01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Energia odnawialna » Zasady współpracy
 
 
Zasady współpracy 2004/07/13

Misją Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. PAZE prowadzi działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmuje prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego. Agencja realizuje tzw. „miękkie projekty”: środki znajdujące się w budżecie PAZE nie mogą być wykorzystywane na realizację inwestycji takich, jak budowa kotłowni czy instalacji energetycznych.

Podlaska Agencja Zarządzania Energią współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną problematyką. Współpraca obejmuje następujące działania:

  • Opracowanie regionalnego planu energetycznego z uwzględnieniem wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
  • Przygotowywanie studiów wykonalności, audytowanie i monitoring
  • Bezpłatna informacja, szkolenia i doradztwo w zakresie oszczędzania energii
  • Organizowanie seminariów konferencji i szkoleń z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych
  • Bieżąca współpraca z Komisją Europejską - Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu
  • Bieżące informowanie konsumentów i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem energii oraz udziałem w zagranicznych projektach
  • Dostarczanie informacji w regionie oraz pomoc techniczna w przygotowywaniu projektów do finansowania w ramach programów europejskich tj. SAVE, ALTERNER.
  • Udział w projektach europejskich w zakresie promowania i wykorzystania energii.
Zadania
Zasady współpracy

 
   

Podlaska Agencja Zarządzania Energią | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +4885 740 86 85
e-mail: paze@pfrr.pl | WWW: www.paze.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS