01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - ReferNet - europejska sieć danych i ekspertyz 2012/12/05

ReferNet jest europejską siecią danych i ekspertyz utworzoną w 2002 roku przez Agencję Komisji Europejskiej — Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) z siedzibą w Salonikach w Grecji.

Celem sieci ReferNet jest stworzenie w każdym kraju członkowskim UE systemu gromadzenia informacji, na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zagadnień pokrewnych, umożliwiającego dokonywanie porównań danych na poziomie europejskim. ReferNet wspiera działalność Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w Unii Europejskiej.

Sieć ReferNet tworzą instytucje oraz konsorcja instytucji zajmujące się zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy w danym kraju.

W każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej Reprezentant sieci ReferNet powoływany jest w drodze konkursu. W Polsce rolę tą pełni od 2004 roku Fundacja „Fundusz Współpracy” – Dział Projektów Edukacyjnych.

Do zadań sieci ReferNet należą między innymi gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce, publikowanie tych informacji w formie raportów, analiz i artykułów, upowszechnianie, współpraca z kluczowymi organizacjami w dziedzinie edukacji.

Reprezentant sieci ReferNet opracowuje raz w roku raport dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce.

Działania w ramach sieci ReferNet realizowane są w 4 kategoriach:

  1. Przegląd polityk edukacyjnych i badań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
  2. Gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy.
  3. Dokumentowanie.
  4. Upowszechnianie.

Pierwsza kategoria działań realizowanych w ramach sieci ReferNet - przegląd polityk edukacyjnych i badań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu przygotowanie raportu dotyczącego rozwoju polityki edukacyjnej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (National VET Policy Report).

Druga kategoria działań realizowanych w ramach sieci ReferNet - gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy ma na celu przygotowanie corocznego raportu dotyczącego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce (dawniej: Thematic Overview, obecnie: VET in Europe – Country Report) oraz przygotowywanie informacji o zmianach i nowych inicjatywach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce na posiedzenia Dyrekcji Generalnej ds. Kształcenia Zawodowego.

Dokumentowanie pozwala na gromadzenie informacji z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce, obsługę bibliograficznej bazy danych dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego (VET-Bib), uaktualnianie serwisów informacyjnych Cedefop oraz prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem wydawnictw słownikowych Cedefop (np. The European Training Thesaurus).

Czwarta kategoria – upowszechnianie – dostarcza informacji do serwisów informacyjnych Cedefop; w tym dotyczących planowanych do zorganizowania w Polsce znaczących wydarzeń na przykład: seminariów, konferencji z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy, a także pozwala na prowadzenie działalności przybliżającej i upowszechniającej działalność Cedefop poprzez promocję publikacji i usług Centrum, przygotowywanie i obsługę stoisk Cedefop na seminariach i konferencjach organizowanych w ramach programów realizowanych przez FFW i nawiązywanie kontaktów z prasą krajową i przekazywanie jej materiałów i informacji nadesłanych przez Cedefop.

Więcej informacji: http://www.refernet.pl/pl

Źródło: http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/index.aspx

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
tel: 85 682 51 87
e-mail:
orzechowska@pfrr.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS