01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
„€ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” Brak daty publikacji
styczeń 2008 - czerwiec 2009

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 915 850 PLN, dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego w wysokości 90% wartości projektu

OPIS PROJEKTU I CEL

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom edukacyjnym w zakresie przedsiębiorczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego cykl szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i ekologii.

Istotnym elementem projektu jest wskazanie związku między potrzebą ciągłego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem jest pokazanie jak należy podchodzić do kwestii zanieczyszczenia środowiska oraz technologii jego ochrony już w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jak rozwijać firmę przyjazną środowisku. W warunkach województwa podlaskiego jest to ważny aspekt rozwoju, ponieważ około 30 % jego obszaru zajmują tereny będące pod ochroną, również w ramach obszarów Natura 2000.

EFEKTY

W projekt zostało zaangażowanych 10 szkół z województwa podlaskiego. W każdej z nich powstał €ko-Klub Przedsiębiorczości składający się z 10 uczniów. Celem projektu był przede wszystkim wzrost świadomości proekologicznej wśród młodzieży biorącej udział w projekcie oraz przekazanie im wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

W pierwszej kolejności młodzież uczestniczyła w szkoleniach o tematyce związanej z prowadzeniem własnej firmy: podstawy prawa gospodarczego, podatkowego czy marketingu. Dla większości uczestników były to informacje nowe, ale przedstawione przez trenerów w sposób łatwy do zrozumienia i przyswojenia. Pozwoliło to przygotować uczestników projektu do jego głównego działania jakim była organizacja konkursu na najlepszy pomysł na biznes przyjazny środowisku. Atrakcyjność konkursu podniosła pierwsza nagroda, którą był wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa realizującego ekologiczne projekty na Malcie. Za drugie i trzecie miejsce uczestnicy otrzymywali dwudniowe szkolenia.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

PARTNERZY

Impetus Europe Consulting Group Ltd., Malta

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS