01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Seminarium w Warszawie w temacie dyrektywy ogólnego bezpieczeństwa wyrobów oraz dyrektywy zabawkowej 2007/01/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach projektu Umowy Bliźniaczej PL2005/IB/EC-01 - „Wsparcie MSP we wdrożeniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia”. Tematem seminarium będą dyrektywy: ogólnego bezpieczeństwa wyrobów i zabawkowa. W czasie seminarium omówione zostaną procedury i kwestie praktyczne związane z dyrektywami: 2005/95/EC(ogólnego bezpieczeństwa wyrobów) oraz 88/378/EEC(zabawki). Zaprezentowane zostaną wymagania formalne związane z powyższymi dyrektywami, wzbogacone o przykłady praktyczne.

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii: Pan Horst Kristen oraz Pani Dagmar Schermann. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 sala256 w Warszawie w dniach 17 i 18 stycznia 2007r.


W przypadku wyrobów nie objętych bezpośrednio regulacjami dyrektyw nowego podejścia, Unia Europejska stworzyła dyrektywę ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (2001/95/EC). W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów Wspólnota powinna uczestniczyć w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa swych obywateli. Horyzontalna regulacja prawna wprowadzająca spełnienie ogólnych wymagań i warunków bezpieczeństwa produktów do obowiązków wytwórców i dystrybutorów, wzmacniająca tym samym wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz poprawiająca wymianę informacji i realizację wspólnych działań na poziomie wspólnotowym, powinna przyczynić się do realizacji tego celu.

Dyrektywa zabawki (88/378/EEC) ustanawia wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów, z którymi mają styczność dzieci. Szczególna uwaga poświęcona została różnym aspektom tego bezpieczeństwa: skład chemiczny wykorzystanych materiałów, wymagania, co do wymiarów wyrobów, bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego, itp. Zabawki, z reguły są wyrobami nieskomplikowanymi, jednak powinny być zaprojektowane i wyprodukowane w sposób, który nie zagrozi dzieciom i nie wiąże się z powstaniem dodatkowego ryzyka.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Dominiki Wieczorek (Asystentki Projektu), tel: 022 432 82 16, e-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium do dnia 10 stycznia 2007r. drogą elektroniczną na adres Pani Dominiki Wieczorek dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Dokładniejsze informacje na temat seminarium znajdą Państwo w załączonym programie (203kB). Seminarium będzie tłumaczone na język polski. Projekt finansowany jest ze środków UE, a udział w seminarium jest nieodpłatny.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS