01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Oznakowanie CE – bezpłatne seminaria dla przedsiębiorców 2007/02/19

W drugim kwartale 2007 roku ruszy cykl bezpłatnych seminariów i warsztatów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (producentów i importerów) pragnących umieścić swoje wyroby na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, którego częścią jest obecnie również rynek polski. Spotkania będą organizowane w różnych miastach Polski do połowy 2008 roku, a prowadzić je eksperci z Austrii i Słowenii.

Organizatorem seminariów jest Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej “Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia”.


Co to są dyrektywy nowego podejścia i dlaczego są ważne dla przedsiębiorców?

Dyrektywy nowego podejścia są europejskimi aktami prawnymi, określającymi minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim (jego częścią jest również rynek polski). Spełnienie przez wyroby wymogów określonych w dotyczących ich dyrektywach upoważnia do naniesienia na takie wyroby oznakowania CE. Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu wyrobu spełniającego zasadnicze wymagania bezpieczeństwa spoczywa na jego wytwórcy.

Dlaczego warto wziąć udział w seminariach?

Uczestnictwo w seminariach i warsztatach to dla przedsiębiorców niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy na temat wymagań prawnych dla wyrobów noszących znak CE, sposobu, w jaki wymagania te należy spełnić na etapie projektowania i produkcji wyrobu, sposobu przygotowania niezbędnej dokumentacji, przeprowadzania procedury oceny zgodności wyrobu, itp.

Gdzie przesłać zgłoszenie?

Przedsiębiorstwa zainteresowane tematyką projektu proszone są o przesłanie zgłoszeń i nurtujących ich pytań, na podstawie, których zostanie przygotowany szczegółowy program spotkań. Zgłoszenia udziału i pytania można przesyłać na adres: bojan_pecavar@parp.gov.pl lub dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.parp.gov.pl/konf_ce.html

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS