opisane w Tabeli zmian w Regulaminie projektu „Startuj w biznesie”, która znajduje się w dokumencie zamieszczonym poniżej.

 
 
Wyniki oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „Startuj w Biznesie” 2010/05/18

Informujemy, iż do projektu „Startuj w Biznesie” elektronicznie zgłosiło się 789 osób. Do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego złożonych zostało 667 dokumentów rekrutacyjnych. Na etapie oceny formalnej zostały odrzucone 52 wnioski. W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu oceny merytorycznej dokumentacji zakwalifikowało się 615 osób.

 
 
Przedłużenie terminu składania dokumentacji 2010/04/22

Termin składania dokumentacji do projektu "Startuj w Biznesie" został przedłużony o jeden tydzień, czyli upływa 30 kwietnia 2010r. (poprzedni termin 23 kwietnia 2010r.).

W przypadku dostarczenia dokumentacji drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej termin upływa 30 kwietnia o godzinie 15.00.

 
 
FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji 2010/04/21

W zakładce Rekrutacja pojawiła się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania sią z tymi informacjami.

Bezpośredni link: http://www.startujwbiznesie.pfrr.pl/2685.htm?dokument="2699

 
 
Spotkania informacyjne o projekcie "Startuj w Biznesie" 2010/04/11

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z Uniwersytetem w Białymstoku zapraszają na spotkania informacyjne o projekcie Startuj w Biznesie:

 
 
Rekrutacja do projektu "Startuj w Biznesie" ruszyła 1 kwietnia br. o godz. 9:00 2010/04/01

Informujemy, iż rekrutacja do projektuStartuj w biznesie z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2010r. o godz. 9:00.

Aby wziąć udział w projekcie „Startuj w Biznesie” należy zapoznać się z informacjami rekrutacyjnymi na stronie:

http://www.startujwbiznesie.pfrr.pl/2685.htm

 
 
Rekrutacja do projektu "Startuj w Biznesie" ruszy 1 kwietnia br. 2010/03/31

Informujemy, iż rekrutację do projektuStartuj w biznesie z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczynamy jutro - 1 kwietnia br.

Aby wziąć udział w projekcie „Startuj w Biznesie” należy kolejno:

 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
»Usługi szkoleniowo-doradcze
»Nabór wniosków
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS