01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywie "Wyroby budowlane" 2007/02/08

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do wzięcia udziału w seminarium na którym omówiona zostanie dyrektywa nowego podejścia: wyroby budowlane (93/42/EEC).

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii: Pan Jochen Fornather oraz Pan Wolfgang Höhnl. Spotkanie będzie miało miejsce 21 i 22 lutego 2006r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przu ulicy Pańskiej 81/83, sala 106 w Warszawie.


Dyrektywa ta jest skonstruowana w troszkę inny sposób niż pozostałe dyrektywy nowego podejścia. Z uwagi na to, że specyfikacje techniczne wyrobów budowlanych powinny opierać się na udowodnieniu możliwości ich wykonania, w przypadku tej dyrektywy oznakowanie CE oznacza, że wyroby budowlane zostały ocenione (kontrola typu) pod kątem cech mających wpływ na spełnienie wymagań zasadniczych wykonanych prac oraz wymagań uregulowanych, w co najmniej jednym z Państw Członkowskich (uznane normy krajowe), przy wykorzystaniu odpowiednich metod oceny, wskazanych w specyfikacjach technicznych.

Sektor budownictwa w Europie jest jednym z sektorów strategicznych, zapewniającym odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą funkcjonowanie i rozwój gospodarki. Sektor ten daje najwięcej miejsc pracy: 7% całkowitego zatrudnienia oraz 28% zatrudnienia w przemyśle w 15 „starych” krajach członkowskich UE. Szacuje się również, że w tych krajach 28 milionów pracowników w jakiś sposób jest zależnych od sektora budowlanego. W 2003 roku w budownictwo zainwestowano ok. 910 miliardów euro, co stanowi 10% PKB oraz 51,2% nakładów brutto na środki trwałe (GFCF). Również w „nowych” państwach członkowskich UE budownictwo jest niezwykle ważne. W Polsce, Czechach i na Węgrzech obroty tego sektora w 2003 roku sięgnęły 38 milionów euro, a rynek oceniany jest jako nadal rosnący (średnio o 4,2% rocznie). Istnieje ponadto znaczący związek pomiędzy działaniami w sektorze budownictwa, a ich pływem na środowisko i rozwój gospodarki. Sektor budownictwa wykorzystuje więcej surowców niż jakikolwiek inny sektor, a jego funkcjonowanie znacznie wpływa na stan zużycia zasobów naturalnych. Mówiąc o sektorze budownictwa, nie można pominąć kwestii związanych z rewitalizacją terenów miejskich w Europie, w szczególności w krajach nowo przystępujących oraz realizacji najważniejszych infrastrukturalnych prac trans-europejskich.

Dokładniejsze informacje na temat seminarium znajdą Państwo w załączonym programie. Seminarium będzie tłumaczone na język polski. Projekt finansowany jest ze środków UE, a udział w seminarium jest nieodpłatny.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Dominiki Wieczorek (Asystentki Projektu), tel: 022 432 82 16, e-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium do 15 lutego 2007 roku drogą elektroniczną na adres Pani Dominiki Wieczorek dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Program seminarium (173kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS