01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Europejskie Obserwatorium Ryzyka 2012/01/26

W ramach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy działa Europejskie Obserwatorium Ryzyka, którego celem jest zidentyfikowanie nowych i pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w celu podniesienia aktualności i skuteczności środków zapobiegawczych. Działania Obserwatorium organizowane są wokół czterech głównych obszarów:

  1. Przewidywania nowych i pojawiających się zagrożeń
  2. Badania przedsiębiorstw (ESENER)
  3. „BHP w liczbach”: określenie i analiza tendencji
  4. Wspierania koordynacji badań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w UE

Przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń

Przewidywanie zagrożeń jest głównym celem określonym dla Europejskiego Obserwatorium Ryzyka we wspólnotowej strategii na lata 2007-2012. W tym celu Obserwatorium gromadzi i analizuje informacje, oraz przekazuje je docelowym odbiorcom: decydentom i naukowcom. Niezbędne informacje w celu zidentyfikowania nowych i pojawiających się zagrożeń pochodzą z różnych źródeł, takich jak dane z oficjalnych rejestrów, literatura naukowa, prognozy eksperckie lub dane z badań. Raporty prognostyczne publikowane przez Obserwatorium, obejmują nie tylko pojawiające się zagrożenia fizyczne, biologiczne, psychospołeczne oraz chemiczne, ale również takie jak ryzyko związane z nowymi technologiami, zagrożeniami biologicznymi, skomplikowanymi interfejsami ludzko-maszynowymi oraz wpływem tendencji demograficznych.

Badanie przedsiębiorstw (ESENER)

Ogólnoeuropejskie badanie przedsiębiorstw zbiera od kierownictwa i przedstawicieli pracowników ds. zdrowia i bezpieczeństwa informacje o tym, jak zarządza się zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w ich miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem na nowe „zagrożenia psychospołeczne”, tj. takie zjawiska jak stres związany z pracą, przemoc i molestowanie. Celem badania jest wspieranie miejsc pracy w całej Europie w skutecznym zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem oraz promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Dostarcza ono decydentom porównywalne pomiędzy krajami informacje dotyczące planowania i wdrażania nowych strategii w tej dziedzinie.

Badanie obejmuje około 36 000 wywiadów i dotyczy 31 krajów, cieszy się ono wsparciem rządów i partnerów społecznych na poziomie europejskim. Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw do tej pory, która dostarcza cennych informacji, które będą wykorzystywane przez wiele lat.

„BHP w liczbach”: określenie i analiza tendencji

Dział ten dostarcza informacji na temat poszczególnych grup pracowników, rodzajów narażeń, wyników w zakresie zdrowia i sektorów przemysłowych, w oparciu o gromadzenie, analizę i łączenie istniejących wiarygodnych danych z krajowych i międzynarodowych źródeł danych. Źródłami są statystyczne i analityczne dokumenty ogólne. Statystyczne źródła są połączeniem rejestrów administracyjnych i statystyk (rejestry chorób zawodowych, rejestry narażenia), badań, systemów dobrowolnego raportowania i sprawozdań z inspekcji. Połączenie różnych źródeł z nieporównywalnymi danymi, przykładami tylko z jednego kraju członkowskiego, jednorazowymi badaniami i badaniami spoza krajowych oficjalnych danych pomaga wypełnić luki w wiedzy.

Celem jest stworzenie podstawy merytorycznej, możliwie całościowego obrazu potencjalnych kwestii z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, zagrożeń i skutków zdrowotnych w wybranych zagadnieniach oraz utworzenie zaleceń z zakresu badań, polityki i praktyki.

Wspieranie koordynacji badań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w UE

Celem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka jest wspieranie silniejszej koordynacji badań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w całej UE. Wiele organizacji prowadzi lub funduje badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy we wszystkich państwach członkowskich, ale – jak w innych obszarach – badania są zbyt rozdrobnione, co oznacza, że niewielkie zasoby nie mogą być najlepiej wykorzystane.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://osha.europa.eu/pl/riskobservatory – strona dostępna w języku polskim

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS