01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO WKP 2004-2006 » Archiwum
 
 
Wyniki oceny projektów Działania 2.2.1 SPO WKP 2007/04/20

W dniu 20.04.2007r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie podała wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Do dofinansowania rekomendowano 224 projekty z terenu całego kraju. Niestety do przedsiębiorców z województwa podlaskiego wpłynie znacznie mniej środków, w porównaniu do innych regionów Polski, niż to miało miejsce dotychczas. Z ogólnej liczby 140 projektów, złożonych przez podlaskich przedsiębiorców, do dofinansowania zostały rekomendowane jedynie 3 projekty, o łącznej wartości dofinansowania ok. 8,3 mln zł .

 
 
Zmiany w programie SPO WKP 2.2.1 2006/12/22

Zgodnie z informacją przekazaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 22.12.2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało wiążącą interpretację co do sposobu postępowania w sytuacjach kiedy wnioskodawca aplikujący do działania 2.2.1 planuje dopiero nabycie nieruchomości, na której prowadzone będą prace wymagające pozwolenia na budowę. W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe zasady przedkładania wyżej wspomnianego dokumentu. Poniżej przedstawiamy pełną treść informacji przekazanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 
 
Zmiany w programie SPO WKP 2.2.1 2006/12/18

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zamieszcza poniżej treść interpretacji wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą obowiązku dołączania pozwolenia na budowę do wniosku o dofinansowanie, w ramach programu SPO WKP 2.2.1.

" Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wczorajszej informacji dotyczącej zmian w Wytycznych do poddziałania 2.2.1 SPO WKP w zakresie obowiązku dołączenia do wniosku pozwolenia na budowę we wszystkich przypadkach, w których planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych w ramach projektu, pragniemy poinformować, że z uwagi na późne wprowadzenie takich zmian, uznano, że automatyczne odrzucanie wniosków z powodu braku pozwolenia na budowę projektów, w ramach których przedsiębiorcy planują dopiero nabycie gruntów byłoby krzywdzące dla wnioskodawców.

W związku z powyższym przyjęto, że przedsiębiorcy planujący dopiero zakup gruntu będą mogli przedłożyć pozwolenie na budowę dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Tym samym brak dołączonego pozwolenia na budowę w projektach obejmujących zakup gruntu oraz prace budowlane na tym gruncie, nie będzie powodem odrzucenia wniosku podczas oceny formalnej. Jednakże, w przypadku pozytywnej oceny takiego projektu podpisanie umowy wsparcia danego projektu będzie uzależnione od wcześniejszego dostarczenia kopii prawomocnego pozwolenia na budowę.

Przypominamy także, że zwolnienie z załączania pozwolenia na budowę na etapie wniosku o dofinansowanie może mieć miejsce jedynie w przypadkach gdy prace budowlane będą usytuowane na gruncie, który dopiero zostanie zakupiony przez przedsiębiorcę i jego zakup jest cześcią projektu. We wszystkich innych projektach zakładających przeprowadzenie prac budowlanych pozwolenie na budowę jest bezwzględnie wymagane."

 
Zmiany w programie SPO WKP 2.2.1 2006/12/14

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu wczorajszym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło ostateczną wersję "Zasad odwoływania się od wyników oceny" oraz "Przewodnika po kryteriach oceny".

Dodatkowo zatwierdzone zostały zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców. Wszystkie dokumenty wraz z tabelą zmian zostały w dniu dzisiejszym opublikowane na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności składania pozwolenia na budowę przez wszystkich przedsiębiorców planujących w ramach projektu realizację prac budowlanych wymagających takiego pozwolenia (do tej pory z obowiązku tego zwolnieni byli przedsiębiorcy planujący nabycie nieruchomości) oraz możliwości wypłat okresowych (po każdych 6 miesiącach realizacji projektu).

 
Odwołane terminy SPO WKP 2.1 2006/11/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) oraz Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) odwołuje ostatni z przewidzianych w bieżącym roku terminów składania wniosków w ramach SPO WKP Działanie 2.1, tj. termin 8 grudnia 2006 r.

W przypadku dostępności środków w budżecie Działania 2.1 (rezygnacje przedsiębiorców, umowy rozwiązane, oszczędności z rozliczeń, aneksowanie budżetów projektów), po zakończeniu kontraktowania rund przewidzianych w roku bieżącym, ogłoszony zostanie dodatkowy termin składania wniosków w roku 2007.

 
 
SPO WKP 2.2.1 2006/10/23

Kolejne fundusze dla małych i średnich przedsiębiorców na innowacyjne inwestycje będą dostępne w ramach działania 2.2.1. SPO WKP. Do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Środków starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski dopiero pod koniec tego roku. Jednak już teraz mogą sprawdzić, czy ich pomysł ma szansę uzyskać dofinansowanie. PARP uruchamia akcję prekwalifikacji, czyli ocenę wstępnych projektów.

Poniżej prezentujemy treść notatki prasowej z konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z ogłoszeniem prekwalifikacji projektów do poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dotacje na innowacyjne inwestycje.

 
 
Odwołane terminy SPO WKP 2.1 2006/09/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z uwagi na wykorzystanie budżetu programu, odwołała dwa najbliższe terminy składania wniosków w ramach SPO WKP 2.1 (13 października i 10 listopada 2006 r.). Nadal obowiązuje termin przyjmowania wniosków do 8 grudnia 2006 r. (do godz. 15:00).

Poniżej publikujemy pełny tekst ogłoszenia PARP.

 
 
Zmiany w Wytycznych dla Wnioskodawców i Instrukcji wypełniania wniosku - SPO WKP 2.1 2006/07/06

Przypominamy o zmianach wprowadzonych w programie SPO WKP Działanie 2.1. Zmiany te wynikają z ostatniej nowelizacji Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz najnowszej decyzji Instytucji Zarządzającej SPO-WKP w zakresie wdrażania Działania 2.1, aktualizacji ulęgają Wytyczne dla wnioskodawców oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Aktualne dokumenty można pobrać na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiany obowiązują od XI rundy aplikacyjnej Działania 2.1 SPO WKP (termin 14 lipca 2006).

 
 
Usprawnienia w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 SPO WKP 2005/12/12

Z inicjatywy Ministra Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadza szereg usprawnień w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Propozycje, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wypracowali wspólnie eksperci Ministerstwa Gospodarki, organizacji przedsiębiorców i innych instytucji partnerskich oraz PARP. Większość prac związanych z oceną wniosków będzie odbywać się w regionach. Dzięki przyjętym nowym rozwiązaniom skróci się znacznie czas oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców na wyniki oceny złożonych projektów. Znacznie rzadsze będą też powody odrzucenia ich wniosków z przyczyn innych niż merytoryczne.

 
 
Nowy termin składania wniosków na dotacje inwestycyjne 2005/10/06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznawia przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” (SPO-WKP) działanie 2.3. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostało jeszcze około 560 mln zł na wsparcie inwestycji o charakterze innowacyjnym. W nowej edycji łatwiej się będzie ubiegać o dostępne środki - lista wymaganych załączników do wniosku zmniejsza się o 9 pozycji. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej ankiety, która pozwoli przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy firma może ubiegać się o wsparcie w PARP i czy wniosek nie zawiera błędów dyskwalifikujących projekt.

Nowy termin składania wniosków to 29 grudnia 2005 r. Wnioski należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących, które działają w każdym województwie. Całkowity budżet działania 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” to prawie 360 mln euro. Do wykorzystania pozostało około 140 mln euro, co stanowi 40% dostępnego budżetu. Zakładając, że nie zmieni się średnia wartość dofinansowania jednego projektu (obecnie nieco poniżej 600 tys. zł) w ramach programu uzyska wsparcie jeszcze około 1000 wniosków.

 
 
Otwarcie rund aplikacyjnych na składanie wniosków o dofinansowanie 2004/10/29

INFORMUJEMY, ŻE POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca:
Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”
w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006
działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy
ogłasza otwarcie rund aplikacyjnych na składanie wniosków o dofinansowanie.

Na terenie województwa podlaskiego wnioski o dofinansowanie należy składać w
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
w terminach:


dla działania 2.1


dla działania 2.3

 • do 16 grudnia 2004 r
 • do 30 marca 2005 r.
 • do 24 czerwca 2005 r.
 • do 16 września 2005 r.
 • do 5 grudnia 2005 r. (nowe zasady)
 • do 17 lutego 2006 r.
 • do 17 marca 2006 r.
 • do 21 kwietnia 2006 r.
 • do 19 maja 2006 r.
 • do 23 czerwca 2006 r.
 • do 14 lipca 2006 r.
 • do 11 sierpnia 2006 r.
 • do 15 września 2006 r.

 • do 2 grudnia 2004 r.
 • do 25 lutego 2005 r.
 • do 20 maja 2005 r.
 • do 18 sierpnia 2005 r. (zawieszony)
 • do 7 listopada 2005 r. (zawieszony)
 • 29 grudnia 2005r. (nowe zasady)

do godziny 15.00

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
»Archiwum
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS