01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2004
 
 
Seminarium "Świadczenie usług i zakładanie działalności w krajach UE" 2004/12/06

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium pt.

„ŚWIADCZENIE USŁUG I ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI W KRAJACH UE”,

które odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 10 grudnia 2004 r . w hotelu „Cristal”, ul. Lipowa 3, Białystok.

Seminarium jest jednym z cyklu 6 spotkań organizowanych w Polsce. Głównym tematem będzie świadczenie usług oraz zakładanie i prowadzenia działalności w krajach UE.

 
 
Seminarium "Dotacje na nowoczesne technologie szansą na rozwój firmy" 2004/11/24

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych seminariach pt.

DOTACJE NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SZANSĄ NA ROZWÓJ FIRMY

Seminaria poświęcone zostały nowoczesnym technologiom, jakie powinna wprowadzić firma chcąca podnieść własną konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej. Znając problemy firm związane ze środkami finansowymi większa część seminariów poświęcona zostanie dotacjom na nowoczesne rozwiązania i technologie IT (Information Technology).

 
 
Konferencja „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorczych”, 30 listopada 2004, Białystok 2004/10/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Podlaskim Centrum Euro Info organizuje cykl konferencji poświęconych problematyce systemu zamówień publicznych w Polsce.

W Białymstoku konferencja organizowana będzie 30 listopada 2004.

Udział w konferencji jest nieodpłatny - cykl finansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Zamówień Publicznych.

 
 
Międzynarodowa konferencja - "Doświadczenia PHARE - przygotowanie do funduszy strukturalnych w państwach akcesyjnych" 2004/10/04

W dniach 14-17 października 2004 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości konferencję

„Doświadczenia PHARE

- przygotowanie do funduszy strukturalnych w państwach akcesyjnych”

Konferencja została objęta honorowym patronatem Komisarza Unii Europejskiej - Prof. Danuty Hübner oraz Ministra Spraw Zagranicznych pana Włodzimierza Cimoszewicza.

Wzięło w niej udział 126 uczestników z 15 krajów a wśród nich byli przedstawiciele rządu RP, krajowi i zagraniczni eksperci zaangażowani we wdrażanie programów strukturalnych i programu PHARE. W trakcie konferencji pokazano doświadczenia płynące z wdrażania programu PHARE, skonfrontowano je z praktyką wdrażania funduszy strukturalnych zarówno w krajach, które dopiero weszły w skład wspólnot europejskich jak i tych, które od dawna są w nich obecne. Mamy nadzieję, że była to również dobra okazja do zapoznania z nimi przedstawicieli rządów oraz władz regionalnych państw, które dopiero przygotowują się do wejścia do UE takich jak Bułgaria czy Rumunia.

 
 
Konferencja "Jak wykorzystać do maksimum możliwości zjednoczonej europy" 2004/10/04

W dniach 23-24 listopada 2004r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja:

NEW EUROPE - NEW OPPORTUNITIES
Jak wykorzystać do maksimum możliwości zjednoczonej europy

Podczas konferencji przedstawione zostaną wzory i doświadczenia ekspertów wdrażających konkretne projekty Unii Europejskiej związane z rozwojem regionalnym, turystyką i dziedzictwem kulturalnym

Cele konferencji

  • Przegląd doświadczeń z wdrażania projektów Unii Europejskiej
  • Pomoc w procesie integracji Europy poprzez przedstawianie „najlepszych praktyk”
  • Praktyczne rady od ekspertów z różnych krajów wdrażających projekty Unii Europejskiej
 
 
Regionalna Konferencja Młodych Pracowników Nauki - INTEGRACJA EUROPEJSKA - WYZWANIA DLA PODLASIA 2004/05/01

W dniu 1 maja 2004 roku odbędzie się konferencja organizowana przez Zakład Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przy współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

Patronat honorowy na konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców Podlasia wokół wyzwań związanych z integracją europejską oraz wymiana doświadczeń i poglądów w obszarze procesów integracyjnych.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS