01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Pierwszy nabór w Programie Europa Środkowa już blisko 2014/12/08

Instytucje publiczne oraz prywatne, które mają pomysł na współpracę międzynarodową w dziedzinie innowacji, strategii niskoemisyjnych, środowiska i kultury oraz transportu będą mogły starać się o środki finansowe na wdrożenie swoich idei już w lutym 2015 r. w ramach pierwszego naboru wniosków.

Program Interreg zarządzany przez miasto Wiedeń wspiera transnarodową kooperację między regionami 9 krajów od 2007 r. w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Wspierana jest współpraca partnerów z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Niemiec i Włoch. Minimalne wymagania w zakresie nawiązywania współpracy w ramach programu to 3 partnerów z minimum 3 krajów.

Do głównych celów programu należą wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

  • Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług bez względu na terytorium, do którego przynależą.
  • Integracja z kolei implikuje usunięcie barier ograniczających swobodny ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.
  • Konkurencyjność zaś obejmuje czynniki „miękkie" pozytywnie wpływające na działalność gospodarczą (jakość życia, zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci itd.), a także na osiągnięcie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Główne cele programu będą realizowane przez takie cele cząstkowe jak wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności oraz podniesienie jakości środowiska i rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy Środkowej.

Na wsparcie projektów latach 2014-2020 w ramach programu przeznaczono ok. 231 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy poziomie finansowania 80% dla partnerów z Austrii, Niemiec Włoch oraz 85% dla pozostałych, w tym z Polski. Na pierwszy nabór, który planowany jest w lutym 2015 r. program przeznaczy 80 mln euro. Termin rozpoczęcia pierwszego naboru jest orientacyjny - program oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Szersze informacje na temat programu, łącznie z dokumentacją oraz bazą propozycji współpracy można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Opracował:

Wojciech Szmit
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS