01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » PHARE » Archiwum
 
 
Dodatkowe środki PHARE 2003 FDI 2006/06/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o przesunięciu wolnych środków w wysokości 568 000 EUR z programu Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw do programu Phare 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. W związku z dokonaną realokacją budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003 w województwie podlaskim wzrósł do kwoty 1 900 800 EUR.

 
 
Bezpłatne seminarium dotyczące dotacji ze środków UE 2006/04/06

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na bezpłatne seminarium pt.: „Dotacje na usługi doradcze z Programu SPO WKP 2.1 oraz PHARE 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, które odbędzie się 27 kwietnia 2006r. w Białymstoku w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, przy ulicy Starobojarskiej 15.

 
 
Dodatkowe terminy Phare 2003 PRP 2006/03/21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 21 marca 2006r. dodatkowe terminy składania wniosków w regionalnych programach doradczych Phare 2003. W ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2003 wyznaczono 2 dodatkowe termin, które upływają 20 kwietnia 2006 i 15 maja 2006 r.

 
 
PHARE 2003 - brak zgody na realokację środków 2006/03/15

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 15.03.2006 r. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisja Europejska nie wyraziła zgody na proponowaną realokację środków z regionalnych programów doradczych do regionalnych programów inwestycyjnych realizowanych w ramach Phare 2003 SSG.

 
 
Dodatkowy termin Program Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2003 2005/12/27
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 27 grudnia 2005r. dodatkowe terminy składania wniosków w regionalnych programach doradczych Phare 2003. W ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2003 wyznaczono 1 dodatkowy termin, który upływa 13 lutego 2006 r.

 
 
Zawieszenie terminu składania wniosków do programu FDI PHARE2003 2005/11/25

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003 SSG w województwie podlaskim informujemy, że następne terminy składania wniosków dla tego województwa zostają zawieszone.

Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy.

 
Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza 2005/07/15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 15 lipca 2005r. wytyczne do ubiegania się o udzielenie wsparcie na programy doradcze i inwestycyjne w ramach programu "PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza". Aktualne informacje (wytyczne, formularze) można znaleźć na stronie PARP:

http://www.parp.gov.pl/dotacje.php

Poniżej przedstawione zostały skrótowo wszystkie rodzaje Programów.

 
 
Dodatkowe terminy składania wniosków do programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 2005/03/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku ze stosunkowo niskim poziomem wykorzystania budżetów regionalnych programów doradczych realizowanych w ramach Phare 2002 SSG oraz biorąc pod uwagę wydłużenie terminu wydatkowania środków, wyznaczone zostały dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach funkcjonującego na terenie województwa podlaskiego Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw.

Nowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia: 1 kwietnia, 22 kwietnia oraz 6 czerwca 2005 roku.

Więcej informacji dotyczących aplikowania o dotację można uzyskać w Centach Wspierania Biznesu (-kontakt-) prowadzonych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.

Zmieniona dokumentacja programowa zamieszczona została na stronie internetowej PARP oraz w obowiązujących procedurach.

Wytyczne dla Wnioskodawców ze zmienionymi terminami przyjmowania wniosków (282 kB)

 
Zawieszenie terminu składania wniosków do programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 SSG 2004/10/11

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 SSG w województwie podlaskim informujemy, że następne terminy składania wniosków dla tego województwa zostają zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy dla województwa.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że 20 września uruchomione zostało działanie 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W ramach tego działania małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na projekty inwestycyjne. Szczegóły nt. programu dostępne są pod adresem www.parp.gov.pl/strukturalny2.html

 
PHARE 2002 2004/07/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o nowych programach w ramach PHARE 2002:

1. Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji-Fundusz Wsparcia na Doradztwo

2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP-Program Rozwoju BHP

3. Phare 2002 SSG Przedsiębiorczość w Polsce-Regionalny Program Wsparcia dla MSP Program Rozwoju Przedsiębiorstw

4. Phare 2002 SSG Przedsiębiorczość w Polsce-Regionalny Program Wsparcia dla MSP-Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

5. Phare 2002 SSG Przedsiębiorczość w Polsce-Regionalny Program Wsparcia dla MSP-Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

6. Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji-Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych-Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

7. Phare 2002 SSG Regionalny Program Wsparcia MSP-Przedsiębiorczość w Polsce-Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
»Archiwum
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS