01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Zapraszamy na VI REGIONALNE FORUM INNOWACJI - Finansowanie innowacji w latach 2007-2013 2007/12/04

Uniwersytet w Białymstoku, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, T-Matic Grupa Computer Plus, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego mają zaszczyt zaprosić na: VI REGIONALNE FORUM INNOWACJI - "Finansowanie innowacji w latach 2007-2013. Współpraca sektora biznesu i nauki". Forum odbędzie się 12 grudnia 2007r. (środa) w Białymstoku w Sali Konferencyjnej Domu Technika Rady FSNT NOT przy ulicy M. Skłodowskiej—Curie 2.

Honorowy patronat nad VI Regionalnym Forum Innowacji objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Patronat medialny nad VI Regionalnym Forum Innowacji objęły Wrota Podlasia.

 
 
Seminarium informacyjne dotyczące dotacji na lata 2007-2013 2007/11/14

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza Państwa na seminarium informacyjne zatytułowane Regionalny Program Operacyjny dla województwa podlaskiego w ramach dotacji na lata 2007—2013. Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Proponujemy Państwu dwa terminy seminarium: 26 listopada 2007r. (poniedziałek) oraz 5 grudnia 2007r. (środa). Seminaria odbędą się w siedzibie RCS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, w godzinach od 10.00 do 14.00.

 
 
Cykl seminariów informacyjnych dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej 2007/11/12

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na cykl seminariów informacyjnych dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Seminaria skierowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Proponujemy Państwu następujące tematy:

Temat seminarium

Data

1

Windykacja należności

28.11.2007 (środa)

2

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

30.11.2007 (piątek)

Wszystkie seminaria obywać się będą w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ulicy Starobojarskiej 15, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Prelegentami podczas seminariów będą prawnicy specjalizujący się w danej dziedzinie. Są to praktycy, na co dzień zajmujący się daną tematyką.

 
 
Międzynarodowa Konferencja "Wzmacnianie gospodarczych osiągnięć regionów poprzez Foresight i Mentoring", Wrocław, 20-21 listopada 2007 roku 2007/11/07

Dolnośląskie Centrum Euro Info w Wałbrzychu jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji zatytułowanej "Wzmacnianie gospodarczych osiągnięć regionów poprzez Foresight i Mentoring", której głównym tematem będzie polityka badań i rozwoju (B+R), polityka innowacji oraz tematy pokrewne. Konferencja odbędzie się w Hotelu Sofitel we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 67 w dniach 20-21 listopada 2007r.

 
 
Seminarium na temat Krajowego Systemu Usług oraz przewidywanych form wsparcia w ramach dotacji unijnych na lata 2007 - 2013 2007/10/03

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne seminarium na temat Krajowego Systemu Usług oraz przewidywanych form wsparcia w ramach dotacji unijnych na lata 2007-2013. Seminarium odbędzie się 18 października 2007 w Hotelu Branicki w Białymstoku i jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, osób podejmujących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli samorządu szczebla lokalnego i regionalnego.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną usługi oferowane przez ośrodki KSU w regionie, tj: usługi doradcze o charakterze ogólnym, usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, usługi informacyjne, usługi szkoleniowe, usługi finansowe - udzielanie poręczeń i pożyczek.

 
 
Konferencja pt. „Perspektywy rozwoju OZE w województwie podlaskim” 2007/10/03

Podlaska Agencja Zarządzanie Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji zatytułowanej "Perspektywy rozwoju OZE w województwie podlaskim" poświęconej energetyce odnawialnej, która odbędzie się w dniu 23 października 2006r. o godzinie 10:00 w Hotelu Branicki (****) w Białymstoku przy ul. Zamenhoffa 25.

Konferencja jest skierowana do osób, które poszukują nowych form działalności gospodarczej, a równocześnie chciałyby skonfrontować ogólną wiedzę na ten temat przekazywaną przez różnorakie media i wydawnictwa z tym, co mają do powiedzenia eksperci i fachowcy, na co dzień zajmujący się taką tematyką. W trakcie konferencji przedstawimy aktualne informacje o możliwościach produkcji energii przy wykorzystaniu istniejących na Podlasiu zasobów energii odnawialnej.

 
 
Seminarium w Bielsku Podlaskim "Systemy i rozkłady czasu pracy” 2007/09/28

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium zatytułowane "Systemy i rozkłady czasu pracy", które odbędzie się w dniu 8 października 2007r. w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 122.

Seminarium poprowadzi doradca z wieloletnim doświadczeniem, pracownik jednej z białostockich kancelarii prawnych. Seminarium będzie poświęcone przedstawieniu ustawowej regulacji dotyczącej poszczególnych systemów czasu pracy i sposobu wprowadzania określonego systemu czasu pracy. Zostaną przedstawione również praktyczne zastosowania poszczególnych systemów czasu pracy.

 
 
Czwarta edycja warsztatów regionalnych Akademii PARP 2007/09/19

Rusza czwarta edycja warsztatów regionalnych Akademii PARP! Celem tych spotkań jest przygotowanie uczestników do korzystania ze szkoleń internetowych. Będzie można również osobiście poznać opiekunów szkoleń, tutorów oraz innych uczestników Akademii PARP. Spotkania będą przeprowadzane w wybranych województwach — łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, opolskim, małopolskim oraz podkarpackim i dolnośląskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie regionalnym Akademii PARP, który odbędzie się 17 października w Białymstoku w Urzędzie Miasta, ul. Słonimska 1, godz. 10.00. Formularz zgłoszeniowy na warsztat dostępny jest na portalu Akademii PARP.

 
 
Szkolenie nt. "Księgowe aspekty rozliczeń dotacji unijnych" 2007/09/07

RCS Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie zatytułowane "Księgowe aspekty rozliczeń dotacji unijnych", które odbędzie się 20 września 2007r. w godzinach 9:00-16:00 w siedzibie RCS w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat prawidłowego rozliczania dotacji unijnych, wiedzy pozwalającej na skuteczne wyeliminowanie błędów oraz wskazówek, dotyczących rozliczania dotacji w ujęciu księgowym i podatkowym.

 
 
Seminaria informacyjne dotyczące czasu pracy 2007/09/05

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza Państwa na cykl seminariów informacyjnych dotyczących prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Seminaria skierowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na początek, proponujemy Państwu następujące tematy:

 1. Czas pracy – systemy i rozkłady, zastosowanie w praktyce - 10.09.2007
 2. Zasady rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych – UWAGA! Zmiana terminu na 18.09.2007 (poprzedni termin 17.08.2007)

Wszystkie seminaria obywać się będą w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ulicy Starobojarskiej 15. Prelegentami podczas seminariów będą prawnicy specjalizujący się w danej dziedzinie. Są to praktycy, pracownicy jednej z białostockich kancelarii prawnych.

 
 
Seminarium informacyjne "Metody wspierania innowacji w latach 2007-2013" 2007/09/05

Konsorcjum Projektu pn. „Rozwój innowacji w zarządczych procesach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw Europy Wschodniej poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych - PIM”, reprezentowane przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność” w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na kolejne seminarium dotyczące realizacji ww. projektu.

Seminarium zatytułowane "Metody wspierania innowacji w latach 2007-2013. Programy pomocowe. Platforma PIM" odbędzie się w dniu 12 września 2007 roku, w godz. 10.00-14.00, w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., przy ul. Spółdzielczej 8, sala 407.

 
 
Seminarium informacyjne „Szanse dynamicznego i stałego rozwoju - inwestycje w latach 2007-2013” 2007/06/14

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Szanse dynamicznego i stałego rozwoju - inwestycje w latach 2007-2013”, które odbędzie się 25 czerwca 2007r. (poniedziałek) w RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, Białystok.

Wiodącym tematem seminarium będą fundusze inwestycyjne skierowane do sektora MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego dostępne od 2007 roku. Przedstawiony zostanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ochrony środowiska.

 
 
„Zarządzanie ryzykiem walutowym w Twojej firmie” - seminarium dla przedsiębiorców 2007/06/05

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza na seminarium informacyjne pt. „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W TWOJEJ FIRMIE”, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2007 r. w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro.

Seminarium poprowadzą doświadczeni praktycy z firmy Alpha Financial Services Sp. z o.o. z Warszawy, na co dzień zajmujący się tematyką zarządzania ryzykiem walutowym. Seminarium podzielone będzie na dwie części — teoretyczną i praktyczną. W trakcie seminarium będzie kładziony nacisk na praktyczne podejście do problemu zarządzania ryzykiem walutowym oraz praktyczne rozwiązania i przykłady wykorzystania strategii zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa.

 
 
Zaproszenie na szkolenia EFS 2007/05/29

RCS Sp. z o.o. zaprasza serdecznie zainteresowane firmy do wzięcia udziału w najbliższych szkoleniach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione zakwaterowania oraz pełne wyżywienie.

Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy oraz zarządzanie czasem
(31.05-1.06 – Hotel Perła Mazur, Chruściele k. Ełku)

 • Szkolenie dla branży elektronicznej, elektromaszynowej, informatycznej i pokrewnych wg. nr PKD
 • Szkolenie w atrakcyjnym ośrodku (pokrywamy koszt zakwaterowania i wyżywienia)
 • Możliwość odbycia doskonałej imprezy integracyjnej
 • Koszt 40 zł za dzień szkolenia (firmy duże 80 zł za dzień)
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Komunikacja interpersonalna
(30-31.05 – Białystok siedziba RCS)

 • Rozliczenie bezkosztowe
 • Pełne zakwaterowanie oraz wyżywienie
 • Możliwość odbycia dalszych szkoleń zagranicznych
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 
 
Międzynarodowe spotkanie kooperacyjne „ecoForum 2007” dotyczące recyklingu odpadów, 28 czerwca 2007, Białystok 2007/05/22

Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia NEPIRC, działający w ramach Sieci IRC i wspomagający rozwój gospodarczy i potencjał innowacyjny regionów Podlasia, Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur, przedstawia Państwu propozycję udziału w międzynarodowym spotkaniu kooperacyjnym „NEPIRC ecoForum 2007 on recycling and waste management technologies” (NEPIRC ecoForum 2007 Recykling oraz Technologie Zarządzania Odpadami). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2007 roku w Hotelu Branicki w Białymstoku, a jej adresatami są przedsiębiorstwa działające w branży zagospodarowania odpadów i recyklingu tworzyw sztucznych, szkła i złomu.

 
 
Seminarium "Przepisy podatkowe dla przedsiębiorców w 2007 roku" Łomża 17 maja 2007 2007/05/07

Podlaskie Centrum Euro Info przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego we współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Łomży mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne seminarium: „Przepisy podatkowe dla przedsiębiorców w 2007 roku”, które odbędzie się 17 maja 2007r (czwartek) o godz. 10:00 w Restauracji "Retro" przy ul. Nowogrodzkiej 157 w Łomży.

Seminarium poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem, pracownicy Urzędu Skarbowego w Łomży. Seminarium będzie poświęcone zmianom w przepisach podatkowych po 1 stycznia 2007 roku i zostaną na nim poruszone następujące zagadnienia:

 
 
„Środki zaskarżenia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych” – bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców 2007/04/16

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt. „ŚRODKI ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” (ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów), które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007r. w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o., przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro.

 
 
Zapraszamy na seminarium informacyjne dotyczce Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2007/03/20

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza na seminarium informacyjne pt. „Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Czy istnieje możliwość dofinansowania wdrożenia ZSZ? - dotacje na lata 2007-2013”, które odbędzie się w dniu 29 marca 2007 r. w Białymstoku w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, przy ulicy Starobojarskiej 15.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z tworzeniem i prowadzeniem dokumentacji wymaganej przez Zintegrowany System Zarządzania oraz uzyskają informacje czy istnieje możliwość dofinansowania wdrożenia ZSZ w ramach dotacji na lata 2007 — 2013.

 
 
Zaproszenie na konferencję: „Białystok – Internet City” 2007/03/06

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję: „Białystok – Internet City”, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2007r. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Hotelu Gołębiewski przy ulicy Pałacowa 7 w Białymstoku, następna część konferencji będzie miała miejsce w Hotelu Bobrowa Dolina w miejscowości Bobrowa 25, koło Białegostoku. Konferencja odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Białystok.

Nowoczesne technologie informatyczne stają się nieodzownym narzędziem w działaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz jednostek badawczych. Ich właściwy dobór oraz zastosowanie znacznie usprawniają zachodzące procesy i pozwalają na realizację ambitnych projektów.

 
 
Oznakowanie CE – bezpłatne seminaria dla przedsiębiorców 2007/02/19

W drugim kwartale 2007 roku ruszy cykl bezpłatnych seminariów i warsztatów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (producentów i importerów) pragnących umieścić swoje wyroby na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, którego częścią jest obecnie również rynek polski. Spotkania będą organizowane w różnych miastach Polski do połowy 2008 roku, a prowadzić je eksperci z Austrii i Słowenii.

Organizatorem seminariów jest Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej “Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia”.

 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywie "Wyroby budowlane" 2007/02/08

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do wzięcia udziału w seminarium na którym omówiona zostanie dyrektywa nowego podejścia: wyroby budowlane (93/42/EEC).

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii: Pan Jochen Fornather oraz Pan Wolfgang Höhnl. Spotkanie będzie miało miejsce 21 i 22 lutego 2006r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przu ulicy Pańskiej 81/83, sala 106 w Warszawie.

 
 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Nowe możliwości rozwoju firmy – inwestycje w 2007r.” 2007/02/08

Podlaskie Centrum Euro Info afiliowane przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium „Nowe możliwości rozwoju firmy – inwestycje w 2007r.”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2007 (poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku RCS Sp. z o.o. przy ulicy Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Wiodącymi tematami seminarium będą:

 • Fundusze inwestycyjne skierowane do sektora MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z uwzględnieniem finansowania ochrony środowiska
 • Współczesne trendy rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach oraz inwestycje w zasoby ludzkie.
 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywach Komisji Europejskiej 2007/02/05

Ministerstwo Gospodarki zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium na którym omówione zostaną następujące dyrektywy:

 • Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (73/23/ECC),
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (89/336/EC oraz 2004/108/EC),
 • Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne (1999/5/EC),
 • Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (2000/55/EC),
 • Efektywność energetyczna chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek (96/57/EC).

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii i Słowenii: Pan Adolf Russold oraz Pan Vojko Koron. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ulicy Pańskiej 81/83 sala 160 w Warszawie, w terminie 7 i 8 lutego 2007 roku.

 
 
Konferencja w Białymstoku poświęcona zarządzaniu kolorem w fotografii cyfrowej 2007/01/26

Podlaskie Centrum Innowacji (PCI), Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP (STIM) oraz Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia (NEPIRC) mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję: „Fotografia cyfrowa – technologia przyszłości. Zarządzanie kolorem w fotografii cyfrowej”. Konferencja odbędzie się w czwartek 1 lutego 2007r. o godz. 8:30 w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku przy ulicy Pałacowej 7.

 
 
INNOWACYJNI WYPRZEDZAJĄ NOWOCZESNYCH ! - szkolenia w Białymstoku 2007/01/19

RCS Sp. z o.o. serdecznie zaprasza zainteresowane firmy do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie jest dofinansowane w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale istnieje również możliwość rozliczenia się bezkosztowego. Szkolenia odbędą się w dniach od 30 stycznia do 1 lutego br. w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Dowiesz się:

 • Dlaczego opłaca się być innowacyjnym ?
 • Co powinieneś zrobić, aby Twoja firma była innowacyjna ?
 • W jaki sposób dzięki innowacyjności skutecznie pozyskać dotację z UE ?
 
 
Szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 2007/01/19

RCS Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projektach szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy delegujący pracowników na szkolenia poniosą tylko 20% kosztów (pozostałe 80% będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Istnieje również możliwość wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorcę w formie wydatków na wynagrodzenie. W takich sytuacjach udział w szkoleniach jest bezpłatny. Informacje o najbliższych terminach szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.rcs-hr.pl w zakładce „Terminy szkoleń”.

 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywie "Rekreacyjne jednostki pływające" 2007/01/19

Ministerstwo Gospodarki zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym dyrektywy Rekreacyjne jednostki pływające (94/25/EC) oraz jej nowelizacji zawartej w dyrektywie 2003/44/EC. Dyrektywa reguluje kwestie podstawowych wymagań bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i konstrukcją statków, procedurami oceny zgodności, deklaracją zgodności UE. W Dyrektywie ujęto regulacje bezpieczeństwa (projektu i konstrukcji), emisji spalin oraz hałasu.

Osobą prowadzącą seminarium będzie ekspert z Austrii: Pan Wolfgang Lentsch. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 w Warszawie, sala 160, w dniu 30 stycznia 2007r.

 
 
Seminarium w Warszawie w temacie dyrektywy ogólnego bezpieczeństwa wyrobów oraz dyrektywy zabawkowej 2007/01/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach projektu Umowy Bliźniaczej PL2005/IB/EC-01 - „Wsparcie MSP we wdrożeniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia”. Tematem seminarium będą dyrektywy: ogólnego bezpieczeństwa wyrobów i zabawkowa. W czasie seminarium omówione zostaną procedury i kwestie praktyczne związane z dyrektywami: 2005/95/EC(ogólnego bezpieczeństwa wyrobów) oraz 88/378/EEC(zabawki). Zaprezentowane zostaną wymagania formalne związane z powyższymi dyrektywami, wzbogacone o przykłady praktyczne.

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii: Pan Horst Kristen oraz Pani Dagmar Schermann. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 sala256 w Warszawie w dniach 17 i 18 stycznia 2007r.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS