01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » SME FEEDBACK
 
 
Inicjatywa "SME FEEDBACK"

Celem inicjatywy SME FEEDBACK jest zgłaszanie przez przedsiębiorców funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej wszystkich problemów, które napotykają w związku z przynależnością do Wspólnoty. Problemy mogą dotyczyć np. przepisów prawa wywodzących się z unijnych dyrektyw, niewłaściwego stosowania przepisów przez urzędy, procedur celnych, utrudnienia przy świadczeniu usług w państwach UE, procedur uzyskiwania dotacji z funduszy UE oraz jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem na rynku Unii Europejskiej.


Mechanizm funkcjonowania inicjatywy jest bardzo prosty. Zgłoszony przez przedsiębiorcę problem zostaje wprowadzony do bazy internetowej SME FEEDBACK i poprzez nią trafia bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w dwojaki sposób:

  1. jako materiał do analizy i dyskusji problemu dostrzeżonego przez przedsiębiorcę, w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line
  2. w celu monitorowania wdrażanego w krajach Unii Europejskiej prawa, zaadoptowania do prawidłowego funkcjonowania już istniejącego prawa oraz opracowania nowych rozwiązań zaistniałych problemów

Aby zgłosić zaistniały problem, przedsiębiorca powinien wypełnić załączony formularz (169kB) i przesłac go e-mailem projekty@pfrr.pl lub skontaktować się z podlaskim ośrodkiem Enterprise Europe Network. Wszystkie tego typu ośrodki mają bezpośredni dostęp do bazy SME FEEDBACK i są uprawnione do wprowadzania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Komisja Europejska podejmuje tego typu działania z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest fakt samego wsparcia przedsiębiorstw w UE i utrzymanie tego wsparcia na możliwie wysokim poziomie. Drugą przyczyną może być doświadczenie KE, które pokazuje, że niektóre środki finansowe przeznaczone na konkretne cele mogą być rozdysponowane bardziej racjonalnie i z lepszym skutkiem dla beneficjentów.

Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS