01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2008
 
 
Seminarium informacyjne „Wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu elektronicznego biznesu i gospodarki elektronicznej” w Łomży 2008/12/03

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu elektronicznego biznesu i gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się 19 grudnia 2008 r. (piątek) w restauracji „Retro” przy ul. Nowogrodzkiej 157 w Łomży w godzinach od 09:00 do 13:00.

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 
 
Seminarium informacyjne „Fundusze dla przedsiębiorstw w 7. Programie Ramowym oraz Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji” 2008/12/01

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym „Fundusze dla przedsiębiorstw w 7. Programie Ramowym oraz Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji”, które odbędzie się 15 grudnia 2008r. (poniedziałek) w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku w godzinach od 10:00 do 14:20. Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro.

 
 
Seminarium informacyjne „Wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu elektronicznego biznesu i gospodarki elektronicznej” 2008/11/26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu elektronicznego biznesu i gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się 18 grudnia 2008 r. (czwartek) w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 
 
Panel konsultacyjny "Procedura oceny oddziaływania na środowisko" 2008/11/26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na panel konsultacyjny "Procedura oceny oddziaływania na środowisko", który odbędzie się 12 grudnia 2008r. (piątek) w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku w godzinach od 10:00 do 14:00. Panel konsultacyjny skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie panelu konsultacyjnego, z uczestnikami, zostaną przeprowadzone konsultacje z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Ekspertem będzie osoba od lat zajmująca się tematyką związaną z oceną oddziaływania na środowisko.

 
 
VII REGIONALNE FORUM INNOWACJI w Białymstoku 2008/11/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
oraz Urząd Miejski w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na:

VII REGIONALNE FORUM INNOWACJI
Finansowanie działalności innowacyjnej i naukowej w latach 2007-2013
Inicjatywy klastrowe w Polsce Północno-Wschodniej

Forum odbędzie się 4 grudnia 2008r. (czwartek) w Sali konferencyjnej Hotelu Gołębiewski ul. Pałacowa 7 w Białymstoku.

Honorowy patronat nad VII Regionalnym Forum Innowacji objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

 
 
Seminarium dotyczące dofinansowanie udziału przedsiębiorstw w misjach, targach i wystawach 2008/11/12

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na seminarium informacyjne zatytułowane „Dofinansowanie udziału przedsiębiorstw w misjach, targach i wystawach - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego”, które obędzie się w dniu 26 listopada 2008r. (środa) w godzinach od 10.30 do 14.10 w Sali konferencyjnej Villi Tradycja przy ul. Włókienniczej 5 w Białymstoku. Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc nie przyjmujemy więcej zgłoszeń.

Podczas seminarium omówione zostaną zasady ubiegania się o dotacje na misje i targi w kraju i za granicą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.1. Paszport do eksportu) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Działanie 1.2.2. Promocja gospodarcza regionu). Eksperci przybliżą kwestie dotyczące beneficjentów wspomnianych działań, warunków udzielenia wsparcia oraz wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium oraz program seminarium.

 
 
Seminarium pt.„Sposoby komunikacji w rozmowach biznesowych” 2008/11/04

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na seminarium informacyjne zatytułowane „Sposoby komunikacji w rozmowach biznesowych”, które obędzie się w dniu 25 listopada 2008 (wtorek) w godzinach od 10 do 15 w siedzibie RCS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 
 
Szkolenia dotyczące funduszy europejskich i zagadnień biznesowych 2008/10/28

RCS Sp. z o.o. zaprasza na poniższe szkolenia w ramach bloków tematycznych „Akademia Funduszy Unii Europejskiej” oraz „Skuteczny Biznes i Administracja” :

 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych - 17-19 oraz 24-26 XI 2008r.
 • ABC funduszy Unii Europejskiej - 5-6 XI 2008r.
 • Profesjonalna obsługa klienta - 20-21 XI 2008r.
 • Zarządzanie zespołem z elementami komunikacji - 24-25 XI 2008r.
 
 
Seminarium pt. „Podatkowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych” w Bielsku Podlaskim 2008/10/20

Bielski ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza na seminarium zatytułowane: „Podatkowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych”, które odbędzie się w dniu 23 października 2008r. (czwartek) w sali konferencyjnej Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim przy ulicy Widowskiej 4.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na seminarium będą rozliczenia podatkowe działalności handlowej i usługowej prowadzonej przez przedsiębiorców z kontrahentami z Unii Europejskiej. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły głównie podatku VAT. Seminarium poprowadzi doradca podatkowy pani Joanna Dąbrowska.

 
 
Seminarium informacyjne: "Skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne po nowelizacji" 2008/10/13

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza zainteresowanych na seminarium informacyjne "Skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne po nowelizacji", które skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Seminarium obędzie się 6 listopada 2008r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Podczas seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z takimi zagadnieniami, jak m.in:

 • specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i analiza możliwego zakresu modyfikacji,
 • najważniejsze zmiany w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
 • badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych,
 • nowe zasady dotyczące wzywania do uzupełnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych,
 • podwykonawcy – nowe zasady dotyczące ich udziału w realizacji zamówienia.
 
 
Seminarium dotyczące dotacji w zakresie biznesu i gospodarki elektronicznej 2008/09/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza zainteresowane firmy do udziału w seminarium informacyjnym pt. „Dotacje na lata 2007-2013 — wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu elektronicznego biznesu i gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się w dniu 3.10.2008r. (piątek) w Białymstoku w budynku RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 
 
Szkolenia z negocjacji handlowych i zarządzania zespołem 2008/09/15

Firma RCS Sp. z o.o. zaprasza na następujące szkolenia:

 • „Negocjacje handlowe” (30.09-1.10.2008)
 • „Zarządzanie zespołem z elementami komunikacji” (7-8.10.2008)

Szkolenia trwają 2 dni w godzinach 9-16 (16 godzin lekcyjnych) i mają miejsce w siedzibie RCS w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. W cenę szkolenia (550zł) wliczone jest przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch oraz serwis kawowy.

Szczegółowy opis szkoleń:

 
 
Bezpłatne seminarium informacyjne w Białymstoku dotyczące dotacji na lata 2007-2013 2008/09/09

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Dotacje na lata 2007- 2013 – programy wspierające działalność elektroniczną”, które skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Seminarium odbędzie się w dniu 18 września 2008r. w budynku RCS w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro. W przypadku dużego zainteresowania tematem zostaną wyznaczone kolejne terminy spotkań z przedsiębiorcami.

Celem seminarium jest wprowadzenie do tematyki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), przedstawienie warunków uzyskania wsparcia z PO IG w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” i działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” oraz omówienie przykładów projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach ww. działań.

 
 
Międzynarodowe Forum „Innowacyjne Technologie dla Medycyny” ITMED 2008, Białystok – Białowieża 15-17 października 2008 2008/09/03

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w imieniu organizatorów zaprasza Państwa do udziału w 2-gim Międzynarodowym Forum „ Innowacyjne Technologie dla Medycyny” ITMED 2008, które odbędzie się w Białymstoku i Białowieży w dniach 15-17 października 2008r.

Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy polskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w obszarze technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo szybko rozwijających się technologii, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Nanotechnologii i Nowych Materiałów.

Rezultatem Forum, obok wymiany informacji na temat prowadzonych prac i nawiązania nowych kontaktów dla podjęcia wspólnych projektów, powinno też być podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw.

 
 
Jesień ze szkoleniami - bloki tematyczne szkoleń realizowane przez RCS Sp. z o.o. 2008/09/03

RCS Sp. z o.o. zaprasza na jesienne szkolenia o różnorodnej tematyce, które będą się odbywać w Białymstoku. Szczegółowych informacji o szkoleniach udziela Pani Katarzyna Filianowicz, tel: 085 6537475, e-mail: filianowicz@pfrr.pl oraz na stronie: www.rcs-hr.pl

Poniżej lista proponowanych szkoleń:

 
 
Śniadanie informacyjne dotyczące dotacji w Suwałkach 2008/08/26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w Śniadaniu Informacyjnym: „Dotacje na lata 2007- 2013 — programy wspierające innowacyjność”, które skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Śniadanie informacyjne odbędzie się 12 września 2008 r. (piątek) w Suwałkach w Hotelu „Dom Nauczyciela”, ul. Kościuszki 120.

Śniadanie informacyjne jest formą promocji działań związanych z szeroko rozumianą tematyką europejską polegającą na połączeniu poczęstunku z omawianiem poszczególnych zagadnień. Jest to „nieformalne” spotkanie przedsiębiorców z ekspertem z danej dziedziny podczas „porannego posiłku”.

 
 
Śniadania informacyjne dotyczące dotacji 2008/08/26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w Śniadaniach Informacyjnych: „Dotacje na lata 2007-2013 – programy wspierające innowacyjność”, które skierowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Śniadania informacyjne odbędą się:

 • 8 września 2008r. (poniedziałek) – Białystok, RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8
 • 10 września 2008r. (środa) – Łomża, Restauracja „Retro” ul. Nowogrodzka 157

Śniadanie informacyjne jest formą promocji działań związanych z szeroko rozumianą tematyką europejską polegającą na połączeniu poczęstunku z omawianiem poszczególnych zagadnień. Jest to „nieformalne” spotkanie przedsiębiorców z ekspertem z danej dziedziny podczas „porannego posiłku”.

 
 
Cykl szkoleń "SKUTECZNA DROGA PO DOTACJE UNIJNE" 2008/07/31

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się oczekiwaniom przedsiębiorców firma RCS Sp . z o.o. — renomowany ośrodek szkoleniowo — doradczy (doświadczony realizator i autor projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przygotował kompleksową ofertę szkoleniowo-doradczą pod nazwą "Akademia Funduszy UE" skierowaną do przedsiębiorców, pracowników organów samorządowych wszystkich szczebli oraz ludzi otoczenia biznesu z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2007—2013.

Celem strategicznym Akademii Funduszy UE:

jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania, pisania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. Wszystkie warsztaty realizowane są w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych metod i środków dydaktycznych. Każde ćwiczenie poddane jest dogłębnej analizie (na forum grupy oraz trenera na zasadzie case study ). Efekty naszych szkoleń są monitorowane na bieżąco przez ich uczestników oraz trenera w postaci pre-testu oraz post-testu, na zakończenie szkolenia.

 
 
Seminarium informacyjne dotyczące metod wspierania innowacji 2008/06/18

Konsorcjum Projektu pn. "Rozwój innowacji w zarządczych procesach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw Europy Wschodniej poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych - PIM", reprezentowane przez Region Podlaski NSZZ "Solidarność" w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na seminarium zatytułowane:

"Metody wspierania innowacji w latach 2007-2013.
Programy pomocowe. Platforma PIM"

które odbędzie się 23 czerwca 2008r. o godzinie 9:45 w Hotelu „Branicki” w Białymstoku przy ul. Zamenhofa 25.

Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy na seminarium, podczas którego podsumujemy wyniki realizacji w/w projektu. Praktyczna prezentacja przygotowanych narzędzi ułatwi wyszukiwanie informacji, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wdrażanie innowacyjności w Państwa firmie.

 
 
Seminarium dotyczące ofertowania w zamówieniach publicznych 2008/06/12

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na seminarium informacyjne pt. "Jak prawidłowo przygotować ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego — zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ", które obędzie się w dniu 25 czerwca 2008r. (środa) w siedzibie PFRR przy ulicy Starobojarskiej 15 w Białymstoku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

 
 
Seminarium informacyjne w Białymstoku dotyczące dofinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych 2008/06/04

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na seminarium informacyjne:

"Dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka",

które obędzie się w dniu 18 czerwca 2008r. (środa) w sali 203, w budynku Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

 
 
Śniadania Informacyjne dotyczące dotacji 2008/06/02

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w Śniadaniach Informacyjnych: „Dotacje na lata 2007- 2013 — szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które skierowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Proponujemy Państwu dwa terminy i miejsca spotkań:

 • 10 czerwca 2008 r. (wtorek) — Bielsk Podlaski
 • 12 czerwca 2008 r. (czwartek) - Hajnówka

Śniadanie informacyjne jest formą promocji działań związanych z szeroko rozumianą tematyką europejską polegającą na połączeniu poczęstunku z omawianiem poszczególnych zagadnień. Jest to „nieformalne” spotkanie przedsiębiorców z ekspertem z danej dziedziny podczas „porannego posiłku”.

 
 
Seminarium informacyjne dotyczące etapów zakładania działalności gospodarczej 2008/05/20

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym na temat: "Etapy zakładania działalności gospodarczej. Formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej", które odbędzie się 29 maja 2008r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. Starobojarskiej 15 w Białymstoku.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, osób rozpoczynających działalność gospodarczą zainteresowanych tematyką zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 
 
Panel konsultacyjny na temat oznakowania CE 2008/05/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w panelu konsultacyjnym na temat „Oznakowanie CE – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej, bezpieczeństwo maszyn”, który odbędzie się 3 czerwca 2008r. (wtorek) o godzinie 10:00 w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Panel konsultacyjny skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, producentów, hurtowników i dystrybutorów maszyn i urządzeń zainteresowanych tematyką oznakowania CE oraz bezpieczeństwem maszyn.

 
 
Seminarium na temat "Możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej" 2008/05/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium informacyjnym na temat: Możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2008r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, osób rozpoczynających działalność gospodarczą zainteresowanych tematyką możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 
 
Bezpłatne seminarium pt.: „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programu SPOWKP 2.3” 2008/04/09

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne seminarium pt.: „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programu SPOWKP 2.3”, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008r. w siedzibie RCS sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, III piętro.

Adresatami seminarium są właściciele i menadżerowie małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie wniosków o płatność do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3.

 
 
Seminarium informacyjne "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego" 2008/04/07

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz RCS Sp. z o.o. zapraszają Państwa na seminarium informacyjne "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw". Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Proponujemy Państwu dwa terminy seminarium:

 • 22 kwietnia 2008 r. (wtorek) - BRAK MIEJSC
 • 23 kwietnia 2008 r. (środa)

Seminaria obędą się w siedzibie RCS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, w godzinach od 10.00 do 14.00.

 
 
Spotkanie w Białymstoku promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii 2008/04/02

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia — Program dla Europy” oraz Podlaska Agencja Zarządzania Energią organizują Dzień Informacyjny wspólnotowego programu „Inteligentna Energia — Europa (IEE)”, promującego efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2008 roku o godz. 10:30 w Hotelu Branicki przy ulicy Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, od dnia 4 kwietnia br. nie przyjmujemy zgłoszeń.
BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Celem spotkania jest przekazanie następujących informacji na temat programu:

 • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
 • zasad finansowania,
 • zasad wypełniania wniosków,
 
 
Seminarium w Białymstoku - "Jak wprowadzać innowacje do procesów biznesowych" 2008/01/10

Konsorcjum Projektu pn. "Rozwój innowacji w zarządczych procesach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw Europy Wschodniej poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych - PIM", reprezentowane przez Region Podlaski NSZZ "Solidarność" w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na kolejne seminarium dotyczące realizacji ww. projektu.

Seminarium zatytułowane "Jak wprowadzać innowacje do procesów biznesowych? - Platforma PIM" odbędzie się w dniu 21 stycznia 2008 roku, w godz. 10.00-14.00, w Hotelu Branicki przy ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku.

 
 
Międzynarodowa konferencja w Białymstoku: "Młodzi imigranci i rynek pracy. Wpływ Edukacji i Szkoleń Zawodowych na Proces Integracji" 2008/01/08

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z włoską fundacją Fondazione Luigi Clerici oraz NSZZ "Solidarność" Region Podlaski zapraszają Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji:

„Młodzi imigranci i rynek pracy.
Wpływ Edukacji i Szkoleń Zawodowych na Proces Integracji”
,

która odbędzie się w Hotelu Cristal w Białymstoku w dniach 1-3 lutego 2008 r. Konferencja objęta jest patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 
 
Oznakowanie CE – zaproszenie na bezpłatne warsztaty tematyczne 2007/08/24

Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej “Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia” pragną zaprosić przedstawicieli firm produkcyjnych i importerów na bezpłatne warsztaty omawiające poszczególne dyrektywy nowego podejścia.

Dyrektywy nowego podejścia są europejskimi aktami prawnymi, określającymi minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim (jego częścią jest również rynek polski). Spełnienie przez wyroby wymogów określonych w dotyczących ich dyrektywach upoważnia do naniesienia na takie wyroby oznakowania CE. Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu wyrobu spełniającego zasadnicze wymagania bezpieczeństwa spoczywa na jego producencie.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS