01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Konsultacje społeczne dotyczące priorytetów UE w dziedzinie ochrony środowiska do 2020 r. 2012/05/21

Zachęcamy do udziału w społecznych konsultacjach nt. priorytetów UE w dziedzinie ochrony środowiska do 2020r. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu krajowym i europejskim na temat nowych priorytetów działania w dziedzinie ochrony środowiska do 2020r. Uzyskane odpowiedzi są niezbędne w celu określenia priorytetów oraz zastosowania najbardziej efektywnych narzędzi do ich realizacji.

 
 
Ankieta potrzeb szkoleniowych - przykładowe tematy seminariów informacyjnych w 2012 roku 2012/01/30

W związku z planowaną organizacją seminariów informacyjnych w 2012 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z prośbą o wypełnianie ankiety potrzeb dotyczącej tematów seminariów informacyjnych, którymi są Państwo zainteresowani. Chcemy poznać Państwa potrzeby szkoleniowe, aby dostosować tematykę seminariów do konkretnego zapotrzebowania.

 
 
EURESP - Europejska Platforma Regionalnych Usług Środowiskowych 2011/03/29

Działa już platforma projektu EURESP - Europejska Platforma Regionalnych Usług Środowiskowych (EUropean Regional Environmental Services Platform). Dostępna jest pod adresem www.euresp.net.

EURESP powstał we współpracy 5 regionów z Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Słowacji. Projekt został dofinansowany w ramach Specific Action jako część sieci Enterprise Europe Network. EURESP oferuje usługi skierowane przede wszystkim do sektora MSP z 3 branż:

  • spożywczej,
  • produkcji materiałów budowlanych,
  • zarządzania odpadami.
 
 
Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 2011/02/03

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zaprasza do zapoznania się z pierwszym w tym roku Biuletynem Informacyjnym . Zawiera on m.in. wykaz imprez targowo-wystawienniczych organizowanych na terenie Irlandii podczas których WPHI planuje zorganizowanie własnegostoiska informacyjno-promocyjnego.

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010 2011/01/10

Tylko do 13 stycznia 2011r. przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie mogą zgłaszać swoje inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR) do dziewiątej edycji Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. To jedyna w naszym kraju publikacja zawierająca kompleksowe podsumowanie odpowiedzialnych działań firm w mijającym roku oraz zbiór dobrych praktyk biznesowych. Do zgłaszania ciekawych CSR-owych projektów zachęca Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 
 
Zaproszenie do społecznych konsultacji przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP II) 2010/12/07

Komisja Europejska ogłosiła społeczne konsultacje oceny skutków dotychczasowego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP 2007-2013), składającego się z trzech programów operacyjnych:

  • Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji,
  • Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
  • Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Celem konsultacji jest zebranie opinii publicznej na temat przyszłych obszarów priorytetowych interwencji UE w w/w obszarach oraz wykorzystywanych instrumentów polityki.

 
 
Ocena usług realizowanych przez PFRR w ramach ośrodka Enterprise Europe Network 2010/10/08

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu rozpoczęła końcową ocenę „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji” zawierającą przegląd działań sieci Enterprise Europe Network . Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami nt. naszej działalności, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu.

 
 
Czwarty numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network 2009/12/23

Każdego miesiąca projekt Enterprise Europe Network dostarcza najnowsze informacje regionalne z zakresu innowacji, nowych technologii, współpracy międzyregionalnej, innowacyjnych projektów regionalnych, zagadnień B+R i wielu innych tematów.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czwarty numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network.

 
 
Planowana polsko-grecka misja handlowa 2009/12/15

Zachęcamy podlaskie firmy do udziału w planowanej polsko-greckiej misji handlowej. Firmy greckie działające w branży teledetekcji, obserwacji ziemi i systemów GIS przyjadą w przyszłym roku do Polski. Planowana data misji to luty 2010.

 
 
Trzeci numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network 2009/11/30

Każdego miesiąca projekt Enterprise Europe Network dostarcza najnowsze informacje regionalne z zakresu innowacji, nowych technologii, współpracy międzyregionalnej, innowacyjnych projektów regionalnych, zagadnień B+R i wielu innych tematów.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzeci numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network.

 
 
Publiczne konsultacje dotyczące projektowania i innowacyjności 2009/05/04

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektowania i innowacyjności w odniesieniu do roboczego dokumentu Komisji Europejskiej zatytułowanego „Design as a driver of user-centred innovation”.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie wiedzy na temat tego, jak w najlepszy sposób na szczeblu UE można wspierać korzystanie z projektowania innowacji.

 
 
Publiczne konsultacje na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie 2009/05/04

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Enterprise Europe Network zachęca do udziału w społecznych konsultacjach na temat "Skuteczność wsparcia innowacji w Europie" — zachęcamy do oddania głosu odnośnie Polski. Państwa opinia może wpłynąć na zmianę przepisów prawnych i przyszłych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie polityki.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie wiedzy na temat tego, jak w najlepszy sposób usprawnić skuteczność mechanizmu wspierania innowacji w krajach Unii Europejskiej.

Termin udziału w konsultacjach został przedłużony do 31.05.2009r.

 
 
7 Program ramowy - "Granty na granty" - III edycja konkursu 2009/03/17

10 marca 2009r. odbyło się seminarium informacyjne poświęcone tematyce dotacji dla MŚP w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Firmom zainteresowanym tematyką przypominamy, że 26 stycznia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzecią edycję konkursu "Granty na granty". W ramach tego konkursu przewiduje się wsparcie dla polskich jednostek pełniących rolę koordynatorów w konsorcjach zamierzających złożyć wniosek projektowy w 7PR oraz innych europejskich programach badawczych ogłaszanych przez KE.

 
 
Spotkania z firmami maltańskimi, Warszawa, 26-27 stycznia 2009r. 2009/01/16

Warszawski ośrodek Enterprise Europe Network, wraz z Konfederacją Pracodawców Polskich oraz Krajową Izbą Gospodarczą, zapraszają do udziału w spotkaniach z firmami maltańskimi, które gościć będą w Warszawie w dniach 26-27 stycznia 2009r.

Wizyta firm maltańskich związana jest z oficjalnym pobytem Jego Ekscelencji Prezydenta Malty w Polsce. Delegacja przedsiębiorców liczyć będzie około 50 osób, m.in. z branż: turystycznej, informatycznej, spożywczej, tytoniowej, nieruchomości, farmaceutycznej, elektronicznej, samochodowej, energetycznej, utylizacji odpadów i innych. Na spotkaniu będzie istniała możliwość rozmów oraz nawiązania kontaktów handlowych podczas rozmów dwustronnych z każdym z przedsiębiorców. Przewidywany język rozmów to język angielski, jednakże będą mogli Państwo skorzystać z pomocy tłumaczy.

 
 
Zaproszenie na rozmowy handlowe z firmami portugalskimi 2009/01/14

Warszawski ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w rozmowach z firmami portugalskimi, które gościć będą w Warszawie w dniach 20-22 stycznia 2009r.

Wizyta organizowana przez Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (Portuguese Business Association) ma na celu pomóc firmom portugalskim i polskim w nawiązaniu kontaktów handlowych.

 
 
Drugi numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network 2009/01/09

Projekt Enterprise Europe Network dostarcza co kwartał najnowsze informacje regionalne z zakresu innowacji, nowych technologii, współpracy międzyregionalnej, innowacyjnych projektów regionalnych, zagadnień B+R i wielu innych tematów.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network.

W Biuletynie opowiemy Państwu o spotkaniach kooperacyjnych dla przedsiębiorstw chcących nawiązać współpracę handlową bądź technologiczną na terenie Europy oraz krajów stowarzyszonych. Znajdą tu Państwo informacje o misjach gospodarczych, targach i spotkaniach brokerskich organizowanych przez sieć oraz informacje jak z nich skorzystać.

 
 
Konkurs: “Nagroda za najlepszy pomysł na ograniczenie formalności administracyjnych” 2009/01/05

Masz dość biurokracji w Unii? Komisja Europejska ogłosiła konkurs: "Nagroda za najlepszy pomysł na ograniczenie formalności administracyjnych" - „Best Idea for Red Tape Reduction Award

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w konkursie „red tape reduction”, mającym przyczynić się do redukcji biurokracji i ograniczenia formalności w Unii Europejskiej. Pomysł został ogłoszony na początku roku przez „Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych” - „High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens”.

 
 
Pierwszy numer Biuletynu Enterprise Europe Network 2008/10/17

Każdego miesiąca projekt Enterprise Europe Network dostarcza najnowsze informacje regionalne z zakresu innowacji, nowych technologii, współpracy międzyregionalnej, innowacyjnych projektów regionalnych, zagadnień B+R i wielu innych tematów.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network.

W Biuletynie znajdą Państwo informacje o tym kim jesteśmy, jakie usługi oferujemy w ramach sieci, wiadomości o planowanych seminariach, konferencjach i targach dla przedsiębiorstw oraz oferty współpracy technologicznej i handlowej w ramach sieci.

 
 
Czat internetowy nt. Inkubacja przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcia 2007/11/27

Dolnośląskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza do udziału w czacie internetowym, realizowanym w ramach projektu ISKRA - Internetowy System KReowania Aktywności w innowacji z Dolnego Śląska. Tematem czatu będzie "Inkubacja przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcia", a sam czat odbędzie się w dniu 28 listopada br. w godzinach od: 10:00 do 12:00 na stronie internetowej:

http://www.iskra.hb.pl/chat2/start_chat.php

 
 
Publiczne konsultacje na temat przeszkód w prowadzeniu transgranicznej działalności na terenie Wspólnoty 2007/10/24

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej w lipcu br. rozpoczęła publiczne konsultacje na temat przeszkód, na jakie napotykają przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, w prowadzeniu transgranicznej działalności na terenie Wspólnoty, jak również na temat możliwego statutu europejskiej spółki osobowej.

Opinie wszelkich zainteresowanych stron/partnerów społecznych odgrywają ważną rolę w procesie kształtowania europejskiej polityki. Są one niezbędne w przygotowaniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej inicjatywy utworzenia europejskiej spółki osobowej. Wszystkie opinie zostaną wzięte pod uwagę w przygotowywanej ocenie wpływu możliwej propozycji legislacji w tym zakresie.

 
 
Czat internetowy nt. "Problematyka umów transferu technologii" 2007/10/23

Dolnośląskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza do udziału w czacie internetowym, realizowanym w ramach projektu ISKRA - Internetowy System KReowania Aktywności w innowacji z Dolnego Śląska. Tematem czatu będzie "Problematyka umów transferu technologii" i odbedzie się on w dniu 24 października 2007r. w godzinach od 10:00 do 12:00. Ekspertem będzie Pan Marek Łazewski z Kancelarii Rzeczników Patentowych Łazewska i Łazewski Sp.J.

 
 
Komisja Europejska zaprasza na konsultacje on-line 2007/09/11

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych na konsultacje on-line dotyczące następujących zagadnień:

1. Zrównoważona polityka przemysłu (ang.: sustainable industrial policy) - do 23.09.2007

2. Regulacje środowiskowe dla urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (ang.: regulatory environment for Radio and Telecommunications Terminal Equipment in the European Union) - do 30.09.2007

3. Europejski statut firm prywatnych (ang.: European Private Company Statute) - do 31.10.2007

Szczegółowe informacje w języku angielskim:

 
 
Ankieta on-line dotycząca informacji eksportowych 2007/04/16

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego, elektronicznego narzędzia "Export Helpdesk" - portalu, który udostępnia aktualne i odpowiednie informacje firmom i przedsiębiorcom chcącym zaistnieć na wspólnym rynku europejskim - zarówno importerom jak i eksporterom. Portal jest dostępny w czterech językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.

 
 
Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana, Warszawa maj 2007 2007/04/10

W 2007 roku już po raz czternasty Polska Fundacja im. Roberta Schumana organizuje Polskie Spotkania Europejskie (PSE) w dniach 5-13 maja 2007 . Od lat odbywają się one w okolicach Dnia Europy – 9 maja. Jest to największe w naszej części kontynentu spotkanie przedstawicieli polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, Szkolnych Klubów Europejskich i wszystkich zwolenników jedności Europy.

Celem Spotkań jest wyrażenie poparcia dla idei integracji europejskiej, zaangażowanie obywateli w aktywne uczestnictwo w budowaniu Europy, ułatwienie nawiązywania kontaktów i podjęcia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, Szkolnymi Klubami Europejskimi, instytucjami oraz różnymi środowiskami proeuropejskimi.

 
 
Informacje dotyczące Ośrodka Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia 2007/02/19

Konkurencyjność gospodarki państwa opiera się głównie na innowacyjnym charakterze rodzimych, małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu i wzrostu konkurencyjności firmy są jej innowacyjność i wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Ośrodki Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia NEPIRC (Innovation Relay Centres Poland North-East), które rozpoczęły działalność w kwietniu 2004 roku w ramach realizowanego przez Unię Europejską projektu Sieć IRC – Innovation Relay Centres Network, powstały aby wspomagać rozwój gospodarczy i wzmacniać potencjał innowacyjny w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Przynależność do NEPIRC to szereg korzyści dla przedsiębiorców z regionu Polski północno-wschodniej, a przede wszystkim niepowtarzalna szansa aby zaistnieć na rynku europejskim. Możliwości jest wiele, a usługi Sieci dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej mają charakter bezpłatny.

 
 
Komisja Europejska zaprasza do publicznych konsultacji 2007/02/05

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach dotyczących regulacji i dyrektyw będących obecnie w fazie projektowania. Wykaz aktualnych konsultacji i odnośników do ich stron internetowych oraz terminów zakończenia konsultacji zamieszczony jest w tabeli poniżej. Szczegółowe informacje o konsultacjach zamieszczone są w języku angielskim.

 
 
Ankieta potrzeb dotycząca szkoleń, seminariów, publikacji i usług doradczych 2007/01/24

Zachęcamy do współpracy z Podlaskim Centrum Euro Info i zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb przedsiębiorców wynikających z funkcjonowania na Rynku Wspólnotowym.

Zależy nam na dostarczeniu Państwu wszelkiej pomocy merytorycznej w rozwoju firmy dlatego prosimy o poświęceniu kilku chwil na wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować odpowiednią ofertę szkoleniowo-doradczą.

 
 
Poszukiwani partnerzy-koordynatorzy do projektów w ramach 7PR w dziedzinie spawania laserowego polimerów 2007/01/24

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że hiszpański partner w projekcie europejskim PLASWELD, którego celem jest rozwój nowych technik spawania laserowego polimerów, poszukuje partnera - Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo (MŚP), którego zadaniem byłoby wsparcie procesu projektowania automatycznego systemu spawania oraz udział w budowie i walidacji tego systemu.

 
 
Poszukiwani partnerzy-koordynatorzy do projektów w ramach 7PR w dziedzinie obróbki plastiku 2007/01/24

Institute for Materials Technology and Plastics Processing (IWK) of the University of Applied Sciences Rapperswil mający swoją siedzibę w Szwajcarii poszukuje partnerów-koordynatorów do projektów w ramach 7PR, w obszarach dotyczących obróbki plastiku na wtryskarkach szczegółowo wyszczególnionych poniżej (informacja w języku angielskim).

 
 
Ekonomia, turystyka i nauka w Bułgarii 2006/11/24

Bułgarskie Centrum Euro Info BG808 sfinalizowało projekt finansowany przez Komisję Europejską dotyczący przyszłego przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej pod nazwą "Bułgaria - Nowa Twarz w Europie", którego efektem jest opracowanie ulotek informacyjnych dotyczących ekonomii, turystyki i nauki w Bułgarii.

 
 
Co przedsiębiorca powinien zamieszczać na pieczęciach, pismach i stronach www z uwzględnieniem zmian w ustawie o KRS 2006/11/23

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej (posiadające numer REGON) w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym są obowiązane do podawania numeru identyfikacyjnego w pieczęciach firmowych. Obowiązek taki nakłada art.43 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z1995r., Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). W świetle tego przepisu wszelkie pieczęcie firmowe (a nie imienne) powinny zawierać numer REGON, Jeżeli go nie zawierają, nie mogą być wykorzystywane. Tylko w takim jednak wypadku, gdy jednostka pieczęć w ogóle posiada. Polskie prawo nie nakłada bowiem obowiązku posiadania pieczęci.

 
 
Komisja Europejska otwiera konsultacje publiczne na temat strategii rynku Unii Europejskiej w krajach spoza UE. 2006/11/20

Informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat "Strategii dostępu do rynku UE w obliczu globalnych przemian gospodarczych". Dokumenty w języku angielskim dotyczące konsultacji są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalna Handlu Zagranicznego Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/trade/ (prawa kolumna "hot topics") oraz na stronie głównej Bazy Danych Dostępu do Rynku (Market Access Database) pod adresem http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm.

 
 
Konsultacje internetowe dotyczące klasyfikacji i znakowania chemikaliów w UE 2006/10/03

Od 21 sierpnia do 21 października 2006 roku trwają konsultacje internetowe zorganizowane przez Komisję Europejską dotyczące Systemu Globalnie Zharmonizowanego w zakresie klasyfikacji i znakowania chemikaliów. Rozporządzenie GHS zastąpi obecną legislację w zakresie klasyfikacji i znakowania, m.in.: dyrektywę Rady 67/548/EWG oraz dyrektywę 1999/45/WE.

 
 
Zaproszenie do składania wniosków dla przedsiębiorstw transportowych w programie Marco Polo 2006/08/24

Ministerstwo Transportu poinformowało, że Komisja Europejska ogłosiła czwarte wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Marco Polo (2003-2010). Do uczestnictwa w programie zostały zaproszone przedsiębiorstwa transportowe wszystkich państw członkowskich UE i państw trzecich. W programie Marco Polo uczestniczyć mogą projekty, które przyczyniają się do zmniejszenia zatłoczenia europejskich dróg i wpływają korzystnie na środowisko naturalne towarowego systemu transportowego Termin składania wniosków upływa z dniem 11 października 2006r.

 
 
Projekt "SME-Panels" badający opinię MSP nt. prawa europejskiego 2006/08/07

Projekt SME-Panels to cykl spotkań organizownych przez Podlaskie Centrum Euro Info mających na celu uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ich opinii na temat nowych rozwiązań w dziedzinie prawa europejskiego, które powinny być przyjęte w najbliższej przyszłości w Unii Europejskiej, tak aby ułatwić tym przedsiębiorstwom działanie i wyjść naprzeciw ich potrzebom.

 
 
Spotkanie kooperacyjne dla firm sektora obuwniczego 2006/08/07

Euro Info Centre PL414 w Toruniu oraz Euro Info Centre PL411 w Białymstoku we współpracy z ośrodkami EIC ES213 Logroño (region La Rioja) i EIC ES228 Alicante mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie Komisji Europejskiej „Uniting aims, building Europe”, skierowanego w szczególności do firm związanych z branżą obuwniczą.

Celem projektu jest promowanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Hiszpanii poprzez zorganizowanie spotkań kooperacyjnych, służących wzajemnej wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych.

 
 
Sejm ujednolicił kwestie związane ze swobodnym przepływem obywateli UE 2006/06/20

Sejm jednomyślnie przyjął ustawę ujednolicającą kwestie dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu obywateli państw członkowskich UE z terenu innych państw Wspólnoty. Ustawa wprowadza przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r.

Ustawa zobowiązuje m.in. organy wydające decyzje w sprawie obywateli UE i członków ich rodzin przyjeżdżających do Polski - czyli konsula, funkcjonariuszy straży granicznej i wojewodów - do informowania ich w języku zrozumiałym dla nich. Wprowadza trzy rodzaje pobytu na terytorium Polski: do trzech miesięcy, przekraczający trzy miesiące i stały pobyt, do którego prawo można nabyć po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce.

 
 
Komisja Europejska podsumowała działanie systemu Solvit 2006/05/18

Komisja Europejska podsumowała w dniu 11 maja 2006r. działanie systemu Solvit, który pomaga obywatelom UE pokonać bariery administracyjne napotkane w innych krajach członkowskich. W Polsce załatwianie spraw w ramach systemu ciągnie się zbyt długo - oceniła KE.

Solvit stworzono jako alternatywę dla przeciągających się często do kilku lat spraw sądowych. Ma rozwiązywać problemy w szybkim tempie - do 10 tygodni (w wyjątkowych przypadkach do 14).

 
 
Komisja Europejska przedstawiła zmieniony wniosek Dyrektywy o usługach 2006/05/10

Komisja Europejska przyjęła zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy o usługach na wspólnym rynku UE. Jest to kolejna faza procesu legislacyjnego po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu w lutym 2006r.

Zmieniony wniosek powstał w oparciu o dotychczasową pracę Parlamentu oraz debaty prowadzone w Radzie Europejskiej. Pomoże on w tworzeniu większej liczby miejsc pracy oraz w tworzeniu wzrostu gospodarczego w UE poprzez uwolnienie handlu transgranicznego oraz inwestycji w sektorze usług. Przedsiębiorstwom łatwiej będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE, co pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze. Łatwiej im również będzie oferować usługi za granicą - państwa członkowskie będą miały obowiązek usunięcia nieuzasadnionych barier. Konsumenci będą mieć większy wybór, szerszy dostęp do informacji i skuteczniejszą ochronę. Usługodawcy zostaną objęci odpowiednim nadzorem na mocy ulepszonych przepisów dotyczących współpracy między władzami krajowymi. W najbliższym czasie Rada podda dyskusji zmieniony wniosek i zagłosuje nad nim.

 
 
Ankieta dotycząca dostępu do rynków zagranicznych 2006/05/10

Warszawskie Centrum Euro Info działające przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do wypełnienia i przesłania ankiety dotyczącej dostępu do rynku międzynarodowego. Głównym celem ankiety jest identyfikacja barier na jakie napotykają małe i średnie przedsiębiortswa, które chcą zaistnieć na rynkach zagranicznych. Termin, do którego należy przesyłać wypełnione ankiety to 15 maja 2006r.

 
 
Kultura mobilności pożądana 2006/03/14

Przemieszczanie się nie należy do podstawowych elementów kultury Europejczyków. Nie lubimy też zmieniać pracy. Zaledwie 10 procent mieszkańców UE w 2003 r. zmieniło pracodawcę. 40 procent przepracowało w jednej firmie ponad 10 lat. Podobnie jest z osiedlaniem się. Jedynie 1,5 proc. obywateli Unii nie mieszka w kraju urodzenia.

To są zupełnie odmienne trendy od panujących np. w USA - będących jedną z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie rozwijających się gospodarek. Różne też od wytycznych Odnowionej Strategii Lizbońskiej, zakładającej dorównanie Stanom Zjednoczonym, m.in. przez rozwój konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Znaczącym czynnikiem w tym procesie ma być mobilność pracowników, stale podnoszących swoje kwalifikacje i potrafiących błyskawicznie reagować na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

 
 
Seminaria dla przedsiębiorców - podsumowanie działalności Podlaskiego Centrum Euro Info 2006/03/14

Aspiracje Polski dotyczące równoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej stawiają nowe wyzwania dla całej polityki gospodarczej, w tym dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W rezultacie przemian trzeba zwiększyć konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym oraz wzmocnić ich pozycję na innych rynkach europejskich.

Małe i średnie firmy potrzebują lepszej orientacji w polityce unijnej dotyczącej tego sektora, a szczególnie informacji o możliwościach wykorzystania programów europejskich ułatwiających funkcjonowanie w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Dlatego też Podlaskie Centrum Euro Info od 2000 roku organizuje wiele seminariów informacyjnych skierowanych do MSP, dzięki którym firmy mogą pozyskać wiedzę związaną z rynkami unijnymi, programami pomocowymi, prawem wspólnotowym itd. W latach 2000-2005 EIC zorganizowało 115 seminariów informacyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe dane dotyczące liczby seminariów w poszczególnych latach przedstawia poniższy rysunek.

 
 
Waluta euro w rozszerzonej Unii 2006/02/22

Od podpisania Traktatu Rzymskiego w 1957 r. głównym celem Unii Europejskiej jest zrównoważony postęp gospodarczy i społeczny, mający zapewnić Europejczykom zdrowie, dostatek i perspektywy na przyszłość. Bliższa integracja w wielu obszarach polityki ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Wspólny rynek, unia gospodarczo-walutowa (UGW) oraz rozszerzenie Unii do 25 państw to najważniejsze etapy procesu integracji, która zapewnia rzeczywiste korzyści społeczne i gospodarcze oraz umacnia pozycję UE na świecie.

 
 
Ankieta dotycząca przydatności strony Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 2006/02/15

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonalności strony internetowej http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm poświęconej przedsiębiorczości w UE. Celem ankiety jest zapozanie się ze spostrzeżeniami i sugestiami związanymi z funkcjonowaniem tej strony.

 
 
Konsultacje dotyczące projektu dyrektywy o usługach na Rynku Wewnętrznym 2006/01/20

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o usługach na Rynku Wewnętrznym. W ciągu najbliższych lat projekt będzie przedmiotem prac na forum Unii Europejskiej, w których Polska również weźmie aktywny udział. Pracownicy Ministerstwa Gospodarki zapraszają do zgłaszania uwag i komentarzy do projektu na adresy mailowe: joanna.pohl@mg.gov.pl oraz agnieszka.machalska@mg.gov.pl.

 
 
Informator dla przedsiębiorców - Świadczenie usług w UE 2006/01/20

Wstępując 1 maja 2004 do Unii Europejskiej, Polska przystąpiła również do jej Rynku Wewnętrznego, którego reguły gwarantują m.in. swobodę przepływu pracowników, swobodę świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw.

Ze względu na obawy państw „starej” Unii przed zalaniem ich rynku tanią siłą roboczą z „nowych” krajów członkowskich, wprowadzono do Traktatu Akcesyjnego okresy przejściowe, zgodnie z formułą 2+3+2. Stosownie do tej formuły Polska, do końca drugiego roku członkostwa, będzie wyłączona z unijnej zasady swobody przepływu pracowników. Jeśli zajdą szczególne okoliczności na rynku pracy UE to okres przejściowy może obowiązywać kolejne 3 lata. Ewentualne dodatkowe dwa lata wprowadzone zostałyby przy szczególnej sytuacji zagrożenia destabilizacją rynku.

 
 
Komisja Europejska przyjęła propozycję wprowadzenia Home State Taxation dla MSP 2006/01/17

Komisja Europejska przyjęła 10 stycznia 2006r. komunikat w sprawie rozwiązań ograniczających koszty prowadzenia działalności transgranicznej, uznając, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie systemu Home State Taxation. System Home State Taxation zakłada przyjęcie przez państwa członkowskie zasady, w myśl której dochód grupy spółek działających w więcej niż jednym kraju UE powinien być obliczany według zasad obowiązujących w państwie siedziby spółki dominującej. Dzięki temu małe lub średnie przedsiębiorstwo, które chciałoby utworzyć spółkę zależną lub zakład w innym państwie członkowskim, mogłoby obliczać dochód grupy według znanych sobie zasad.

 
 
Relacja ze spotkania z Radcą Handlowym Ambasady RP w Wiedniu 2006/01/09

W dniu 5 stycznia br. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie z Radcą Handlowym Ambasady RP w Wiedniu Panem Janem Masalskim, który doradzał jak radzić sobie na wymagającym rynku austriackim. Organizatorem tego spotania było Podlaskie Centrum Euro Info a uczestnikami byli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

 
 
Praca w Unii Europejskiej w 2006 roku 2005/12/30
Na pracę bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak dotąd, tylko Finlandia zadeklarowała otwarcie swojego rynku pracy w 2006 roku dla obywateli nowych państw członkowskich. Inne kraje wstrzymują się jeszcze z publicznymi deklaracjami.
 
 
Programy współpracy Unii Europejskiej z innymi krajami 2005/12/19

Poniżej przedstawiono programy Unii Europejskiej, które mają na celu zacieśnianie współpracy gospodarczej z krajami spoza Europy.

 
 
Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej szkoleń i doradztwa 2005/05/10

Nawiązując do pierwszej rocznicy integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do podzielenia się opinią na temat potrzeb przedsiębiorców wynikających z funkcjonowania na Rynku Wspólnotowym. Zależy nam na dostarczeniu Państwu wszelkiej pomocy merytorycznej w rozwoju firmy.

Poniższej zamieszczona została ankieta, która pozwoli nam przygotować odpowiednią ofertę szkoleniowo-doradczą. Wypełnioną ankietę proszę przesłać faksem (085) 7408685 lub emailem: Kaminski@pfrr.bialystok.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie uwagi i sugestie związane z nasza działalnością - prosimy kierować je do Pana Adama Kamińskiego: telefon (085) 7408678, adres e-mail: Kaminski@pfrr.bialystok.pl

Ankieta potrzeb klienta (44kB) (79kB)

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS