01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Ułatwienia dla firm poszkodowanych przez kartele 2014/12/04

Państwa członkowskie UE przyjęły dyrektywę ułatwiającą firmom i konsumentom egzekwowanie odszkodowań za starty, jakie poniosły w wyniku działań karteli. Dyrektywa ma za zadanie poprawić konkurencyjność wewnątrz Wspólnoty poprzez walkę z działaniami naruszającymi prawo antymonopolowe. Nowe przepisy, oprócz wielu różnych usprawnień, ułatwią poszkodowanym przez kartele europejczykom dostęp do materiału dowodowego oraz wydłużą czas na dochodzenie odszkodowań.

Zmiany przyczynią się do efektywniejszego egzekwowania prawa do odszkodowania za poniesioną szkodę w wyniku naruszeń prawa antymonopolowego również poprzez zniesienie różnic w krajowych zasadach i procedurach.

Poniżej wymieniono najważniejsze zmiany jakie wnosi nowa dyrektywa:

  • Sądy krajowe będą mogły nakazać firmom, przeciwko którym toczą się postępowania o odszkodowania za praktyki monopolistyczne ujawnienie dokumentów z działalności przedsiębiorstwa na rzecz podmiotów, które poniosły starty w wyniku ich działań.
  • Ostateczna decyzja krajowego organu ochrony konkurencji stwierdzającego naruszenie, automatycznie stanowi dowód tego naruszenia przed sądami danego państwa wspólnotowego, w którym nastąpiło naruszenie.
  • Poszkodowani będą mieć rok na walkę o odszkodowanie od momentu ostatecznej decyzji organu ochrony konkurencji.
  • Jeśli naruszenie przepisów antymonopolowych spowodowało wzrost cen w całym łańcuchu dystrybucji, o rekompensatę będą mogli wystąpić wszyscy jego uczestnicy.

Okres przejściowy na dostosowanie przepisów krajowych do unijnych w zakresie nowej dyrektywy wynosi 2 lata.

Tekst dyrektywy oraz dokumentów towarzyszących do pobrania pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Opracował:

Wojciech Szmit
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://europa.eu

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS