01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Podlaska Agencja Zarządzania Energią Brak daty publikacji
Grudzień 2002 – 2006

WARTOŚĆ

Wartość projektu 329’909 EURO (w tym 131’474 Euro dofinansowania z Komisji Europejskiej Programu SAVE)

OPIS PROJEKTU

Podlaska Agencja Zarządzania Energią została utworzona w VI 2003 roku. Agencja jest afiliowana przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i posiada własny statut, Radę Agencji oraz Komitet Techniczny. Nadzó nad Agencją jest sprawowany przez niezależną Radę Agencji w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiego Euro Info Centre oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, firm energetycznych i Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Główną rolą Komitetu Technicznego jest wsparcie doradcze i eksperckie w stosunku do inicjatyw podejmowanych przez Agencję. Agencja będzie podejmowała działania w oparciu o zasadę „non profit”, co jest w pełni zgodne ze statutem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Agencja realizuje swoją misję poprzez:

 1. Pomoc samorządom w promocji racjonalnego użycia energii i sformułowaniu planów energetycznych.

 2. Promocja i rozwój stosunków z Europejską Siecią wyspecjalizowaną w kontroli energii i ochronie środowiska.

 3. Badania i analizy dla lokalnych środowisk zawodowych.

 4. Propagowanie wyników badań i usługi skierowane do końcowych odbiorców, w tym MSP i samorządów.

 5. Propagowanie ochrony środowiska w kontekście wytwarzania i wykorzystania energii.

 6. Zapewnienie konsumentom informacji i pomocy w zakresie racjonalnego użycia energii.

 7. Powołanie centrum informacyjnego uświadamiającego opinii publicznej rolę efektywnego wykorzystania energii.

 8. Zapewnienie informacji, szkoleń i doradztwa w sprawach poszanowania energii.

 9. Promocja zróżnicowania źródeł energii (źródła odnawialne, zagospodarowanie odpadów).

 10. Szkolenie personelu technicznego i rozwój metod audytu energetycznego.

 11. Promowanie w mediach elektronicznych zagadnień energetycznych o wymiarze europejskim.

 12. Propagowanie dyrektyw unijnych w zakresie energetyki

 13. Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię

 14. Pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie rozwoju infrastruktury energetyczne

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Instytucje i organizacje publiczne

 • MSP w regionie

 • Instytucje edukacyjne (szkoły, centra szkoleniowe)

 • Organizacje konsumenckie

 • inni (społeczeństwo)

EFEKTY

 • 1439 przeszkolonych osób,
 • 105 udzielonych usług informacyjnych,
 • ok. 3900 udzielonej pomocy osobom prywatnym i instytucjom w zakresie racjonalnego użycia energii,
 • 3 zrealizowane projekty,
 • stworzone opracowanie “Plan energetyczny woj. podlaskiego”,
 • stworzenie sieci współpracy pomiędzy PAZE, MSP, NGO i JST,
 • opracowanie analizy konsumpcji energii w białostockich pływalniach miejskich,
 • opracowanie 15 audytów energetycznych,
 • emisja 12 audycji radiowych,
 • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (Internet, prasa) odnawialnych źródeł energii.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Energii i Transportu

PARTNERZY

 • Camara Municipal de Corvo (Portugalia) — Koordynator projektu

 • Provincia Di Teramo (Włochy)

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Polska)

UWAGI

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS