01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » PHARE - RZL
 
 
Konkurs o udzielenie wsparcia w ramach programu "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" 2005/09/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie o udzielenie wsparcia w ramach Krajowego Programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Celem Działania jest stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na integrację społeczną i zawodową, głównie poprzez:

 • coaching i poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe oraz
 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • coaching i poradnictwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą,
 • świadczenie pośrednictwa pracy.

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są osoby prawne spełniające poniższe warunki:

 • zgodnie ze statutem nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Jednostkę Kontraktującą ,
 • działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie Przedsięwzięciem,
 • zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
 • posiadające niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji Przedsięwzięć w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

Ocena przedsięwzięć prowadzona będzie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 181, poz. 1877 ze zm.) i wytycznych dla Wnioskodawców.

Budżet funduszu wsparcia w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3,5 mln EUR (w tym 3 mln EUR pochodzących ze środków Unii Europejskiej i 0,5 mln EUR współfinansowania krajowego z budżetu państwa).

Kwota wsparcia na realizację jednego Przedsięwzięcia musi mieścić się w następującym przedziale:

 • kwota minimalna: 20.000,00 EUR
 • kwota maksymalna: 100.000,00 EUR

Wsparcie nie może przekraczać 90% wydatków netto kwalifikujących się do objęcia wsparciem Przedsięwzięcia.

Wnioski można składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) w następujących terminach:

 • do 5 września 2005 r. - godz. 16.00
 • do 3 października 2005 r. godz. 16.00.

Wyniki z przeprowadzonego konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl, nie później niż do dnia 20 listopada 2005 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: www.parp.gov.pl/dotphare3rzl_ngos.html. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu, bardzo proszę o przesyłanie zapytań pocztą elektroniczną na adres: konkursis@parp.gov.pl.

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS