01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013
 
 
Możliwość ponownej wypłaty zwróconej części zaliczki - działania 8.1, 8.2 POIG 2015/02/09

Uprzejmie informujemy Beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 POIG, którzy terminowo dokonali zwrotu dotacji celowej, iż istnieje możliwość jej ponownej wypłaty w 2015 r.

Rozliczenie wypłaconej kwoty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, z wszystkimi konsekwencjami w przypadku naruszenia postanowień ustawy o finansach publicznych lub umowy o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty zaliczki w części odpowiadającej dotacji celowej jest:

  1. dokonanie przez Beneficjenta terminowego (jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 r.) zwrotu dofinansowania przekazanego w formie zaliczki w części pochodzącej ze środków dotacji celowej;
  2. złożenie w terminie do 31 marca 2015 r. stosownego wniosku o aneks przez Beneficjenta, zawarcie aneksu i złożenie wniosku o płatność o ponowną wypłatę kwoty nie wyższej niż zwrócona wartość dotacji celowej;
  3. dostarczenie wraz z wnioskiem o aneks o ponowną wypłatę dotacji celowej wyciągu bankowego z rachunku właściwego do obsługi zaliczki, tj. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta:

a) kopię wyciągu z rachunku bankowego służącego do obsługi płatności zaliczkowej na dzień 31.12.2014 r.

oraz

b) kopię wyciągu z rachunku bankowego służącego do obsługi płatności zaliczkowej, potwierdzającą zwrot 15% niewykorzystanej do końca 2014 r. zaliczki;

Wnioski o zmianę należy składać w biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku (II p.).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Grygoruk pod nr telefonu 85 653 74 51 lub e-mail: grygoruk@pfrr.pl.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS