01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Kasy fiskalne: zmiany od 1 stycznia 2015 r. 2014/12/08

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) zwiększy krąg przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych.

Według nowego rozporządzenia, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bez względu na wysokość osiąganych obrotów obejmie nowe grupy podmiotów takie jak: dentyści, lekarze, doradcy podatkowi, prawnicy (z wyłączeniem notariuszy). Do posiadania kas zobligowane będą również zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, auto warsztaty, zakłady wulkanizacyjne, stacje diagnostyczne pojazdów oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne. Ponadto nowe przepisy będą dotyczyć sprzedaży perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych lub analogowych.

Kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych została utrzymana na niezmienionym poziomie wynoszącym 20 tys. zł.

Nowe rozporządzeniew stosunku do poprzedniego usuwa zapisy pozycji nr 34 z katalogu czynności zwolnionych, które dawały możliwość niestosowania kasy fiskalnej w przypadku, gdy liczba usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20 w danym roku podatkowym. Nowością jest również dodanie pozycji nr 49 umożliwiającej zwolnienia dla czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie zapisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatników do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury do transakcji.

Ponadto dodano regulację, która powoduje niewliczanie do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas, transakcji dotyczących dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które zaliczane są przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i będzie obowiązywać przez dwa lata w okresie 2015-2016.

Przedsiębiorcy, którzy posiadali prawo do zwolnienia w ramach dotychczasowych przepisów, ale nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania po 1 stycznia 2015 r. mają dwa miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów – obowiązek posiadania przez nich kasy fiskalnej będzie obowiązywał od 1 marca 2015 r.

Treść nowego rozporządzenia jest dostępna po kliknięciu tutaj.

Opracował:

Wojciech Szmit
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS