01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO RZL 2004-2006 » Archiwum
 
 
Generator Wniosków Płatniczych 2006/09/19

W związku z wdrożeniem części finansowej systemu informatycznego SIMIK, przypominamy iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, od września 2006 r. wnioski o płatność składane w ramach programu SPO RZL 2.3a muszą być przygotowywane za pomocą udostępnionej na stronach Ministerstwa Finansów aplikacji Generator Wniosków Płatniczych . Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości roześle do Beneficjentów, niezbędne do wygenerowania wniosków, pliki xml z danymi nt. podpisanej umowy.

 
Nowy konkurs SPO RZL 2.3a 2006/03/17

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosza kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”.

 
 
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie - Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) 2004/10/29

INFORMUJEMY, ŻE POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
jako Instytucja Wdrażająca
ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
Schemat a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

Na terenie województwa podlaskiego wnioski o dofinansowanie należy składać

w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
»Archiwum
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS