01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2005
 
 
Zaproszenie na spotkanie z Radcą Handlowym Ambasady RP w Wiedniu 2005/12/27

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Panem Janem Masalskim - Radcą Ambasady RP w Wiedniu, Zastępcą Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Wiedniu, które odbędzie się w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Starobojarskiej 15 w Białymstoku w dniu 5 stycznia 2006 roku o godz. 10.00.

 
 
Zaproszenie na cykl seminariów dla małych i średnich firm 2005/12/08

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl seminariów skierowanych do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Prelegentami podczas seminariów będą eksperci reprezentujący Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, Podlaski Urząd Marszałkowski oraz Podlaskie Centrum Euro Info.

 
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w ”Europejskiej debacie publicznej” 2005/11/29

Wojewoda Podlaski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w EUROPEJSKIEJ DEBACIE PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, w dniach 1, 6 i 9 grudnia 2005r.

Podczas tych trzech dni zorganizowane będą stoiska informacyjne oraz przeprowadzone będą wykłady i spotkania z następującymi organizacjami: Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty, Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Izba Celna w Białymstoku oraz specjalistami z innych instytucji.

 
 
Zaproszenie na IV Regionalne Forum Innowacji 2005/11/24

Serdecznie zapraszamy na IV Regionalne Forum Innowacji zatytułowane:

„Nowe możliwości wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw”

która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2005 r w godzinach 1000 - 1500 w sali konferencyjnej Rady FSNT NOT w Białymstoku przy ulicy Skłodowskiej 2.

Konferencja organizowana w rok po rozpoczęciu prac nad wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji to dobry czas na podsumowanie strategii oraz uzyskanie informacji o prowadzonych i planowanych działaniach innowacyjnych w regionie. Zaproszeni goście reprezentujący organizacje wspierające przedsiębiorczość i samorząd terytorialny przekażą Państwu informacje o tym, jakie warunki należy spełniać, by stać się przedsiębiorstwem innowacyjnym, gdzie znaleźć źródła finansowania projektów innowacyjnych oraz jak szukać partnerów.

 
 
Zaproszenie na konferencję „Innowacje – kluczem do rozwoju przedsiębiorstw" 2005/11/20

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji „Innowacje — kluczem do rozwoju przedsiębiorstw. Pomoc unijna dostępna dla sektora MSP województwa podlaskiego”, która odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku 30 listopada 2005r. w godzinach 10.00-15.30.

Zaproszeni prelegenci reprezentują urzędy i instytucje koordynujące wdrażanie funduszy strukturalnych. Postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytanie czy i w jakim stopniu przedsiębiorcy z województwa podlaskiego mogą uzyskać wsparcie? Jakie bariery napotykają firmy na drodze do funduszy unijnych? Jak można zwiększyć skuteczność w staraniach firm o fundusze unijne? Konferencja będzie próbą podsumowania ponad rocznego okresu wdrażania funduszy strukturalnychwspierających działania innowacyjne w firmach.

 
 
Seminarium na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2005/11/17

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Podlaskim Centrum Euro Info organizują seminarium na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz oferty usług ośrodków KSU w województwie podlaskim. Seminarium odbędzie się w dniu 8 grudnia 2005 w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane ogólne informacje nt. Krajowego Systemu Usług, systemu wdrażania programów pomocowych w Polsce oraz roli Regionalnej Instytucji Finansującej — m.in. informacje o aktualnie dostępnych programach wsparcia w regionie i zasadach korzystania z nich przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Większość usług świadczonych przez ośrodki KSU jest bezpłatna.

 
 
Spotkanie nt. możliwości rozwoju współpracy gospodarczej i międzyregionalnej z Rosją 2005/11/17

Biuro Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Moskwie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu poświęconym możliwościom rozwoju współpracy gospodarczej i międzyregionalnej pomiędzy naszym województwem a partnerem rosyjskim. Odbędzie się ono w dniu 2 grudnia 2005 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (Białystok, ul. Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna w części niskiej).

 
 
Bezpłatne seminarium dotyczące zasad przygotowywania projektów finansowanych w ramach SPO WKP 2005/11/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Euro Info Centre zapraszają Państwa na bezpłatne seminaria pt.:

„Dotacje z Programu SPO WKP na inwestycje (działanie 2.3) i na usługi doradcze (działanie 2.1) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem rozliczania dotacji, proponujemy trzy terminy seminariów: 18 listopada, 22 listopada i 25 listopada 2005. Seminaria odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro.

 
 
Zaproszenie na II Forum Polsko-Saksońskie 2005/10/19

Dolnośląski Urzędu Wojewódzki organizuje w dniach 7-8 listopada 2005r. we Wrocławiu II Forum Polsko-Saksońskie, w którym wezmą udział Minister Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Gospodarki i Pracy Wolnego Państwa Saksonii.

W ramach forum odbędą się warsztaty i giełda kooperacyjna adresowane do przedsiębiorstw z następujących branż: motoryzacja, tekstylia techniczne, budowa maszyn i ochrona środowiska.

 
 
Konferencje powiatowe "Kto, na co i jak w praktyce może dostać dotacje unijne?" 2005/10/13

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie we współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą realizuje Projekt „Ściana Wschodnia” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Jednym z działań jest przeprowadzenie bezpłatnych konferencji powiatowych nt.

KTO, NA CO I JAK W PRAKTYCE MOŻE DOSTAĆ DOTACJE UNIJNE?

Projekt jest skierowany głównie do rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców działających na terenach wiejskich, w branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na potrzeby wsi z terenu woj. podlaskiego. Cykl konferencji będzie odbywała się w dniach od 18 października do 12 grudnia w miastach powiatowych województwa podlaskiego (szczegóły w pliku pdf poniżej).

 
 
Seminarium informacyjne - „Świadczenie usług i zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech” 2005/10/11

W związku z utrzymującym się zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, dotyczącym swobody prowadzenia działalności gospodarczej po 1 maja 2004 roku, Podlaskie Centrum Euro Info oraz Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na seminarium pt.

„Świadczenie usług i zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech”

Seminarium odbędzie się w dniu 14 października 2005 roku (piątek) w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Starobojarskiej 15 w Białymstoku (pierwotny termin seminarium planowany na dzień 4 października został odwołany ze względów organizacyjnych). Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, mając nadzieję, że zaproponowany temat odpowie na Państwa oczekiwania, a uzyskane informacje okażą się przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej.

 
 
Zaproszenie na „VI Forum Energetyczne — Prawdy i mity o paliwach gazowych” 2005/10/10

Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają na bezpłatne:

„VI Forum energetyczne – Prawdy i mity o paliwach gazowych”

które odbędzie się w dniu 26 października 2005 r. w Domu Technika przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Forum poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wykorzystaniem gazu do celów energetycznych i źródłom finansowania inwestycji z tej dziedziny. Zaproszeni eksperci przedstawią nowe możliwości stosowania paliw gazowych jako źródła energii w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, przemysłowym, w transporcie publicznym i chłodnictwie. Omówione zostaną również kwestie związane z projektowaniem i finansowaniem inwestycji wykorzystujących paliwa gazowe i odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę oraz instalacje do wytwarzania biogazu.

 
 
Zaproszenie na seminarium "Jak odnieść sukces w biznesie i tworzyć środowisko" 2005/09/26

Ambasada Brytyjska wraz z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Podlaskim Centrum Euro Info działającym przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego na bezpłatne seminarium pt.:

"Jak odnieść sukces w biznesie i tworzyć środowisko przyjazne inwestycjom"

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2005 roku w godz. 10.00-14.00 w Centrum Konferencyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Mickiewicza 3 w Białymstoku. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny komplet materiałów seminaryjnych.

 
 
Seminarium informacyjne - „Świadczenie usług i zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech” 2005/09/26

W związku z utrzymującym się zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, dotyczącym swobody prowadzenia działalności gospodarczej po 1 maja 2004 roku, Podlaskie Centrum Euro Info oraz Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na cykl seminariów pt.

„Świadczenie usług i zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech”

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, mając nadzieję, że zaproponowany temat odpowie na Państwa oczekiwania, a uzyskane informacje okażą się przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej.

UWAGA: Seminarium ze względów organizacyjnych zostało odwołane
(planowana jest organizacja tego seminarium w innym terminie).

 
 
Seminarium „Bezzwrotne dotacje dla firm – fundusz dotacji inwestycyjnych” 2005/09/21

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza Państwa na seminaria pt.:

„BEZZWROTNE DOTACJE DLA FIRM — FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH”

które odbędą się w Białymstoku w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15 w godz. 950-1300. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem dotacji dla MSP, proponujemy dwa terminy: 27 i 29 września.

UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Informujemy również, iż 7 października mija pierwszy termin na złożenie wniosku do programu „Funduszu Dotacji Inwestycyjnych”.

 
 
Współdziałanie na rzecz rozwoju Podlasia 2005/08/24

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia”, która odbędzie się 8 września 2005 r. w Białymstoku w hotelu „Cristal”.

Głównym celem konferencji jest stworzenie modelu usprawniającego i jednocześnie utrwalającego lokalną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz administracją publiczną. Dlatego też niezwykle ważnym wydaje się potrzeba stworzenia mapy kompetencji odzwierciedlającej ofertę usług organizacji wspierających przedsiębiorczość oraz zobrazowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości prowadzonych przez organy administracji publicznej na Podlasiu.

 
 
Seminarium dotyczące dotacji w ramach programów PHARE 2003 2005/07/25

Podlaskie Centrum Euro Info oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają wszystkie zainteresowane firmy do udziału w seminariach pt.:

„Bezzwrotne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach Programów PHARE 2003”

które odbędą się w Białymstoku w siedzibie Regionalnego Centrum Szkoleniowego, ul. Spółdzielcza 8, IIIp. o godz. 9.00. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem dotacji, organizatorzy proponują dwa terminy: 1 i 3 sierpnia 2005 r. Celem tego spotkania jest zapoznanie małych i średnich firm z aktualnie funkcjonującymi bezzwrotnymi dotacjami w ramach programów Phare 2003.

 
 
Bezpłatne szkolenia - "Jak przygotować dobry projekt do ZPORR i SPO WKP ?" 2005/06/29

We wrześniu br. rozpoczynają się pierwsze szkolenia w ramach programu „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Celem szkoleń jest pomoc potencjalnym beneficjentom ZPORR i SPO WKP w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami zgodnie z zasadami i wymogami EFRR. Szkolenia są adresowane do podmiotów, które zamierzają ponownie składać wniosek do EFRR, jak również do tych, które swój wniosek składają po raz pierwszy.

 
 
Seminarium informacyjne - „Dotacje na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr” 2005/06/14

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza Państwa na cykl bezpłatnych seminariów informacyjnych pt.:

„Dotacje na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

związanych z wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) Działanie 2.3a, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Spotkania odbędą się w dniach 27 i 29 czerwca 2005 r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowym przy ulicy Spółdzielczej 8 w Białymstoku. Prosimy o wybranie terminu, który będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

 
 
Bezpłatne seminarium pt. "Czas pracy. Urlopy pracownicze.” 2005/06/13

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.:

„CZAS PRACY. URLOPY PRACOWNICZE.”

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 21 czerwca 2005 r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przy ulicy Starobojarskiej 15.
Gośćmi i prelegentami podczas seminarium będą Nadinspektor pracy Jarosław Janowicz i Inspektor pracy Wiaczesław Kuźma z Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Seminarium skierowane jest do pracowników i właścicieli małych i średnich firm z województwa podlaskiego.

 
 
Bezpłatne seminarium pt. „Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych" 2005/05/31

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne seminaria pt. „Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych", organizowane przez Podlaskie Centrum Euro Info i Kredyt Bank S.A.

Spotkania odbędą się w Białymstoku (7 czerwca) i Łomży (9 czerwca).

 
 
Seminarium informacyjne „Ubezpieczenia społeczne związane ze świadczeniem usług w krajach UE” 2005/04/29

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza na seminarium informacyjne pt.:

„UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”

Seminarium skierowane jest do pracowników i właścicieli małych i średnich firm z województwa podlaskiego i odbędzie się w dniu 11 maja 2005 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ulicy Antoniukowskiej 7. Gościem i prelegentem podczas seminarium będzie mgr Anna Krysiewicz, Główny Specjalista w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

 
 
Seminarium "Dotacje z funduszy strukturalnych szansą na rozwój firmy" 2005/03/01

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w cyklu seminariów organizowanych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info:

„DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SZANSĄ NA ROZWÓJ FIRMY”

Spotkania odbędą się w dniach 17, 24 i 31 marca 2005 r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowy przy ulicy Spółdzielczej 8 w Białymstoku. Prosimy o wybranie terminu, który będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

Celem tych seminariów jest przedstawienie instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), dokumentów i procedur aplikowania do programów w ramach Funduszy Strukturalnych.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS