01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013
 
 
Komunikat o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność 2011/02/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność.

Wzory aneksów dla poszczególnych konkursów dostępne są na stronie:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/19541

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się do właściwej instytucji w celu zawarcia aneksów w tym zakresie, co umożliwi znaczące zmniejszenie liczby załączników do wniosku o płatność.

Dla umów zawieranych w roku 2008 aneksy będzie przygotowywała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dla umów z kolejnych naborów — od roku 2009 — właściwa Regionalna Instytucja Finansująca.

Zwracamy również uwagę, iż rozliczanie na podstawienie zestawienia dokumentów księgowych jest możliwe po zainstalowaniu nowego Generatora Wniosków Płatniczych, wersja Generatora min. 1_2_00.

Zestawienie dokumentów księgowych należy sporządzić wpisując dokumenty księgowe do tabeli 11 wniosku o płatność. Następnie należy wyeksportować dane do pliku w formacie xls lub xlsx, wydrukować oraz podpisać przez upoważnioną osobę.

Zestawienie dokumentów księgowych dostępne jest tutaj.

Źródło: www.parp.gov.pl

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS