01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Przetargi » Archiwum przetargów » Fabryczna
 
 
Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Fabrycznej 2A w Białymstoku

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Regulaminem oraz do wzięcia udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w centrum Białegostoku przy ul. Fabrycznej 2A o powierzchni 5615 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/9, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00060240/0.

Regulamin przetargu wraz z załącznikami oraz dodatkowymi informacjami znajdują się w dolnej części niniejszej strony lub pod adresem http://www.fabryczna.pfrr.pl

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.100.000,- zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych). Do ceny może zostać doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Składający ofertę musi wpłacić wadium w wysokości: 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do dnia 12 lipca 2013r. (piątek).

Na oferty oczekujemy do 15 lipca 2013r. (poniedziałek), do godz. 12:00.

We wszelkich sprawach związanych z przetargiem proszę o kontakt na adresy podane w Regulaminie.

W wymaganym terminie wpłynęło jedno wadium i złożono jedną ofertę.
Nieruchomość została sprzedana.

Zarząd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Zdjęcia działki


Widok z satelity
Źródło mapy: www.zumi.pl


Przybliżony rozmiar działki budowlanej
Źródło mapy: www.zumi.pl


Stan obecny


Stan obecny


Stan obecny


Stan obecny


Stan obecny


Stan obecny


Stan obecny

Dokumenty do pobrania

Archiwum przetargów
»Fabryczna

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS