01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - CEDEFOP - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 2012/12/05

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) jest jedną z pierwszych wyspecjalizowanych i zdecentralizowanych agencji europejskich, utworzonych w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy naukowej i technicznej oraz możliwości wymiany poglądów między różnymi partnerami europejskimi.

CEDEFOP to centrum zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym w Unii Europejskiej. Nazwa CEDEFOP jest skrótem od pierwszych liter w języku francuskim Centre Européen pour le veloppement de la Formation Professionnelle. Zostało utworzone w 1975 roku przez Radę Unii Europejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej jako samodzielny instytut z siedzibą w Berlinie. W 1995 Cedefop został przeniesiony do Salonik. Centrum posiada biuro łącznikowe w Brukseli.

Zadaniem CEDEFOP jest promowanie oraz rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej. Spełnia ono także rolę centrum informacyjnego Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

CEDEFOP wspiera Komisję Europejską, a także państwa członkowskie w promocji i rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia przez całe życie. Do zadań organizacji należy m.in.:

  • zbieranie i analizowanie informacji na temat systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach UE, a także przeprowadzanych badań i wydanych publikacji w tej dziedzinie,
  • inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych,
  • promowanie przykładów dobrych praktyk,
  • wspieranie międzynarodowej współpracy, mającej na celu wypracowanie wspólnych innowacyjnych rozwiązań problemów z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • upowszechnianie posiadanych informacji oraz tworzenie forum do dyskusji i swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń.Zgodnie z decyzją ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie na lata 2008 – 2013 oznacza to koordynację, w imieniu Komisji, skonsolidowanych wizyt studyjnych dla ekspertów i urzędników, dyrektorów placówek oświatowych i szkoleniowych, koordynację placówek świadczących usługi w zakresie poradnictwa i poświadczania doświadczenia zawodowego, a także partnerów społecznych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

CEDEFOP prowadzi szeroką działalność wydawniczą publikując w ramach serii wydawniczych rezultaty projektów badawczych, raporty tematyczne dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym i inne opracowania. Trzy razy do roku Cedefop wydaje European Journal Vocational Training i periodyk Cedefop Info, w których zamieszczane są artykuły prezentujące międzynarodowe projekty, najnowsze badania, innowacyjne praktyki i inne aktualne kwestie z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

CEDEFOP udostępnia informacje również w formie elektronicznej poprzez swoje strony internetowe i bazy danych, a także organizując liczne konferencje, seminaria i warsztaty.

CEDEFOP zarządza ponadto wspólnotowym programem wizyt studyjnych, mających na celu promowanie wzajemnego zrozumienia systemów i założeń kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach europejskich oraz stymulowanie wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za kształcenie i doskonalenie zawodowe w krajach UE.

Więcej informacji: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
tel: 85 682 51 87
e-mail:
orzechowska@pfrr.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS