01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt BSR » Działania
 
 
Opis działań w projekcie BSR

Wzmacnianie międzynarodowego strategicznego podejścia do promocji innowacyjności

Celem jest wzmocnienie wsparcia ze strony władz regionów niemetropolitalnych państw nadbałtyckich we współpracy międzynarodowej w zakresie promocji innowacyjności. Projekt ma wzmocnić świadomość polityków i instytucji rozwoju regionalnego wysokiego szczebla dotyczącą wspólnych wyzwań w rozwoju regionalnych systemów innowacji jak również wartości dodatkowych płynących ze współpracy regionów nadbałtyckich. W ramach tego działania projekt ma zapewnić władzom regionalnym rekomendacje względem polityki innowacyjności, która ma na celu rozwój BSR i pokazanie go jako atrakcyjnego dla inwestycji i wykwalifikowanych pracowników.

Wynikiem działań ma być wzmocnienie roli i zwiększenie zaangażowania organów decyzyjnych regionów nadbałtyckich przy wdrażaniu EU Baltic Sea Strategy.

Budowanie kompetencji dla kluczowych instytucji regionalnych systemów innowacji

Celem działania jest podnoszenie efektywności regionalnych działań proinnowacyjnych poprzez poprawienie kompetencji i możliwości organizacji/agencji rozwoju regionalnego w poszczególnych regionach (np. centrów technologii, organizacji rozwoju biznesu, poszczególnych instytutów szkół wyższych)

Instrumenty wspierania innowacji – „open innovation” – akcje pilotażowe

To działanie skierowane jest na wspieranie kultury innowacji i wspieranie rozwoju innowacyjności w sektorze MŚP, poprzez transfer wiedzy, wspólny rozwój oraz wdrażanie instrumentów i narzędzi promujących innowacje.

Akcje pilotażowe

  1. Firmy innowacyjne, sieci i transfer technologii
  2. Instrumenty finansowania innowacji – seed fund i venture capital
  3. Kreowanie kultury innowacji (działania skierowane do młodzieży)
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
»Aktualności
»Partnerzy projektu
»Działania
»Do pobrania
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS