01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Pożyczki » Wnioski dla osób fizycznych
 
 
Wymagane dokumenty pożyczkowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Poniżej znajduje się zestawienie pełnej dokumentacji składanej przez wnioskodawcę w celu rozpatrzenia wniosku pożyczkowego wraz z niezbędnymi plikami do pobrania.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub inna spółka osobowa:

Dokumenty obligatoryjne

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 3. Osobisty kwestionariusz poręczyciela – jeżeli jest poręczyciel (plik do pobrania)
 4. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą i poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 6. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 7. Upoważnienie do InfoMonitora (plik do pobrania)
 8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
 9. REGON
 10. NIP
 11. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 12. Informacja na temat wyników finansowych na koniec roku
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  - bilans i rachunek wyników na koniec roku
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  - rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego z US i rozliczenie roczne książki przychodów i rozchodów
 13. Informacja na temat bieżących wyników finansowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  - bilans i rachunek wyników za ostatni okres
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  - zestawienie wyników z książki przychodów i rozchodów
Wnioski dla osób fizycznych
Wnioski dla spółek kapitałowych
Kontakt
Dofinansowania funduszu pozyczkowego

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS