01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Europejskie Centrum Konsumenckie 2014/05/19

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii.

ECK jest odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji o systemie ochrony konsumentów na wspólnym rynku europejskim oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. ECK ściśle współpracuje z europejskimi i krajowymi władzami oraz organizacjami w sektorze ochrony konsumentów. ECK stanowi zarazem łącznik pomiędzy indywidualnymi konsumentami mieszkającymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej a różnymi organizacjami i władzami rozwiązującymi problemy konsumentów w wymiarze indywidualnym i publicznym.

Centrum umożliwia szeroki dostęp do informacji, a także upowszechnia tematykę konsumencką. Łączy projekty krajowe (informowanie i udzielanie porad) z unijnymi (sprawy transgraniczne i udzielanie porad w odniesieniu do innych państw członkowskich UE). Zadania, które realizuje ECK:

 • budowanie wiedzy konsumentów poprzez przekazywanie informacji o dostępnych środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii;
 • poradnictwo prawne;
 • polubowne rozwiązywanie skarg transgranicznych (cross-border cases);
 • popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR);
 • prowadzenie wspólnych z mediami akcji o tematyce konsumenckiej;
 • wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu unijnym;
 • gromadzenie szczegółowych informacji o instytucjach Unii Europejskiej i poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich oraz o historii prawa konsumenckiego;
 • informowanie przedsiębiorców i innych środowisk opiniotwórczych o prawach oraz obowiązkach konsumentów;
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych;
 • ścisła współpraca w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net);
 • współpraca z innymi sieciami europejskimi takimi jak: Solvit i FIN-NET.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://www.konsument.gov.pl/

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS