01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Archiwum
 
 
Komunikat w sprawie wyników oceny naboru do Działania 6.1 PO IG w 2013 r. 2013/12/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. powinny zostać opublikowane na stronach PARP do 20 grudnia br.

 
 
Wyniki konkursu do Działania 6.1 PO IG 2013/12/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. zostaną opublikowane na stronach PARP w przeciągu dwóch tygodni.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267.

 
 
Konkurs w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r. 2013/09/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2013 r. 2013/08/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 525 projektów na łączną kwotę 262 447 270,93 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG — II konkurs w 2013 r. 2013/08/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - zatwierdzone do dofinansowania zostały 154 projekty na łączną kwotę 75 975 860,83 PLN.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG 2013/08/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 r., został zamknięty 6 sierpnia 2013 r. o godz. 16:30. Do momentu zamknięcia naboru zarejestrowano 1151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 479 438,90 PLN.

 
 
Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. 2013/08/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 559 948 779,58 PLN.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r 2013/07/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 8 lipca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. (III konkurs w 2013 r.) złożono 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 671 853 866,42 PLN.

 
 
Możliwość zwiększenia wysokości zaliczek w Działaniach 8.1 i 8.2 PO IG 2013/07/29

Regionalna Instytucja Finansująca w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż mając na względzie potrzeby przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa finansowego dla realizowanych projektów, Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zaproponowane przez PARP zwiększenie wysokości zaliczek w Działaniach 8.1 i 8.2 PO IG dla umów zawartych z konkursów rozstrzygniętych we wcześniejszych naborach, tj. przed rokiem 2013.

 
 
Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 PO IG w ramach rundy aplikacyjnej 2013 r. 2013/07/19
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 r.
 
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG 2013/07/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” informuje, iż zakończenie naboru wniosków dla Poddziałania 5.4.1 PO IG trwającego od 4 czerwca 2012 r. zostaje przedłużone do 6 sierpnia 2013 r. do godz. 16:30.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r. 2013/07/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożono 1779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 438 097 432,99 PLN .

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2013 2013/07/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs 2013 roku 2013/06/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG — I konkurs w 2013 r. 2013/06/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach I konkursu w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 115 projektów na łączną kwotę 54 715 482,49 PLN.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG — II konkurs 2013 roku 2013/06/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r. 2013/05/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 6 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożono 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 403 997 646,52 PLN.

 
 
Termin naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG 2013/05/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż planowane opublikowanie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, może nastąpić do końca maja br. W związku z tym ogłoszenie konkursu do działania 6.1 PO IG możliwe będzie najpóźniej w drugiej połowie czerwca br.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r. 2013/05/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 688 961 466,66 PLN.

 
 
Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 2013/04/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438), ogłasza I w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG. 2013/04/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.02/2013) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - II konkurs 2013 roku 2013/04/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs 2013 roku 2013/04/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 
 
Zmiana terminu ogłoszenia naboru 8.2 PO IG 2013/04/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia naboru do Działania 8.2 PO IG.

Ogłoszenie naboru nastąpi w dniu 4 kwietnia 2013 r., termin rozpoczęcia konkursu został wyznaczony na dzień 18 kwietnia 2013 r., a zakończenie na dzień 6 maja 2013 r.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2012 r. 2013/03/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG - III konkurs w 2012 r. 2013/03/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2012 dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - III konkurs w 2012 r. 2013/03/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w roku 2012 w ramach Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 446 projektów na łączną kwotę 177 095 852,19 PLN.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r. 2013/03/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 337 462 495,30 PLN.

 
 
Dyżury eksperta dotyczące Działań 5.4.1 i 8.1 PO IG 2013/02/15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o dyżurach eksperta dotyczących tematyki naborów wniosków do Działań 5.4.1 i 8.1 PO IG.

 
 
Powtórka z transmisji spotkania informacyjnego Działania 8.1 PO IG 2013/02/15

W związku z naborem wniosków do Działania 8.1 POIG — (od 18 lutego do 1 marca) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na powtórkę z transmisji spotkania informacyjnego , które odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. dokumentacji konkursowej, oceny formalnej, kryteriów obligatoryjnych oceny merytorycznej i fakultatywnej.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - I konkurs 2013 roku 2013/02/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Harmonogram naboru wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2013 r. 2013/01/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż na stronie internetowej PARP został umieszczony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2013.

 
 
Przedłużenie do 30 czerwca 2013 r. naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 5.4.1 PO IG 2013/01/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 5.4.1 PO IG trwający od 4 czerwca 2012 r. został przedłużony do dnia 30 czerwca 2013 r. Jednocześnie niezmienione pozostały dotychczasowe zasady prowadzenia konkursu oraz udzielania wsparcia.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy 2012 - Działanie 6.1 PO IG 2012/12/28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2012 dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Konkurs w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w 2013 r. 2012/12/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 2013 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2012 r. 2012/12/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. (III konkurs w 2012 r.) złożono 1221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 535 200 946,36 PLN.

 
 
Komunikat w sprawie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej 2012/12/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2012 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

 
 
„Innowacje w działaniu” — nr 3 biuletynu informacyjnego POIG. 2012/12/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z trzecim numerem biuletynu informacyjnego PO IG pt.: „Innowacje w działaniu”.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do Działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku 2012/11/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do Działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 16 listopada 2012 r. o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach Działania 6.1 PO IG wpłynęły 603 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108 795 985,39 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - II konkurs w 2012 r. 2012/11/15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2012 r. 2012/11/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. (III konkurs w 2012 r.) złożono 1095 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 540 473 367,89 PLN.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs 2012 roku 2012/11/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
II konkurs na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B 2012/11/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w II Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG — II konkurs w 2012 r. 2012/10/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach II konkursu w roku 2012 w ramach Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 328 projektów na łączną kwotę 139 213 266,61 PLN.

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 — III runda 2012/10/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG — II runda 2009 r. 2012/10/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 13 i 14) z II rundy w 2009 roku Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG — I konkurs w 2012 r. 2012/10/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2012 dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Czat z ekspertem - rozliczanie projektów w ramach Działań 8.1 i 8.2 PO IG 2012/09/11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 12 września 2012r. (środa) w godz. 11:00-13:00 na forum portalu www.web.gov.pl odbędzie się spotkanie z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie rozliczania projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku 2012/08/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 24 sierpnia 2012 roku o godz. 16.30. Do momentu zamknięcia naboru w ramach Działania 6.1 PO IG wpłynęły 392 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 158 627,60 PLN.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2012 r. 2012/08/21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 817 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 362 676 615,38 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – I konkurs w 2012 r. 2012/07/27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda 2012/07/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2012 r. 2012/07/23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 11 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 795 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 387 386 942,54 PLN.

 
 
Telefoniczne dyżury eksperta do Działania 8.1 PO IG 2012/07/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. Działania 8.1 PO IG pod numerem telefonu 22 432 89 37 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, w ramach którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 8.1. Dyżury eksperta będą odbywać się w dniach: 19 i 26 lipca 2012r. w godzinach 14.00-16.00.

 
 
Dodatkowe telefoniczne dyżury eksperta do Działania 8.2 PO IG 2012/07/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniach 18 i 19 lipca 2012r. uruchomi dodatkowe dyżury eksperta do Działania 8.2 PO IG. Konsultacje świadczone będą w godzinach 12.00-14.00, pod numer telefonu: 22 432 89 37. Poza wymienionymi powyżej, dyżur ekspercki będzie również prowadzony 17 lipca br. w godzinach 12.00- 14.00.

 
 
Wsparcie na uzyskanie grantu w 2012 r. 2012/07/16

Już po raz drugi PARP uruchomiła nabór wniosków do programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którego celem jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich firm poprzez refundację kosztów przygotowywania aplikacji do międzynarodowych programów innowacyjnych. W zeszłorocznej edycji programu Agencja dofinansowała 10 projektów na kwotę ponad 300 tys. zł.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG — II konkurs 2012 roku 2012/07/10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG – II konkurs w 2012 roku 2012/07/10

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przypomina, iż trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 11 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru — do godziny 16:30.

 
 
Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego II konkursu w 2012 r. dla Działania 8.2 PO IG. 2012/07/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucją Pośredniczącą) informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego II konkursu w 2012 r. dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin naboru wniosków upływa 20 lipca 2012 r. o godz. 16:30.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do Działania 6.1 PO IG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 r. 2012/06/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do Działania 6.1 PO IG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 22 czerwca 2012 r. o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach Działania 6.1 PO IG wpłynęło 533 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 93 998 579,55 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2012 r. 2012/06/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków za twierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 4.4 PO IG 2012/06/15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 11 i Suplement 12) z II rundy w 2009 roku Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG — II konkurs 2012 roku 2012/05/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.) ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 
 
Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w roku 2012 2012/05/23

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prezentuje zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2012.

 
 
Nabór wniosków do Poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2012 2012/05/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - I runda 2012/05/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące Poddziałania 5.4.1 PO IG - 31.05.2012 r. 2012/05/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 31 maja 2012 r. w Warszawie, w Golden Floor Atrium, przy ul. Jana Pawła 27 (sala F).

 
 
Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące Działania 6.1 PO IG - 30.05.2012r. 2012/05/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 30 maja 2012 r. w Warszawie, w Golden Floor Atrium, przy ul. Jana Pawła 27 (sala F).

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2012 r. 2012/04/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. (I konkurs w 2012 r.) złożono 716 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 314 254 284,74 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - Działanie 6.1 PO IG 2012/04/17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 6 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG — II konkurs w 2011 r. 2012/04/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2011 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
E-biznes - spotkania informacyjne i konsultacje 2012/04/02

W związku z rozpoczętym 26 marca 2012 r. konkursem projektów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkania informacyjne oraz do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - I konkurs 2012 roku 2012/03/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Zakończenie naboru do działania 8.2 PO IG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku 2012/03/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r. złożono 431 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 214 476 267,84 PLN, co stanowi 55 % kwoty alokacji przeznaczonej na I konkurs w 2012 r. tj. 390 816 800,00 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - II konkurs 2011 r. 2012/03/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2011 do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I etapu III rundy Działania 6.1 PO IG 2012/02/27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla I Etapu Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2012 roku 2012/02/24

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przypomina, iż trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie https://poig82.parp.gov.pl/ w terminie od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru — do godziny 16:30.

 
 
Listy nr 3 i 4 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania — Działanie 6.1 PO IG, II etap 2012/02/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 3 i 4 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Harmonogram konkursów w ramach POIG w roku 2012 2012/02/08

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prezentuje harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2012. Całkowita wartość alokacji w 2012 r. wyniesie ok. 3 710 000 000 zł.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 PO IG - II runda 2011 r. 2012/02/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w II rundzie 2011 roku.

Dofinansowanie otrzyma 45 projektów na łączną kwotę ponad 182 mln zł.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs 2012 roku 2012/01/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 
 
Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego do II etapu działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku 2012/01/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do II etapu Działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 2 stycznia 2012 roku o godz. 16.30.

Więcej informacji - http://poig.parp.gov.pl/index/more/24620

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG 2011/12/28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. złożono 746 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 326 468 597,13 PLN, co stanowi 241,59 % kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w 2011 r. tj. 135 131 750,00 PLN.

 
 
Harmonogram konkursów organizowanych przez PARP w roku 2012 2011/12/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że całkowita wartość alokacji w 2012r. wyniesie około 3 710 000 000 zł.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów znajduje się pod tym linkiem.

 
 
Lista nr 2 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania — Działanie 6.1 PO IG 2011/12/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 2 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dane archiwalne do 2011-11-16 2011/11/16
Dane archiwalne Strefy Beneficjenta do 2011-11-16.
 
 
Przypomnienie o spotkaniu informacyjnym w Warszawie dotyczącym Działania 8.1 PO IG - 17.11.2011r. 2011/11/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 17 listopada 2011 r. w Warszawie, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala AZALIA 1.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG 2011/11/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 3 do 28 października 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru — do godziny 16:30) złożono 761 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 354 330 947,49 PLN.

 
 
Ogłoszenie o konkursie projektów w ramach Działania 8.1 2011/10/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w terminie: od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

 
 
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla działania 6.1 PO IG 2011/10/28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do I etapu Działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku 2011/10/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do I etapu Działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 21 października 2011 roku o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach I etapu działania 6.1 POIG wpłynęło 780 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7 702 007,70 PLN.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG 2011/10/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r.

 
 
Jeszcze jeden konkurs z Działania 8.1 PO IG w 2011 roku. 2011/10/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w roku 2011 zostanie uruchomiony drugi konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG.

Więcej informacji - http://poig.parp.gov.pl/index/more/23592

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - Działanie 8.1 POIG 2011/10/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w I rundzie 2011 roku.

 
 
Trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG – II konkurs w 2011 roku 2011/10/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przypomina, iż trwa nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 3 października 2011 r. do 28 października 2011 r., w dniu zamknięcia naboru — do godziny 16:30.

 
 
Trwa nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 — III runda dla I etapu 2011/10/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przypomina, iż w dniu 17 października 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG — III runda dla I etapu. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 17 października 2011 r. do 4 listopada 2011 r., w dniu zamknięcia naboru — do godziny 16:30.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru w 2011 r. w ramach Działania 1.4 PO IG 2011/10/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że II nabór w 2011r. wniosków o dofinansowanie do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty 30 września 2011 r. W ramach naboru wpłynęło 588 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w Działaniu 1.4: 2 276 989 092 PLN.

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 — III runda dla I etapu 2011/10/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłasza III rundę aplikacyją konkursu projektów na realizację I etapu (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG — II konkurs 2011 roku 2011/09/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 
 
Lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru 2011 dla Działania 8.2 2011/08/29

W związku z zatwierdzeniem w dniu 19 sierpnia br. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2011 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem. Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 202 wnioski na łączną kwotę 87 617 651,83 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzona do dofinansowania w ramach I rundy 2011 r. - działanie 6.1 PO IG 2011/08/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 1.4 POIG 2011/08/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w I rundzie 2011 roku.

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda 2011/06/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na konkurs w ramach Działania 8.1PO IG 2011/06/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. złożono 1398 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 602 508 879,85 PLN, co stanowi 195,88 % kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w 2011 r. tj. 307 582 710,49 PLN.

 
 
Zatwierdzony zmodyfikowany wzór umowy dla wniosków rekomendowanych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku w Działaniu 1.4 POIG 2011/05/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zatwierdzony został zmodyfikowany wzór umowy dla wniosków rekomendowanych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku w Działaniu 1.4 POIG.

Wprowadzone w trakcie konkursu zmiany umowy są korzystniejsze dla przedsiębiorców. Ich wprowadzenie ma na celu znaczące przyspieszenie terminów rozliczania wniosków o płatność i w efekcie szybszą wypłatę dofinansowania, a także zmniejszenie liczby podpisywanych aneksów.

 
 
Dyskusja z ekspertem PARP - Rozliczanie projektów w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG 2011/04/27

29 kwietnia 2011r. (piątek) w godz. 10.00-11.00 na forum Portalu Wspieramy e-Biznes odbędzie się kolejna dyskusja z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotycząca rozliczania projektów w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Lista rankingowa dla Działania 8.2 nabór 2010 2011/04/21

W związku z zatwierdzeniem w dniu 18 kwietnia br. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru przeprowadzonego w 2010 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem. Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 245 wniosków na łączną kwotę 107 144 847,24 PLN.

 
 
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - rok 2011 2011/04/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Spotkania informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG 2011/04/20

W związku z planowanym na 18 kwietnia 2011 r. ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) PARP przeznaczyła dodatkowe środki dla RIF na organizację szesnastu spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w 2011 r. w ramach Działania 1.4 PO IG 2011/04/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że I nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty 8 kwietnia 2011 r. W ramach naboru wpłynęło 567 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4: 1.716.098.878,90 PLN.

 
 
160 innowacyjnych projektów na e-biznes otrzyma dofinansowanie 2011/03/25

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.

 
 
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2011 2011/03/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działania 1.4-4.1 PO IG - NABÓR 2010 runda I 2011/03/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. w ramach Działania 1.4 POIG. Z uwagi na dużą liczbę pozytywnie ocenionych projektów oraz dostępną w konkursie alokację do dofinansowania mogły być rekomendowane projekty, które uzyskały co najmniej 84,67 pkt. Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia.

 
 
Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - I runda w 2011 r. 2011/02/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza I w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

 
 
Komunikat dotyczący wniosków złożonych w ramach III rundy aplikacyjnej dla działania 6.1 POIG 2011/02/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2010 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Listy rankingowe

 
 
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 I runda aplikacyjna w 2011 r. 2011/02/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Harmonogram składania wniosków 2011r. do działań POIG 2010/12/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące podjęły decyzje o zatwierdzeniu harmonogramu konkursów w 2011 r. do działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków złożonych w ramach Działania 8.2 PO IG w 2010 r. 2010/12/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 listopada 2010 r.

W ramach Działania 8.2 POIG zarejestrowano 1 002 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 498 811 283, 46 zł.

 
 
Trwa nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2010 2010/11/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 informuje, iż w terminie: od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w 2010 r. w ramach Działania 1.4 PO IG 2010/11/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że I nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty 29 października 2010 r. W ramach naboru wpłynęło 619 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4: 1 971 231 133,71 PLN.

 
 
Rozpoczęcie naboru wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2010 2010/10/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 29 października 2010r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 
 
Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010/10/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż 1 października 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 października 2010 r. do 29 października 2010 r.

 
 
Spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - działanie 8.2 POIG - 15.X.2010 2010/10/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbedzie się 15 października 2010r. w Warszawie, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, sala 301.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG - rok 2010 2010/09/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 
 
Spotkania informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 POIG w Warszawie 2010/08/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na drugie spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2010 r. w Warszawie w Hotelu Kyriad.

 
 
Telefoniczny dyżur eksperta dla działania 8.1 PO IG 2010/07/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dotyczacym Działania 8.1 PO IG pod numerem telefonu 22 432 89 37 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, w ramach którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach w/w działania.

 
 
Spotkania informacyjne poświęcone wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 POIG 2010/07/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniu 20 lipca 2010 r.

Kolejne dwa spotkania odbędą się również w Warszawie w dniach 17 sierpnia oraz 14 września 2010 r.

 
 
Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej Działania 6.1 PO IG w 2010 r. 2010/06/23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 21 czerwca 2010r.

 
 
Komunikat w sprawie przedłużenia naboru do działania 6.1 POIG 2010/06/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 17 czerwca ok. godziny 18:00 nastąpiła przerwa w działaniu generatora wniosków do działania 6.1 PO IG spowodowana problemami technicznymi.

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych przywrócono sprawność generatora. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 21 czerwca br. do godziny 15.30.

 
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG 2010/06/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15.06.2010 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

 
 
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” 2010/06/01

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Nabór trwa od 31.05.2010 r. do 18.06.2010 r.*

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Regionalnej Instytucji Finansującej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, II p. w godz. 9:00-15:30.

 
 
Informacja o terminie rozpoczęcia naboru dla Działania 6.1 POIG 2010/05/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą właściwej dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy w terminie: od 31 maja 2010 r. do 18 czerwca 2010 r.

 
 
Spotkanie informacyjne poświęcone zasadom kontraktowania środków w zakresie Działania 6.1 "Paszport do eksportu" 2010/05/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom kontraktowania środków w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dniu 25 maja 2010r. w Warszawie w Centrum Konferencyjne Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, (IIIp., Sala 301).

 
 
Terminy ogłoszenia i naboru wniosków do działania 8.1 PO IG w roku 2010 2010/05/04

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG.

 
 
Terminy ogłoszenia i naboru wniosków do działania 8.2 PO IG w roku 2010 2010/05/04

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG.

 
 
Komunikat dotyczący konieczności ponownej oceny części projektów złożonych w ramach jesiennych konkursów działania 1.4-4.1 POIG 2010/04/26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że instytucje nadzorujące zadecydowały o konieczności ponownej oceny części projektów złożonych w ramach jesiennych konkursów działania 1.4-4.1 POIG.

 
 
Informacja o terminach rozpoczęcia naborów dla działania 8.1 i 8.2 POIG 2010/03/25

Planuje się, iż nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG rozpoczną się w II kw. 2010r. Terminy rozpoczęcia naborów zostaną ogłoszone w kwietniu br.

 
 
Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej Działania 6.1 PO IG w 2010 r. 2010/03/10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 5 marca 2010r.

W ramach Działania 6.1 POIG do Regionalnej Instytucji Finansującej działającej przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 259 098,80 PLN, w tym: 8 wniosków o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 79 998,80 PLN oraz 2 wnioski o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 179 100,00 PLN.

 
 
Podsumowanie III rundy aplikacyjnej działania 8.1 POIG 2010/03/04

W związku z ogłoszonymi na stronie PARP wynikami naboru wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. w działaniu 8.1 POIG, w poniższej tabeli prezentujemy wyniki osiągnięte w woj. podlaskim.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG Działanie 6.1 2010/02/23

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” - nabór wniosków od 15 lutego 2010 r. do 5 marca 2010r.

 
 
Komunikat dotyczący niedoboru środków w budżecie działania 4.4 2010/02/17

W związku z wystąpieniem niedoboru środków w budżecie Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku decyzji instytucji nadzorujących, z dniem 17.02.2010r. wstrzymuje proces zawierania aneksów oraz naboru nowych wniosków beneficjentów o zwiększenie kwoty dofinansowania wynikającej ze wzrostu kosztów kwalifikowanych projektów w wyniku spadku wartości kursu złotego.

 
 
Realizacja projektów w działaniu 8.1 przebiega zgodnie z harmonogramami 2010/02/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi projektów, które otrzymały dofinansowanie na usługi cyfrowe w tzw. działaniu 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawiane w oparciu o raport internetowy opublikowany w ostatnich dniach wskazujący na stopień realizacji projektów, informacje te prowadzą do wyciągania błędnych wniosków i nie pokazują jak w rzeczywistości realizowane są projekty z dofinansowaniem na e-usługi.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG Działanie 6.1 2010/02/15

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" - nabór wniosków od 15 lutego 2010 r. do 5 marca 2010 r.

 
 
Zlecenia płatności dotacji przez PARP 2010/02/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem z dnia 5 lutego 2010r. rozpoczęła składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla beneficjentów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Zawierania umów w ramach Działania 8.2 dla III rundy 2009r. 2010/02/12

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, iż Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczęły od 8 lutego 2010r. proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r.

 
 
Wstrzymanie naboru dla Działania 4.4 2010/02/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja Działania 4.4 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

 
 
Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu podpisywania umów ramach Działania 6.1 2010/02/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 8 lutego 2010r. Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną proces podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG dla wniosków złożonych w ramach III rundy w 2009 r., a zatwierdzonych w styczniu br.

 
 
Podpisywanie umów w 2010 r. z beneficjentami z ubiegłorocznych konkursów 8.1 POIG 2010/02/05

Podpisywanie umów w ramach ostatniego naboru z ubiegłego roku z przedsiębiorcami, którzy nie podpisali umowy do końca grudnia 2009 r. było uzależnione od wpisania w umowę zmian dotyczących systemu płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. PARP uzgodniła wzór umowy z Instytucją Pośredniczącą (MSWiA) uwzględniający powyższe zmiany.

 
 
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” - I runda aplikacyjna konkursu projektów w 2010 r. 2010/02/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportuw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013 ogłosiła I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

 
 
Działanie 1.4-4.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych – I runda w 2009r. 2010/01/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 22 stycznia 2010r. na stronie internetowej PARP umieszczono Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2009 r. dla Działania 1.4-4.1 PO IG.

Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. w ramach działania 1.4-4.1 POIG.

 
 
Działanie 6.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - III runda w 2009r. 2010/01/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 22 stycznia 2010r. na stronie internetowej PARP umieszczono listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 
 
Działanie 8.2 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - III runda w 2009r. 2010/01/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 stycznia 2010r. na stronie internetowej PARP umieszczono Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy w 2009 r. dla Działania 8.2 PO IG.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań 1.4-4.1 PO IG (przedsiębiorcy inni niż MSP) 2009/12/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach II rundy naboru dla Działań 1.4-4.1 PO IG (dla przedsiębiorców innych niż MSP ) do godziny 16:30 dnia 3 grudnia 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 89 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w ramach Działania 1.4: 111 158 943,49 zł.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań 1.4-4.1 PO IG (przedsiębiorcy z sektora MSP) 2009/12/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że II nabór wniosków o dofinansowanie do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców z sektora MSP), zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, został zamknięty 30 listopada 2009 r. o godzinie 15.30.

W ramach naboru wpłynęło 435 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4 — 714 190 991,65 PLN. Liczba wniosków oraz wnioskowana kwota wsparcia nie uwzględnia wniosków, które zostały wycofane przez Wnioskodawców w trakcie trwania naboru.

 
 
Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda w 2009r. 2009/11/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 listopada 2009r. na stronie internetowej PARP umieszczono Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy w 2009 r. dla Działania 8.1 PO IG.

 
 
Wstrzymanie naboru wniosków do Działania 8.1 POIG 2009/10/27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z przekroczeniem w dniu 26 października 2009 r. 130 % alokacji przewidzianej na III rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 135.398.342,85zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 29 października 2009 r. włącznie.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków do Działania 8.2 2009/10/26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 23 października 2009r. W ramach Działania wpłynęły 604 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 314.374.261,12 zł.

 
 
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków w ramach Działania 8.1 2009/10/26

PARP przypomina, iż zgodnie z ogłoszeniem o naborze wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG przyjmowane są w godzinach 9:00-15:30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach naboru, wnioski zostaną przyjęte od wszystkich oczekujących, natomiast wnioski przyjęte po godzinie 15:30 zostaną zarejestrowane dnia następnego*.

 
 
Wnioski w III naborze Działania 8.1 będą przyjmowane co najmniej do 29 października br. 2009/10/24

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e–usługi w ramach Działania 8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż wnioski w konkursie rozpoczynającym się w najbliższy poniedziałek tj. 26 października br. można składać osobiście ale również kurierem oraz pocztą.

Wszystkie wnioski dostarczone kurierem oraz pocztą danego dnia zostaną zarejestrowane w dniu dostarczenia. Jednocześnie informujemy, że wnioski w tym konkursie będą przyjmowane co najmniej do czwartku tj. 29 października 2009 r. oraz że wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków POIG 2009/10/22

Przypominamy o trwających naborach wniosków o dofinansowanie do następujących działań PO IG:

 • 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” – nabór od 05.10.2009 r. do 23.10.2009r.
 • 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” – nabór od 28.09.2009 r. do 30.10.2009r.

Informujemy o zbliżających się terminach nowych konkursów w ramach PO IG:

 • 8.1 PO IG„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – nabór od 26.10.2009 r. do 13.11.2009 r. (termin ten ulegnie skróceniu w przypadku przekroczenia 130% alokacji na konkurs)
 • 1.4 PO IG„Wsparcie projektów celowych” i 4.1 PO IG „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – nabór dla MSP od 01.11.2009 r. do 30.11.2009 r.*
 • 1.4 PO IG„Wsparcie projektów celowych” i 4.1 PO IG „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – nabór dla przedsiębiorców innych niż MSP – od 16.11.2009 r. do 14.12.2009 r.*
 
 
Komunikat w sprawie wydatkowanie otrzymanych zaliczek 2009/10/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z uprzejmą prośbą, o podjęcie działań, które spowodują wydatkowanie całości otrzymanych zaliczek w ramach realizowanych przez Państwa projektów do końca roku 2009.

 
 
Od stycznia 2010 r. wypłat refundacji i zaliczek będzie dokonywał BGK 2009/10/20

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy Działania 6.1 w 2009 r. 2009/10/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała na swoich stronach internetowych zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Lista znajduje się pod następującym adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/12081

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 16 października 2009 r. 2009/10/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 16 października 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 208 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 109.032.984,71 zł.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 8.2 PO IG w II rundzie aplikacyjnej 2009 r. 2009/10/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

 
 
Zamknięcie naboru dla Działania 6.1 2009/10/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 9 października 2009 r.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 13 października 2009 r. 2009/10/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 13 października 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 152 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 80.399.770,80 zł.

 
 
III runda aplikacyjna konkursu projektów w 2009 r. w ramach Działania 8.1 2009/10/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013 ogłosiła III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 9 października 2009 r. 2009/10/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 9 października br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 122 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 58 896 677.43 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 6 października 2009 r. 2009/10/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 6 października 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 66 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 34 401 715.30 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG - na dzień 6.10.2009 r. 2009/10/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 6 października 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 132 wnioski o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 1 276 085.60 PLN oraz 13 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 1 792 273, 41 PLN.

 
 
Nabór wniosków do działania 1.4-4.1 POIG runda II w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP 2009/10/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

 
 
Nabór wniosków do działania 1.4-4.1 POIG runda II w roku 2009 dla MSP 2009/10/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG — na dzień 29.09.2009 r. 2009/10/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 29 września 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 936 965,60 PLN oraz 10 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 1 271 105,00 PLN.

 
 
Działanie 8.2 PO IG - ogłoszenie III rundy aplikacyjnej w 2009 r. 2009/09/29

Informujemy, iż 21 września 2009r. na stronie internetowej PARP zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009r. konkursu projektów Działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 5 października 2009r. i potrwa nie dłużej niż do dnia 23 października 2009 r.

 
 
Harmonogram składania wniosków 2009/09/28

Poniżej przedstawiamy aktualny (stan na dzień 17 września 2009 r.) harmonogram składania wniosków dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) dla działań wdrażanych prze RIF.

 
 
III runda aplikacyjna Działania 6.1 POIG 2009/09/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III rundę aplikacyjną wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" w roku 2009. Wnioski można składać w terminie od 14 września 2009 r. do 9 października 2009r. w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF).

Szczegółowe informacje aktualizowane na bieżąco znajdują się na stronie:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/862

 
 
Komunikat w sprawie zmiany terminu III rundy aplikacyjnej dla Działania 8.1 PO IG 2009/08/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dokonała zmiany terminu naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Komunikat w sprawie wypłaty zaliczek dla beneficjentów działania 8.1 PO IG 2009/08/31

Olbrzymie zainteresowanie dotacjami z działania 8.1 sprawiło, że w ramach zaliczkowania wykorzystano aktualnie dostępne środki, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała na realizację płatności dla beneficjentów tego działania. Do tej pory dokonano płatności zaliczek w wysokości około 8,5 mln zł. Wprowadzone ułatwienia w finansowaniu projektów ze środków europejskich sprawiły, że w ramach działania 8.1 wypłacono największy odsetek zaliczek we wszystkich działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez PARP – blisko 30 proc. sumy wszystkich zaliczek przekazanych beneficjentom dotacji.

 
 
Komunikat w sprawie zwiększenia budżetu w ramach I rundy aplikacyjnej 2009 r. w działaniu 4.4 2009/08/21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) na zwiększenie budżetu w ramach I rundy aplikacyjnej 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.) w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania PO IG 4.4 - I runda 2009 r. 2009/08/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem ocena projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

 
 
PARP pomaga firmom prawidłowo przygotować dokumentację środowiskową 2009/08/10

Przedsiębiorcy, którzy są w trakcie rozliczania projektów inwestycyjnych lub zamierzają złożyć wniosek o płatność będą mogli skorzystać z praktycznych wskazówek, jak przygotować do rozliczenia dokumentację w ramach projektów, w których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
 
Konkurs na e-usługę 2009/08/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" i Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę i innowacyjną technologię B2B.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków do Działania 8.1 POIG 2009/07/20

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 16 lipca 2009r.

W ramach Działania wpłynęło 1 329 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 898.017.530,62 zł.

 
 
Informacja o planowanym wstrzymaniu naboru wniosków do Działania 8.1 POIG 2009/07/14

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przekroczeniem w dniu 13 lipca 2009 r. 130 % alokacji przewidzianej na II rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 144.315.644,29 zł., wnioski o dofinansowanie mogą być przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 16 lipca 2009 r. włącznie.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków złożonych do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. 2009/07/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 10 lipca 2009r.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. - na dzień 9 lipca 2009r. 2009/07/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 9 lipca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 138 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.511.476.00 zł.

 
 
Przypomnienie o naborze wniosków do POIG 2009/07/09
 • Przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 6.1PO IG „Paszport do eksportu” - nabór wniosków od 15 czerwca 2009 r. do 10 lipca 2009 r.

 • Przypominamy o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
nabór wniosków od 13 lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r.*

 
 
Telefoniczny dyżur eksperta PARP dla Działań 8.1 i 8.2 2009/07/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. Działania 8.1 i 8.2 PO IG w dniach 9, 10, 13, 14 i 15 lipca 2009r. w godzinach 10:00-16:00 pod numerem telefonu 022 432 71 57 zostanie uruchomiony dodatkowy dyżur eksperta, podczas którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dot. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach w/w działań.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 6 lipca 2009 r. 2009/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 6 lipca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 777.077,00 zł.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków złożonych do Działania 8.2 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. 2009/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 lipca 2009r. W ramach Działania wpłynęły 323 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 170.789.174.59 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 3 lipca 2009 r. 2009/07/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 PO IG do dnia 3 lipca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 71 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 685 477,00 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 3 lipca 2009 r. 2009/07/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 PO IG do dnia 3 lipca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 308 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 163 510 797,68 zł

 
 
Przypomnienie o trwających naborach wniosków do POIG 2009/07/01

Przypominamy o trwających naborach wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 1. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”
  - nabór wniosków od 15 czerwca 2009 r. do 10 lipca 2009 r. (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze po osiągnięciu 120% alokacji na konkurs).

 2. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
  - nabór wniosków od 15 czerwca 2009 r. do 3 lipca 2009 r. (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze po osiągnięciu 130% alokacji na konkurs).
 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 30 czerwca 2009 r. 2009/07/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 30 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 85 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 45.521.098,64 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. - na dzień 30 czerwca 2009 r. 2009/07/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 30 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 48 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 469.477,00 zł.

 
 
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG (I runda w 2009 roku) 2009/07/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 roku (09.03.2009-03.04.2009).

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 2009/06/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.06.2009r. ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu w terminie od 13 lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r.*

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 8.2 PO IG - na dzień 23 czerwca 2009r. 2009/06/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 23 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 22.673.796,97 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG - na dzień 23 czerwca 2009 r. 2009/06/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 23 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 214.800,00 zł.

 
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG 2009/06/22

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełniąca obowiązki Regionalnej Instytucji Finansującej dla wdrażania Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów.

 
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG 2009/06/22

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełniąca obowiązki Regionalnej Instytucji Finansującej dla wdrażania Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie projektów.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG w ramach II rundy - na dzień 18 czerwca 2009r. 2009/06/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 18 czerwca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 15.138.799,18 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy - na dzień 18 czerwca 2009 r. 2009/06/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 18 czerwca 2009r. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 148.800,00 zł.

 
 
Trwa nabór wniosków do POIG 2009/06/19

Przypominamy o trwających naborach wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 1. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”
  - nabór wniosków od 15 czerwca 2009r. do 10 lipca 2009r. (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze po osiągnięciu 120% alokacji na konkurs).

 2. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
  - nabór wniosków od 15 czerwca 2009r. do 03 lipca 2009r. (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze po osiągnięciu 130% alokacji na konkurs).
 
 
Zatwierdzono kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach POIG 2009/06/19

9 czerwca 2009 r. zatwierdzono kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmodyfikowane kryteria będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych w kolejnych naborach wniosków o dofinansowanie (ogłoszonych po dacie zatwierdzenia ww. zmian do kryteriów) za wyjątkiem działań realizowanych w trybie ciągłym. W przypadku działań z ciągłym naborem wniosków zmiany w kryteriach wyboru projektów wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Działanie 8.1 PO IG — rundy aplikacyjne w 2009 roku 2009/06/18

Informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG ustanowiono dodatkowy termin naboru wniosków:

 1. II runda aplikacyjna
  − ogłoszenie naboru — 29 czerwca 2009 r.
  − rozpoczęcie naboru — 13 lipca 2009 r.
  − zakończenie naboru — 31 lipca 2009 r.
 2. III runda aplikacyjna
  − ogłoszenie naboru — 14 września 2009 r.
  − rozpoczęcie naboru — 28 września 2009 r.
  − zakończenie naboru — 16 października 2009 r.
 
 
Lista rankingowa projektów I rundy Działania 6.1 POIG 2009/06/15

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości :

http://www.parp.gov.pl/index/more/9745

została zamieszczona lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy działania 6.1 „Paszport do eksportu" w Programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 
 
Komunikat w sprawie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG 2009/06/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzone przez Instytucja Zarządzającą listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy 2009 roku w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Zatwierdzono 346 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 208 021 085,28 PLN. W ramach pierwotnego budżetu konkursu (140 901 760,00 PLN) sfinansowanoby 221 projektów na kwotę 140 766 150,93 PLN. Zwiększona o kwotę 67 119 325,28 PLN alokacja pozwoli sfinansować dodatkowe 125 projektów.

 
 
Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG runda II w roku 2009 2009/06/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu".

 
 
Nabór wniosków do działania 8.2 POIG w roku 2009 runda II 2009/06/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

 
 
Nabór wniosków do Działania 4.2 PO IG w roku 2009 - runda II 2009/06/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.)

ogłasza II rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów w ramach działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

 
 
Nabór ekspertów zewnętrznych do działania 8.1 i 8.2 PO IG 2009/06/02

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
PARP będzie zwiększał dofinansowanie 2009/05/26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki na zwiększenie kwoty dofinansowania w zawartych w ubiegłym roku umowach z przedsiębiorcami w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Zwiększenie kwoty dofinansowania jest możliwe jedynie w przypadkach wzrostu kosztów kwalifikowanych projektów w wyniku spadku wartości kursu złotego. W związku z tym budżet ubiegłorocznego konkursu w działaniu 4.4 został zwiększony o ok. 142 mln złotych i wynosi ok. 2,8 mld złotych.

 
 
Ruszają bony na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm 2009/05/19

Od 18 maja 2009r. przyjmowane są wnioski do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 "Bon na innowacje". Wnioski będą przyjmowane przez PARP do 15 sierpnia 2009r., bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.

Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Budżet programu w 2009r. wynosi 7,65 mln PLN i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może otrzymać dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych tylko raz w trakcie trwania całego programu czyli w latach 2008- 2010. PARP planuje, że z tej formy pomocy skorzysta w tym roku ok. 510 najmniejszych firm. W ubiegłorocznej edycji, która była formą pilotażu ze względu na krótki czas procedury konkursowej, wypłacono wsparcie 82 przedsiębiorcom.

 
 
Harmonogram składania wniosków POIG 2009/05/15

Za Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiamy aktualny harmonogram składania wniosków do obsługiwanych przez RIF działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - stan na dzień 11 maja 2009r.

 
 
Informacja o ilości wniosków złożonych w ramach działania 4.4 POIG 2009/05/07

Informujemy, że w I rundzie aplikacyjnej w 2009r. (02.03.2009r. — 15.04.2009r.) w ramach Działania 4.4 POIG w skali kraju złożono 321 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5 001 732 437,56 zł.

W województwie podlaskim w ramach działania 4.4 POIG złożono 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 253 636 063,00 zł.

 
 
Zwiększenie kwoty alokacji przewidzianej na I rundę działania 8.1 POIG w 2009 r. 2009/04/24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że każda firma, która złożyła wniosek w pierwszym tegorocznym konkursie o dofinansowanie w działaniu 8.1 i pozytywnie przejdzie ocenę formalną oraz merytoryczną otrzyma dotację.

W pierwszej w 2009 r. rundzie aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) działanie 8.1 zakładana kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania między przedsiębiorcami wynosiła 141 mln zł. Konkurs jednak cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już pierwszego dnia składania wniosków, tj. 2 marca, przedsiębiorcy przekroczyli 130% przewidzianego budżetu. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 824 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 500 mln zł.

 
 
Przypomnienie o naborze wniosków w ramach PO IG 2009/04/09

Przypominamy o naborze wniosków w ramach PO IG:

 • Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”:
  od 02 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych www.parp.gov.pl i www.pfrr.pl

 
 
Udzielanie zaliczek do konkursów w ramach POIG 2009/04/09

Za Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że w dokumentacji do konkursów organizowanych przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostały zamieszczone szczegółowe informacje na temat udzielania zaliczek.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod następującymi adresami:

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG 2009/04/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 kwietnia 2009r. W ramach Działania w skali kraju wpłynęło 376 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 179.157.043,67 zł.

W województwie podlaskim do działania 8.2 POIG złożono 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 815 817,48zł.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/04/03

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 1. Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: od 02 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009r.

 1. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”: od 09 marca 2009 r. do 03 kwietnia 2009 r.*
 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 2009/04/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 PO IG do dnia 2 kwietnia 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 256 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 122.558.073,20 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach Działania 6.1 PO IG 2009/04/01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 31 marca br.

W ramach Działania w skali kraju wpłynęło 305 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2.875.917,68 zł.

W województwie podlaskim złożono 6 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 57 600,00 zł.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 2009/03/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 30 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.496.239,49 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 2009/03/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 30 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 211 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 102.278.239,47 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 2009/03/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 27 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.118.663,19 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 2009/03/31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 27 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 198 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 94.250.631,14 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/03/30

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 1. Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: od 02 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009r.

 1. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”: od 16 lutego 2009 r. do 31 marca 2009r.*

 1. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”: od 09 marca 2009 r. do 03 kwietnia 2009r.*
 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 2009/03/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 26 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 101 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 949 583,19 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 2009/03/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 PO IG do dnia 26 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 191 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 90 550 502,04 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/03/26

UWAGA jeszcze tylko kilka dni!

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 1. Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”:
  od 02 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009 r.

 1. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”:
  od 16 lutego 2009 r. do 31 marca 2009 r.*

 1. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”:
  od 09 marca 2009 r. do 03 kwietnia 2009 r.*
 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG - na dzień 24.03.2009r. 2009/03/26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 24 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 180 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 85.295.178,54 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG - na dzień 24.03.2009r. 2009/03/26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 24 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 713 072,99 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 8.2 PO IG - na dzień 20.03.2009r. 2009/03/23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 PO IG do dnia 20 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 164 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 78.303.674,10 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 6.1 PO IG - na dzień 20.03.2009r. 2009/03/23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 PO IG do dnia 20 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 608 882,99 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG - na dzień 18.03.2009 r. 2009/03/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 18 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 52 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 495.753,00 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF. Kolejne komunikaty o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków będą publikowane na stronie internetowej PARP.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 8.2 PO IG - na dzień 18.03.2009 r. 2009/03/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 18 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 73.137.587,46 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF. Kolejne komunikaty o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków będą publikowane na stronie internetowej PARP.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/03/18

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 • Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: od 02 marca 2009r. do 15 kwietnia 2009r.
 • Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”: od 16 lutego 2009r. do 31 marca 2009r. *
 • Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”: od 09 marca 2009r. do 03 kwietnia 2009r. *
 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 6.1 PO IG - na dzień 13.03.2009 r. 2009/03/16

Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 6.1 PO IG do dnia 13 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 45 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 428 953,00 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 8.2 PO IG - na dzień 13.03.2009 r. 2009/03/16

Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 13 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 130 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 62.333.981,67 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 8.2 PO IG - na dzień 10.03.2009r. 2009/03/12

Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 10 marca br. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 40.459.248,64 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 3 kwietnia 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 130 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 168.345.600,00 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 6.1 PO IG - na dzień 10.03.2009r. 2009/03/12

Uprzejmie informujemy, że w ramach Działania 6.1 PO IG do dnia 10 marca 2009r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 380 953,00 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 120 % alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej, tj. kwoty 35.609.770,66 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków w ramach działania 8.1 POIG 2009/03/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca 2009r.

W ramach Działania wpłynęły 822 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 492.081.370,17 PLN.

 
 
Przypomnienie o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/03/04

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 1. Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: od 02 marca 2009r. do 15 kwietnia 2009r.
 2. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”: od 16 lutego 2009r. do 31 marca 2009r. *
 3. Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”: od 02 marca 2009r. do 05 marca 2009r.
 4. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”: od 09 marca 2009r. do 03 kwietnia 2009r. *
 
 
Komunikat o planowanym wstrzymaniu naboru wniosków do Działania 8.1 POIG 2009/03/03

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 2 marca 2009r. 130% środków w ramach alokacji przewidzianej na I rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 140 901 760,00 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 5 marca 2009 r. włącznie.

 
 
Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o zaliczkę w ramach Działania 8.1 PO IG 2009/03/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w zamieszczonym wzorze umowy zostanie uwzględniona możliwość i warunki ubiegania się przez Beneficjentów o płatności zaliczkowe w ramach Działania 8.1 PO IG.

 
 
Informacja o naborach wniosków w ramach PO IG 2009/02/27

Przypominamy o naborach wniosków w ramach PO IG:

 1. Działanie 4.4 PO IG „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”:
  od 02 marca 2009r. do 15 kwietnia 2009r.

 2. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”:
  od 16 lutego 2009 r. do 31 marca 2009r.

 3. Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”:
  od 02 marca 2009r. do 31 marca 2009r.

 4. Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”:
  od 09 marca 2009r. do 03 kwietnia 2009r.
 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG 2009/02/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów w ramach Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Nabór wniosków potrwa od 09 marca 2009 r. do 03 kwietnia 2009 r., z zastrzeżeniem, iż PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 03 kwietnia 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronie internetowej RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG 2009/02/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów w ramach Działania 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Nabór wniosków potrwa od 02 marca 2009r. do 31 marca 2009r., z zastrzeżeniem, iż PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 marca 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronie internetowej RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

 
 
Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG 2009/02/25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną w 2009r. konkursu projektów w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Nabór wniosków potrwa od 02 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009 r. Wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego należy przesyłać na adres lub składać w biurze Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, II p. w godz. 9:00-15:30.

 
 
Bezpłatne usługi dla Wnioskodawców w ramach działań 4.2 i 4.4 PO IG 2009/02/18

Przedsiębiorcy, zamierzający złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, mogą skorzystać z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI), którzy sprawdzą, czy projekt co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka.

 
 
PARP ogłosił I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 6.1 2009/02/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną w 2009r. konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Nabór wniosków potrwa od 16 lutego 2009r. do 31 marca 2009 r., z zastrzeżeniem, iż PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 marca 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronie internetowej RIF.

 
 
Uruchomienie Działania 6.1 POIG 2009/02/04

Informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została informacja o planowanym uruchomieniu Działania 6.1 POIG. Dodatkowo zostały podwieszone wersje robocze dokumentów.

Planowane terminy uruchomienia:

 • 5 lutego 2009r. - ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej PARP oraz w prasie,
 • 16 lutego 2009r. - rozpoczęcie naboru wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej.
 
 
Komunikat w sprawie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG 2009/01/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowane listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wnioski z datą kompletności w okresie: 15.09.2008-19.09.2008, 22.09.2008-26.09.2008, 29.09.2008-03.10.2008 r.).

 
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 2008/12/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na swoich stronach zaktualizowane listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wnioski z datą kompletności w okresie 15.09.2008-19.09.2008, 22.09.2008-26.09.2008, 29.09.2008-03.10.2008, 06.10.2008-10.10.2008).

 
 
Lista dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy w ramach działania 8.1 POIG 2008/12/19

W związku z kompletowaniem ostatecznych protokołów w ramach działania 8.1 POIG, informujemy, iż wnioskodawcy których projekty zostaną rekomendowane do wsparcia otrzymają od RIF pismo potwierdzające ten status oraz prośbę o uzupełnienie dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy t.j:

 
 
Lista dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy w ramach działania 8.2 POIG 2008/12/19

W związku z kompletowaniem ostatecznych protokołów w ramach działania 8.2 POIG, informujemy, iż wnioskodawcy których projekty zostaną rekomendowane do wsparcia otrzymają od RIF pismo potwierdzające ten status oraz prośbę o uzupełnienie dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy t.j:

 
 
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” 2008/11/17

W związku ze zbliżającym się naborem projektów Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Wdrażająca dla działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) zamierza przeprowadzić szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z województwa podlaskiego. Szkolenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008r., w godzinach 9.00-16.00, w Hotelu Villa Tradycja w Białymstoku, przy ul. Włókienniczej 5.

 
 
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG 2008/10/17

Informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 15 października br. W ramach działania wpłynęły 284 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 122.185.589,44 PLN.

W województwie podlaskim złożonych zostało 24 wnioski na kwotę dofinansowania 11 072 787,55 zł. Stanowi to 14,99% alokacji na ten konkurs oraz 9,06% wartości wszystkich wniosków złożonych w tym roku.


 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.2 PO IG na dzień 09.10.2008 r. 2008/10/13

Do 9 października 2008r. do Regionalnych Instytucji Finansujących w ramach działania 8.2 POIG wpłynęło 74 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 32 153 267,02 zł (ok. 43% alokacji).

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu nabór wniosków do działania zostanie wstrzymany po osiągnięciu poziomu 100% alokacji dla działania 8.2 POIG na rok 2008, tj. kwoty 73.876.000zł, lecz nie później niż 15 października 2008 r.

 
 
Wyniki oceny formalnej wniosków do Działania 4.4 POIG 2008/10/01

Informujemy że zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z 493 złożonych wniosków o dofinansowanie ocenie formalnej podlegały 492 projekty. Jeden wniosek został wycofany przez przedsiębiorcę. W wyniku dokonanej oceny formalnej 472 projekty na kwotę 6 037 464 326,60 zł zostały pozytywnie ocenione i przekazane do oceny merytorycznej, o wynikach której przedsiębiorcy powinni zostać poinformowani w listopadzie 2008r.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.2 PO IG na dzień 26.09.2008 r. 2008/10/01

Do 26 września 2008r. do Regionalnych Instytucji Finansujących w ramach działania 8.2 POIG wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 21.764.444,50 zł(ok. 30 % alokacji).

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu nabór wniosków do działania zostanie wstrzymany po osiągnięciu poziomu 100% alokacji dla działania 8.2 POIG na rok 2008, tj. kwoty 73.876.000,00 zł.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.1 i 8.2 PO IG na dzień 23.09.2008 r. 2008/09/24

Uprzejmie informujemy, że związku z przekroczeniem w dniu 23 września 2008 r. 100% alokacji przewidzianej dla Działania 8.1 PO IG tj. kwoty 123.646.000,00 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 26 września 2008r.

W ramach działania 8.2 PO IG do dnia 22 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 16.203.621,10 zł, czyli ok. 22 % alokacji na ten konkurs.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.1 i 8.2 PO IG na dzień 19.09.2008 r. 2008/09/23

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 września 2008r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło:

 • 233 wniosków w ramach działania 8.1 na łączną kwotę 100.965.080,07 zł
 • 38 wnioski w ramach działania 8.2 na łączną kwotę 16.203.621,10 zł

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu nabór wniosków do działań 8.1 i 8.2 zostanie wstrzymany po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji na rok 2008, tj. kwoty 123 646 000 zł dla działania 8.1 oraz 73.876.000 zł dla 8.2.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.1 i 8.2 PO IG na dzień 18.09.2008 r. 2008/09/19

Uprzejmie informujemy, że do dnia 18 września 2008r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło:

 • 189 wniosków w ramach działania 8.1 na łączną kwotę 82.114.031,28 zł
 • 32 wnioski w ramach działania 8.2 na łączną kwotę 13.548.905,70 zł

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu nabór wniosków do działań 8.1 i 8.2 zostanie wstrzymany po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji na rok 2008, tj. kwoty 123 646 000 zł dla działania 8.1 oraz 73.876.000 zł dla 8.2.

 
 
Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania 8.1 i 8.2 PO IG na dzień 17.09.2008 r. 2008/09/18

Uprzejmie informujemy, że do dnia 17 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło:

 • 160 wniosków w ramach działania 8.1 PO IG na łączną kwotę 68.205.195,17 zł.
 • 28 wniosków w ramach działania 8.2 PO IG na łączną kwotę 12.838.757,70 zł.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu nabór wniosków do działań 8.1 i 8.2 zostanie wstrzymany po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji na rok 2008, tj. kwoty 123 646 000 zł dla działanie 8.1 oraz 73.876.000 zł dla 8.2.

 
 
Wnioski do działań 8.1 i 8.2 w formacie Word 2008/09/16

W związku z problemami związanymi z dostępnością do serwera PARP, a tym samym do generatora wniosków do działania 8.1 oraz 8.2 POIG uprzejmie informujemy, iż PARP dopuścił przyjmowanie wniosków w formacie Word.

Przypominamy także iż pozostałe wymogi procedury przyjmowania wniosków zawarte w regulaminach i instrukcji wypełniania wniosku pozostają bez zmian.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 POIG 2008/09/08

W terminie 15 września 2008r. – 15 października 2008r. PFRR jako RIF podlaski będzie przeprowadzać nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MSP na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.1 POIG 2008/09/08

15 września 2008r. PFRR jako RIF podlaski rozpoczyna nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

 
 
Nabór na ekspertów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG 2008/08/28

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowy nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski w Komisjach Konkursowych, które będę powołane w RIF w ramach Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG). Ogłoszenie dostępne jest pod adresem:

www.parp.gov.pl/index/more/4439

 
 
Informacja o ocenie wniosków do Działania 4.4 POIG 2008/08/14

W dniu 31.07.2008r. upłynął termin na składanie przez przedsiębiorców, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Była to I runda aplikacyjna Działania 4.4, w trakcie której łącznie złożono 493 projekty na kwotę 6.300.852.606,92 PLN. Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, w porównaniu do innych regionów Polski wykazali się dużym, ponad 4% zainteresowaniem dotacjami na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Podlascy przedsiębiorcy złożyli 20 wniosków o dotację na kwotę 332 830 362,23 PLN.

W chwili obecnej wszystkie wnioski o dofinansowanie są w trakcie oceny formalnej. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie do dnia 29.08.2008r.

 
 
Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2008/07/08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (szczegóły na stronie www.parp.gov.pl/index/more/4439).

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS