01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2010
 
 
Forum Pracodawców branży ICT w Białymstoku 2010/12/13

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca przedsiębiorców do udziału w Forum Pracodawców branży ICT, które zostało zorganizowane przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 roku (czwartek) w Hotelu Branicki w Białymstoku, przy ulicy Zamenhofa 25.

 
 
Seminarium: „Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce” 2010/12/07

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce”,

które odbędzie się 16 grudnia 2010 r. (czwartek) w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Konferencja - „Innowacje i transfer technologii w rozwoju regionu” 2010/12/07

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

„Innowacje i transfer technologii w rozwoju regionu”,

która odbędzie się 16 grudnia 2010r. (czwartek) w Białymstoku w Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4.

 
 
„Zmiany w podatkach na 2011 rok — VAT, kasy fiskalne” - seminarium informacyjne w Hajnówce 2010/12/07

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym organizowanym w ramach projektu Enterprise Europe Network :

„Zmiany w podatkach na 2011 rok – VAT, kasy fiskalne,

które odbędzie się 10 grudnia 2010 r. (piątek) w Hajnówce , Restauracja Leśny Dworek, ul. 3 Maja 42.

 
 
Seminarium poświęcone problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy 2010/11/26

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w ramach projektu pt. „Promocja Rynku Pracy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, we współpracy z Oddziałem Podlaskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje seminarium poświęcone problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Seminarium odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (pokój nr 214 - sala konferencyjna) w godz. 9.30—15.00.

 
 
Seminarium z cyklu „Innowacje bliżej nas" w Białymstoku 2010/11/22

W dniu 24 listopada o godz. 9:45 w Białymstoku, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1, rozpocznie się seminarium z cyklu „Innowacje bliżej nas". Wydarzenie to, wraz z III edycją konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010", składa się na corocznie realizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".

 
 
Seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu” 2010/11/18

Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, które odbędzie się 30 listopada 2010 r. na Politechnice Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.

 
 
Seminarium informacyjne i panel konsultacyjny w Hajnówce dotyczący ochrony środowiska 2010/11/15

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym w ramach projektu EURESP i panelu konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu Enterprise Europe Network: „Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów w zakresie ochrony środowiska – system kar za szkody wyrządzone środowisku”, które odbędzie się 24 listopada 2010r. (środa) w Hajnówce, Restauracja Leśny Dworek, ul. 3 Maja 42.

 
 
Seminarium informacyjne i panel konsultacyjny na temat „Prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska” 2010/11/08

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym w ramach projektu EURESP i panelu konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu Enterprise Europe Network: „Prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska”, które odbędzie się 18 listopada 2010 r. (czwartek) w Białymstoku, Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25.

 
 
Seminarium - "Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej" 2010/10/25

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego:

"Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej",

które odbędzie się 9 listopada 2010r. (wtorek) w Białymstoku w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25.

 
 
Seminarium informacyjne: „Finansowanie współpracy nauki z przemysłem w 7 Programie Ramowym” 2010/10/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego przy Politechnice Białostockiej zapraszają Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Finansowanie współpracy nauki z przemysłem w 7 Programie Ramowym”,

które odbędzie się 3 listopada 2010 r. (środa) w Białymstoku, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E.

 
 
Seminarium w Białymstoku: „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b — Działanie 8.2 PO IG” 2010/10/12

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b – Działanie 8.2 PO IG”,

które odbędzie się 26 października 2010r. (wtorek), w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - działanie 8.2 POIG - 26.10.2010 2010/10/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 26 października 2010r. w Warszawie, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, sala 301.

 
 
Jak sprawnie zarządzać finansami firmy? - bezpłatne seminarium dla MSP, 14.10.10 Lublin 2010/10/07

Dziennik Gazeta Prawna prowadzący ranking Skrzydła Biznesu 2010 zaprasza podlaskich przedsiębiorców na specjalne seminarium zatytułowane "Jak sprawnie zarządzać finansami firmy?", które odbędzie się 14 października 2010r. w Lublinie.

 
 
Seminarium PARP/EEN "Jak uczestniczyć w europejskich zamówieniach publicznych i w zamówieniach publicznych ONZ", Warszawa, 15 października 2010 r. 2010/10/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Jak uczestniczyć w europejskich zamówieniach publicznych i w zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, które odbędzie się 15 października 2010 r. (piątek) w hotelu Radisson Blue w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30-14:30.

 
 
Seminarium dotyczące 7 Programu Ramowego 2010/09/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Możliwości udziału przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym”,

które odbędzie się 6 października 2010 r. (środa) w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Konferencja "CZAS NA KOBIETY aktywne i przedsiębiorcze" 2010/09/20

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza zainteresowanych na bezpłatną konferencję - "CZAS NA KOBIETY aktywne i przedsiębiorcze", która odbędzie się 22 września 2010r. (środa) w Białymstoku w Hotelu Titanic, ul. Pogodna 16d.

 
 
Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 w Warszawie 2010/09/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dniu 29 września 2010r. w Warszawie, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Sala Aria.

 
 
Seminarium informacyjne dotyczące dotacji w ramach Działania 1.4 2010/09/16

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

Zasady ubiegania się o dotacje w ramach Działania 1.4
„Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”,

które odbędzie się 5 października 2010 r. (wtorek) w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Spotkania poświęcone tematom "Innowacje w sektorze usług" oraz "Ekoinnowacje" 2010/09/13

Konsorcjum projektu "Innowacje w Przedsiębiorstwach — Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw", zaprasza na spotkania poświęcone tematom Innowacje w sektorze usług oraz Ekoinnowacje, które odbędą się w odpowiednio: 23 i 24 września 2010r. w Białymstoku, w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25.

Będzie to niepowtarzalna szansa na wymianę doświadczeń, dyskusję i nawiązanie nowych ciekawych kontaktów.

 
 
Seminarium w Białymstoku dotyczące dotacji z Działanie 6.1 2010/09/02

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
na nowych i zagranicznych rynkach
Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

które odbędzie się 21 września 2010 r. (wtorek) w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 POIG - 14.09.2010 r. 2010/09/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na trzecie spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2010r. w Warszawie w Hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2.

 
 
Panel konsultacyjny w Białymstoku na temat oznakowania CE 2010/08/23

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w panelu konsultacyjnym na temat: „Oznakowanie CE — obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej, bezpieczeństwo maszyn”, który odbędzie się 23 września 2010r. (czwartek) w Białymstoku w sali konferencyjnej hotelu Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5, w godzinach od 10:00 do 14:30.

 
 
Seminarium w Łomży dotyczące dotacji z Działania 8.1 POIG 2010/08/23

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt: „Zasady ubiegania się o dotacje w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, które odbędzie się 31 sierpnia 2010 r. (wtorek) w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14 (sala 114).

 
 
Seminarium informacyjne dotyczące dotacji w ramach Działania 8.1 2010/08/12

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Zasady ubiegania się o dotacje w ramach Działania 8.1
- „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” -
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”

które odbędzie się 14 września 2010 r. (wtorek), w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Seminarium informacyjne o zasadach ubiegania się o dotacje w ramach Działania 8.1 2010/07/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

Zasady ubiegania się o dotacje w ramach Działania 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

które odbędzie się 5 sierpnia 2010 r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Spotkanie informacyjne dotyczące organizowanej misji gospodarczej na Giełdę Kooperacyjną ”Riga Food Brokerage Event” 2010/07/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym organizowanej misji gospodarczej na Giełdę Kooperacyjną "Riga Food Brokerage Event", 08-10 września 2010r.

Spotkanie informacyjne odbędzie się o godz. 10:00, 30 lipca 2010 r. (piątek) w Białymstoku w siedzibie PFRR przy ul. Starobojarskiej 15.

 
 
Bezpłatne spotkania organizowane w ramach projektu "Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw" 2010/07/14

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach organizowanych w ramach projektu Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, które odbędą się między 6 a 24 września w Białymstoku, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Warszawie.

 
 
Seminarium w Łomży dotyczące Działania 1.4 RPO WP 2010/07/14

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt: „Dofinansowanie inwestycji mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, które odbędzie się 22 lipca 2010 r. (czwartek) w Łomży w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. Akademickiej 14, sala 112.

 
 
Projekt "Młodzi przedsiębiorczy" 2010/07/14

RCS Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych (i spełniających wymagania) do udziału w projekcie "Młodzi przedsiębiorczy". Jest to projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, mieszkających w województwie podlaskim.

Celem projektu "Młodzi przedsiębiorczy" jest wyposażenie osób pozostających bez zatrudnienia w wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 
 
Zaproszenie na konferencję: "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy przed bezprawnym naruszeniem?" 2010/06/18

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na konferencję "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy przed bezprawnym naruszeniem?", która odbędzie się 25 czerwca 2010 r. w Białymstoku w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25.

Tematem konferencji będą zagadnienia ochrony własności przemysłowej, a w szczególności formy prawne oraz procedury uzyskania ochrony dla posiadanych przez przedsiębiorców pomysłów, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych. Na spotkaniu uzyskają Państwo wiedzę na temat korzyści płynących z wykorzystania ochrony prawnej pomysłów oraz w jaki sposób ochrona prawna wartości niematerialnych i prawnych wpływa na podniesienie wartości firmy.

 
 
Seminarium w Hajnówce dotyczące kontroli podatkowej w firmie 2010/06/15

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Kontrola podatkowa w firmie”, które odbędzie się 22 czerwca 2010 r. (wtorek) w Hajnówce w Restauracji Leśny Dworek przy ul. 3 Maja 24.

 
 
Seminarium w Białymstoku - "Prawo zamówień publicznych dla przedsiębiorstw" 2010/06/01

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „Prawo zamówień publicznych dla przedsiębiorstw”, które odbędzie się 17 czerwca 2010r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

UWAGA! Od dnia 09.06.2010r. nie przyjmujemy zgłoszeń ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

 
 
Seminarium w Łomży dotyczące dotacji dla firm branży turystycznej 2010/05/27

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt:

„Dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”,

które odbędzie się 11 czerwca 2010r. (piątek) w Łomży w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. Akademickiej 14, sala 115.

 
 
Intensywny kurs języka hiszpańskiego 2010/05/27

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w intensywnym kursie języka hiszpańskiego dla firm.

Oferta szkoleniowa kierowana jest do pracowników przedsiębiorstw z kluczowych branż przemysłu w naszym województwie, tj: rolno-spożywczej, bieliźniarskiej, maszynowo-metalowej i drzewnej. Kwalifikacja następuje na podstawie wpisu do EDG lub KRS.

 
 
Konferencja i spotkania biznesowe z Radcami Handlowymi w Białymstoku 2010/05/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w konferencji połączonej z bezpośrednimi spotkaniami i rozmowami biznesowymi z Radcami Handlowymi krajów sąsiadujących z Polską:

Sąsiedzka współpraca – spotkania kooperacyjne z Radcami Handlowymi

Impreza otrzymała honorowy patronat Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Wrót Podlasia. Konferencja odbędzie się 25 maja 2009 r. (wtorek) w Białymstoku w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25.

 
 
Seminarium informacyjne pt.: „Finansowanie współpracy nauki z przemysłem w 7 Programie Ramowym” 2010/05/14

Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego na Politechnice Białostockiej oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na seminarium informacyjne pt.: „Finansowanie współpracy nauki z przemysłem w 7 Programie Ramowym”, które odbędzie się 20 maja 2010r. na Politechnice Białostockiej (dokładne miejsce spotkania zostanie podane wkrótce).

 
 
Seminarium na temat Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” 2010/05/10

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
na nowych i zagranicznych rynkach
Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”,

które odbędzie się 27 maja 2010 r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Seminarium w Białymstoku - "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy?" 2010/05/10

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w seminarium:

"Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy?
Co zrobić, kiedy inni bezprawnie wykorzystali nasz pomysł?",

które odbędzie się 26 maja 2010r. (środa) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Seminarium w Białymstoku dotyczące kontroli podatkowej w firmie 2010/04/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Kontrola podatkowa w firmie – prawa i obowiązki przedsiębiorców”, które odbędzie się 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Konferencja poświęcona innowacyjnym funduszom europejskim 2010/03/19

Konfederacja Pracodawców Polskich zaprasza na konferencję informacyjną poświęconą INNOWACYJNYM FUNDUSZOM EUROPEJSKIM NA INNOWACYJNE INWESTYCJE, która odbędzie się 24 marca 2010r. w Białymstoku o godz. 11:00, w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

 
 
Czat internetowy - Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy? 2010/03/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza w dniu 25.03.2010r. w godzinach 10.30-12.30 do udziału w czacie internetowym, w czasie którego na bieżąco otrzymają Państwo odpowiedzi na pytania związane z ochroną wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

 
 
Seminarium w Hajnówce dotyczące dotacji - dodatkowy termin 2010/03/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „DOTACJE NA START — rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej”, które odbędzie się 25 marca 2010r. (czwartek) w Hajnówce w Restauracji Leśny Dworek, ul. 3 Maja 42.

 
 
Seminarium w Białymstoku dotyczące praw i obowiązków firm handlowych i usługowych 2010/03/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Prawa i obowiązki firm handlowych i usługowych wobec klientów w świetle obowiązującego prawa”, które odbędzie się 8 kwietnia 2010 r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

UWAGA: Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc od dnia 26.03.2010r. nie przyjmujemy zgłoszeń.

 
 
Seminarium w Białymstoku dotyczące kontroli podatkowej w firmie 2010/03/16

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Kontrola podatkowa w firmie – prawa i obowiązki przedsiębiorców”, które odbędzie się 30 marca 2010r. (wtorek) w Białymstoku w Hotelu Branickim, ul. Zamenhofa 25.

UWAGA: Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc od dnia 18.03.2010r. nie przyjmujemy zgłoszeń. Planowana jest kolejna edycja tego seminarium.

 
 
Seminarium w Hajnówce dotyczące dotacji 2010/03/16

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „DOTACJE NA START – rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej”, które odbędzie się 24 marca 2010r. (środa) w Hajnówce w Restauracji Leśny Dworek, ul. 3 Maja 42.

UWAGA: Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc od dnia 18.03.2010r. nie przyjmujemy zgłoszeń. Kolejna edycja tego seminarium odbędzie się w dniu 25.03.2010r. Szczegóły tutaj .

 
 
Seminarium w Białymstoku - „Wstęp do rachunkowości zabezpieczeń” 2010/03/09

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „Wstęp do rachunkowości zabezpieczeń”, które odbędzie się 24 marca 2010r. (środa) w Białymstoku, w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Seminarium w Bielsku Podlaskim dotyczące praw i obowiązków firm handlowych 2010/03/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Prawa i obowiązki firm handlowych i usługowych wobec klientów w świetle obowiązującego prawa”, które odbędzie się 16 marca 2010r. (wtorek) w Bielsku Podlaskim w Restauracji Podlasianka ul. Mickiewicza 37.

 
 
Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy - Seminarium 2010/03/02

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt: "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy? Co zrobić, kiedy inni bezprawnie wykorzystali nasz pomysł?", które odbędzie się 9 marca 2010 r. (wtorek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Cykl spotkań regionalnych dotyczących ekoinnowacji w Gdańsku i Białymstoku 2010/03/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie ekoinnowacji.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw ”. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie najciekawszych zagadnień związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce. W trakcie spotkań adresowanych do kadry zarządzającej przedsiębiorstw szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie strategiczne.

 
 
Seminarium dotyczące specjalnych stref ekonomicznych 2010/03/01

Dziennik Gazeta Prawna oraz Ministerstwo Gospodarki zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium „Specjalne strefy ekonomiczne. Inwestycje, rozwój, finansowanie w trudnych czasach gospodarczych”, które odbędzie się 4 marca 2010r., w Hotelu Mercure Hevelius, ul. Heweliusza 22 w Gdańsku.

 
 
Seminarium w Białymstoku - „Wstęp do rachunkowości zabezpieczeń” 2010/02/17

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Wstęp do rachunkowości zabezpieczeń”, które odbędzie się 25 lutego 2010r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8.

 
 
Spotkanie na temat możliwości lokalizacji inwestycji produkcyjnych w SSSE 2010/02/08

W związku z utworzeniem na terenie miasta Białegostoku podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo Handlową w Białymstoku zaprasza do udziału w spotkaniu na temat: "Możliwości lokalizacji inwestycji produkcyjnych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz korzystania z ulg i zwolnień strefowych". Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 r. (środa) o godzinie 12:00, w Hotelu Branicki w Białymstoku przy ul. Zamenhofa 25.

 
 
Seminarium dotyczące Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” 2010/02/02

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach - Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” , które odbędzie się 17 lutego 2010r. (środa) w Białystoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

 
 
Konferencja w Warszawie "Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw" 2010/02/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z konsorcjum w składzie ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk zapraszają zainteresowanych na bezpłatną konferencję rozpoczynającą kolejną edycję projektu "Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw", która odbędze się 24 lutego 2010r. (środa), godz. 10:00-17:00 w Warszawie w Hotelu Kyriad Prestige przy ul. Towarowej 2 (Plac Zawiszy).

 
 
Seminarium w Suwałkach dotyczące dotacji z RPO WP 2010/01/29

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego RPOWP (prowadzonego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt: „Dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, które odbędzie się 12 lutego 2010 r. (piątek) w Suwałkach przy ul. Kościuszki 62.

 
 
Seminarium w Łomży dotyczące dotacji z RPO WP 2010/01/29

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego RPOWP (prowadzonego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ) oraz Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt: „Dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, które odbędzie się 15 lutego 2010 r. (poniedziałek) w Łomży w Restauracji „Retro” przy ul. Nowogrodzkiej 157.

 
 
Konferencja w Poznaniu - „Budownictwo pasywne od A do Z” 2010/01/12

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Budownictwo pasywne od A do Z”, która odbędzie się 21 stycznia 2010 roku o godz.10.00 i podczas Targów Budma w Poznaniu.

Forum poświęcone będzie zagadnieniom rozwoju budownictwa pasywnego w Polsce jak i w Europie. Profesorowie, inżynierowie z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii, specjalizujący się w wyżej wymienionej dziedzinie, przekażą najnowsze osiągnięcia poparte praktycznymi przykładami.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS